kategorije pretrage

III/9, broj: 3463-1/2016

Zagreb, 28/10/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ispitivanje rada kočnica i koeficijenta kočenja prema novom Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

  1. Zašto koeficijenti kočenja kod TP i PTPK za izračun prema NDM nisu isti, a jednake su sile kočenja?

Koeficijenti kočenja s obzirom na NDM kod periodičnih, izvanrednih i redovnih tehničkih pregleda računaju se na drugačiji način od koeficijenata s obzirom na NDM kod PTPK.

Na TP se, prilikom izračuna koeficijenta kočenja s obzirom na NDM, sile dobivene na ispitnim uređajima (valjcima) dijele se samo s NDM. Na slici 1. je prikaz rezultata koeficijenta kočenja na NDM koji se računa na slijedeći način (primjer):

Na PTPK se izračun koeficijenta kočenja s obzirom na NDM („visoki račun“) računa kako je objašnjeno u RU141, gdje se u obzir uzimaju i tlakovi pri kojima je postignuta određena sila kočenja.

Iz tog razloga su ova dva koeficijenta različite vrijednosti kao što je prikazano na slici 1. gdje je prvi ekran forma za unos sila kočenja i tlakova kod PTPK a drugi forma za unos sila kočenja kod TP.

Slika 1. Razlika u koeficijentima kočenja

 

  1. Kako je ispravno postupiti kada vozilo ne zadovoljava izračun koeficijenta kočenja s obzirom na NDM (najveću dopuštenu masu), a svi kotači su blokirali?

 

Vozila koja najčešće neće zadovoljiti izračun koeficijenta kočenja s obzirom na NDM su ona vozila koja imaju veliku nosivost, tj. malu masu praznog vozila, a veliku NDM kao npr.: poluprikolice, prikolice, itd.

Ako se ispituje radna kočnica, samo u slučaju kada je na svim osovinama koje su opremljene radnom kočnicom postignuta blokada kotača, može se označiti polje „kotači blokirali“ (slika 2.).

Ako se ispituje parkirna kočnica, samo u slučaju kada je na svim osovinama koje su opremljene parkirnom kočnicom postignuta blokada kotača, može se označiti polje „kotači blokirali“ (slika 2.).

U slučaju da bilo koji od kotača nije blokirao i vozilo nije zadovoljilo izračun koeficijenta kočenja s obzirom na NDM, vozilo neće zadovoljiti na TP.

Slika 2. Opcija kotači blokirali

 

  1. Što kada kotači stražnje osovine nisu blokirali zbog ARSK regulacije i vozilo ne može zadovoljiti koeficijent kočenja s obzirom na NDM?

Ovaj problem će se najčešće pojavljivati kod osobnih automobila gdje ARSK regulacija ne omogućuje dovoljno veliku silu kočenja da bi kotači blokirali. U ovom slučaju, iznimno u odnosu na objašnjenje iz točke 2. ove okružnice, dozvoljeno je aktivirati polje radne kočnice „kotači blokirali“ samo ako je vozilo zadovoljilo slijedeća dva uvjeta:

  • koeficijent kočenja radne kočnice s obzirom na trenutnu masu ili masu praznog vozila je zadovoljavajući,
  • ako su kotači stražnje osovine blokirali prilikom ispitivanja parkirne kočnice.

Znači: polje radne kočnice „kotači blokirali“ se smije aktivirati samo u slučaju kada su oba uvjeta zadovoljena (primjer na slici 3).

Slika 3. Primjer kada je zadovoljen koeficijent kočenja radne kočnice na prazno vozilo i kada je postignuta blokada kotača kod ispitivanja parkirne kočnice

 

  1. Kako se ispituje parkirna kočnica?

Na svim motornim vozilima se parkirna kočnica ispituje kao i do sada aktiviranjem poluge za pokretanje parkirnog kočenja.

Međutim, prilikom ispitivanja parkirne kočnice kod priključnih vozila opremljenih sa tzv. tristop cilindrima, parkirno kočenje se ostvaruje aktiviranjem parkirne kočnice koja se najčešće nalazi na lijevoj strani priključnog vozila (slika 4). Ako je vozilo opremljeno mehaničkom parkirnom kočnicom, istu također treba pokrenuti okretanjem vretena (slika 5) kojim se kočnice moraju aktivirati dovoljno da se postigne propisani koeficijent kočenja ili blokada kotača.

Slika 4. Parkirna kočnica na lijevoj strani vozila

            Zbog toga što se parkirna kočnica na priključnim vozilima ne mora aktivirati istovremeno na obje strane vozila, ispitivanje se može vršiti tako da se ispituje svaki kotač pojedinačno i upisuje u rezultate mjerenja. Dozvoljena razlika najvećih sila kočenja na istoj osovini je 30%.

Dakle, za ispitivanje parkirne kočnice na priključnim vozilima, na jednoj po jednoj osovini, dozvoljeno je prvo pokrenuti lijevu stranu valjaka i izmjeriti najveću silu kočenja na lijevom kotaču, zatim pokrenuti desnu stranu valjaka i izmjeriti najveću silu kočenja na desnom kotaču.

Kod periodičnih, izvanrednih i redovnih tehničkih pregleda, izmjerene sile upisuju se u kontrolni list, a kod PTPK, ispisuje se uobičajeni ispis za PTPK iz valjaka.

 

Slika 5. Mehanička parkirna kočnica

Prilikom ispitivanja parkirne kočnice, iz sigurnosnih razloga, potrebno je biti odmaknut od vozila koliko god je to moguće, te nije dozvoljeno oslanjati se na vozilo, kako u trenutku blokade kotača i eventualnog pomicanja vozila u valjcima ne bi došlo do ozljeđivanja nadzornika koji provodi ispitivanje.

 

  1. Na koji način aktivirati svaki valjak pojedinačno?

ATT ARENA i BOSCH BSA

Za pokretanje ručnog upravljanja mjerenjem na valjcima potrebno je prvo pritisnuti tipku za završetak mjerenja kako bi isključili automatski način rada (lampica 8 na kontrolnom ormaru se mora ugasiti) koji je eventualno ostao u funkciji nakon zadnjeg mjerenja.

Za pokretanje ručnog upravljanja mjerenjem, automatski način rada može se isključiti i pritiskanjem tipke    na kontrolnom ormaru (lampica 8 na kontrolnom ormaru se mora ugasiti).

Istovremeno pritisnuti tipke   i   kako bi pokrenuli lijevu stranu valjaka. Pričekajte dok se valjci ne ubrzaju, izvršite ispitivanje i zabilježite vrijednost. Ukoliko nije došlo do blokade kotača, valjke treba ručno zaustaviti pritiskom na tipku  .

 

Nakon što su se valjci zaustavili potrebno je   istovremeno pritisnuti tipke   i   kako bi pokrenuli desnu stranu valjaka. Pričekajte dok se valjci ne ubrzaju, izvršite ispitivanje i zabilježite vrijednost. Ukoliko nije došlo do blokade kotača, valjke treba ručno zaustaviti pritiskom na tipku  .

 

CARTEC BDE

Za pokretanje ručnog upravljanja mjerenjem, automatski način rada može se isključiti i pritiskanjem tipke „STOP“  na kontrolnom ormaru.

Pritisnite tipku  kako bi pokrenuli lijevu stranu valjaka. Pričekajte dok se valjci ne ubrzaju, izvršite ispitivanje i zabilježite vrijednost. Ukoliko nije došlo do blokade kotača, valjke treba ručno zaustaviti pritiskom na tipku .

Nakon što su se valjci zaustavili potrebno je pritisnuti tipku  kako bi pokrenuli desnu stranu valjaka. Pričekajte dok se valjci ne ubrzaju, izvršite ispitivanje i zabilježite vrijednost. Ukoliko nije došlo do blokade kotača, valjke treba ručno zaustaviti pritiskom na tipku .

MAHA

          Pojedine valjke pokrećemo pritiscima na tipke označene na slici 6. za pokretanje i zaustavljanje pojedinih motora. Za pokretanje motora koristi se zelena tipka, a za zaustavljanje crvena. Kada se odradi ispitivanje na jednoj strani i valjci se zaustave obavlja se ispitivanje drugog kotača. U slučaju da se valjci sami ne zaustave potrebno ih je ručno zaustaviti pritiskom na crvenu tipku.

Slika 6. Daljinski upravljač MAHA

Za detaljnije upute upravljanja valjcima molimo da pogledate upute za uporabu valjaka za one valjke koje imate u STP.

  1. Koju NDM uzeti kod poluprikolica pri ispitivanju „visokog računa“ na PTPK?

U dosadašnjoj praksi kod PTPK su se uvijek upisivala veća osovinska opterećenja sa tablice na vozilu. Od stupanja na snagu ovog pravilnika, za izračun koeficijenta kočenja s obzirom na NDM i kod periodičnih, izvanrednih i redovnih tehničkih pregleda i kod PTPK, uzimaju se osovinska opterećenja koja aplikacija automatski povlači iz podataka o vozilu (a koja su upisana u prometnoj dozvoli).

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti