kategorije pretrage

III/9, broj: 3197-01/2016

Zagreb, 03/10/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Izmjene u razmjeni podataka s MUP-om, elektronička dostava RL-a, automatsko ažuriranje - privremena uputa

Poštovani,

kako bi pojednostavnili proceduru elektroničke dostave RL-a kod promjene podataka o vozilu i smanjili broj ispisa RL-a, od 05.10.2016. primjenjuje se nova procedura elektroničke dostave RL-a kod promjene podataka o vozilu.

Prema novoj proceduri, u dogovoru s MUP-om, određeno je zbog kojih podataka će trebati ispisivati registracijski list, a zbog kojih ne. Odluku o tome kada RL treba ispisivati, a kada ne, donosi računalo i za to ispisuje prikladnu poruku na ekranu.

Kod prijave TP-a vozila, referent treba usporediti podatke o vozilu iz dokumentacije s podacima u CVH.STP. Ako se podaci ne razlikuju, treba nastaviti s prijavom TP-a, bez ikakvog mijenjanja ili dodavanja podataka. Ako se razlikuju, podatke u CVH.STP treba uskladiti s dokumentacijom vozila (najčešće prometna dozvola ili potvrda o ispitivanju), te također, mimo tih ispravaka, nije dozvoljeno ništa dodavati. Usklađivanje i upis novih podataka zadatak je nadzornika tehničke ispravnosti prije unosa rezultata TP-a!.

Kada nadzornik promijeni ili upiše neki podatak prilikom unosa rezultata o TP-u, u odnosu na podatke iz prijave TP-a, moguće su tri situacije prijenosa podataka tijekom završetka postupka registracije. Važno je napomenuti da referent u postupku registracije uobičajeno ne bi trebao mijenjati podatke o vozilu, već samo podatke vezane uz registracijski postupak (osim kod unosa podataka s potvrde o ispitivanju ili sl.).

 1. Promijenjeni su podaci koji se ne evidentiraju u sustavu MUP-a (npr. mjesto broja šasije) ili nema promjene na podatcima
   Ne postavlja se svrha popunjavanja 2 i RL se neće trebati ispisati.
 1. Promijenjeni su podaci koji se evidentiraju u sustavu MUP-a, ali se ne traži provjera od strane službenika PU/PP
  Navedeno se odnosi na podatke zbog kojih ne treba mijenjati prometni dokument (gume, dimenzije i sl.). U ovome slučaju računalo automatski postavlja svrhu 2 i podatci će se automatski prenositi na MUP-ov server nakon registracije. RL će trebati ispisati i u njegovom zaglavlju biti će ispisano, npr.:
  Automatsko ažuriranje podataka provedeno: 15.9.2016. 6:26:03
  Navedena poruka samo je informativna, a RL se treba ispisati neovisno o njenom sadržaju.
 1. Promijenjeni su podatci koji se evidentiraju u sustavu MUP-a i potrebna je provjera nadležne PU/PP
  Opisan slučaj za podatke za koje je MUP odredio da zahtijevaju provjeru referenta nadležne PU/PP. Računalo automatski postavlja svrhu 2 i obavezan je ispis RL-a nakon registracije.

Računalo će odlučivati o postavljanju svrhe 2 u polje svrha popunjavanja i prikazati poruku dali je potrebno ispisati RL. Svrhu 2, koju računalo dodijeli predmetu nije dozvoljeno brisati, niti dodavati, osim kod promjene podataka o registraciji.

Ispisane registracijske listove je potrebno dostavljati u nadležne PU/PP razvrstane na one sa ispisanim zaglavljem o automatskom ažuriranju i na one bez ispisanog zaglavlja, te ih tako razvrstane treba dostavljati u nadležne PU/PP u, ako je moguće u zajedničkoj koverti.

Prema ovim uputama treba raditi u prijelaznom periodu, dok se ne omogući automatski prijenos podataka na server MUP-a bez potrebe ispisa RL-a. O završetku prijelaznog perioda biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti