kategorije pretrage

III/9, broj: 3323-01/2016

Zagreb, 14/10/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima.

Poštovani,

u NN 90/16 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima koji stupa na snagu 15.10.2016.g.

Za rad u stanici značajan je Članak 2. navedenog pravilnika:

 

„U članku 3. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

– vozila na tri kotača kako je propisano Uredbom (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (Tekst značajan za EGP) (SL L 60, 2. 3. 2013.), ali isključujući motorne tricikle.“

 

Značaj za rad STP-a

Kategorije vozila L4 i L5 više ne podliježu obvezi plaćanja naknade za gospodarenjem otpadnim vozilima, već samo kategorije vozila M1, N1, L2.

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr.sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti