kategorije pretrage

III/9, broj: 916-01/2016

Zagreb, 15/03/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Mjerenje brzine na malim mopedima

1. Kako izmjeriti maksimalnu brzinu na mopedima kod kojih zbog malih kotača postoji opasnost od oštećenja diskova u uređaju za ispitivanje brzine?

Slika 1. prikazuje vozilo koje je homologirano kao moped. Takva vozila redovito imaju kotače jako malih dimenzija te postoji opasnost da prilikom mjerenja maksimalne brzine dođe do uklještenja i oštećenja diska na prednjem kotaču u škarama za pričvršćenje prednjeg kotača.

Slika 1. Mopedi s jako malim kotačima ne mogu se ispitati na uređaju za mjerenje maksimalne brzine jer postoji mogućnost oštećenja kočnih diskova

Kako bi se takve situacije izbjegle i kako bi se takva vozila ipak mogla ispitati, sve će stanice biti opremljene dodatnim gumenim trakama koje se postavljaju na podlogu u prostoru za uklještenje prednjeg kotača kako je prikazano na slici 2.

Slika 2. Gumene trake služe za podizanje prednjeg kotača

Na ovaj se način prednji kotač podiže na dovoljnu visinu da se prednja guma sigurno ukliješti kako je prikazano na slici 3 bez da se zahvati disk na prednjem kotaču. Dodatno, treba paziti da se moped pretjerano ne naginje, kako se pri naginjanju vozilo ne bi diskom oslonilo na škare čime bi moglo doći do deformacije diska.

Slika 3. Uz pomoć dodatnih gumenih traka škarama je zahvaćena guma i naplatak dok je kočni disk slobodan

Gumene trake potrebno je uvijek koristiti kod vozila s ovako malim kotačima, kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost oštećenja kočnih diskova. Gumene je trake prije mjerenja dovoljno samo postaviti u prostor za uklještenje prednjeg kotača (vidi sliku 2.), a nakon ispitivanja predmetnih vozila gumene je trake potrebno ukloniti iz uređaja za mjerenje maksimalne brzine mopeda.

 

2. Novine kod prijave TP vozila s ugrađenom plinskom instalacijom

Od 16.3.2016 puštena je nova verzija aplikacije CVH.STP kod koje se radi provjera vozila s ugrađenom plinskom instalacijom. Za vozila s ugrađenom plinskom instalacijom provjerava se valjanost dokumentacije i podataka o vozilu (izjava servisera, važeće Uvjerenje i Certifikat, vrsta motora u podacima u vozilu). Moguća su tri slučaja:

a) za vozilo s ugrađenom plinskom instalacijom postoji Izjava servisera, ali ne postoji važeće Uvjerenje i Certifikat

U ovom slučaju vozilo nema ispravnu dokumentaciju pa će sustav javiti da je za vozilo pronađena Izjava servisera bez pripadnog Uvjerenja i Certifikata. Ako se prijavi tehnički pregled i unesu rezultati, automatski će se generirati greška „1719A2 – PLINSKA INSTALACIJA I UREĐAJI, NEPOTPUNA ILI NEPROPISNA DOKUMENTACIJA“ kako je prikazano na slici broj 4. Prilikom prijave TP potrebno je obavijestiti vlasnika vozila da vozilo neće moći zadovoljiti na tehničkom pregledu sve dok se na vozilu ne obavi ispitivanje plinske instalacije te se izda sva potrebna dokumentacija (Potvrda o ispitivanju i/ili Uvjerenje i Certifikat).

b) za vozilo postoji Izjava servisera i važeće Uvjerenje i Certifikat, ali u podacima o vozilu je upisana vrsta motora bez plina

Sustav će javiti da je upisana neispravna vrsta motora jer podaci u prometnom dokumentu nisu ažurirani prema Potvrdi o ispitivanju. Ako se prijavi tehnički pregled i unesu rezultati, bez da se ažuriraju podaci o vrsti motora, automatski će se generirati greška prikazana na slici broj 4. Potrebno je ažurirati promjenu vrste motora prilikom prijave TP, ako je u vozilu i dalje ugrađena plinska instalacija. Ako je plinska instalacija izgrađena, potrebno je vlasnika uputiti na ispitivanje zbog izgradnje plinske instalacije.

c) za vozilo je upisana vrsta motora s plinom, ali za vozilo ne postoji niti Izjava servisera niti važeće Uvjerenje i Certifikat

Sustav će javiti da je upisana neispravna vrsta motora. Ako se prijavi tehnički pregled i unesu rezultati, automatski će se generirati greška na slici broj 4. Prije bilo kakvog postupanja potrebno je detaljno provjeriti i usporediti podatke na prometnom dokumentu i podatke na dokumentaciji od plina i po potrebi je kontaktirati Odjel za ispitivanje ili Tehnički odjel CVH da se utvrdi je li riječ o npr. pogrešnom broju šasije na nekom od dokumenata ili slično. Ako se utvrdi da za vozilo zaista ne postoji niti Izjava niti Uvjerenje i Certifikat, stranku je potrebno uputiti u servisnu radionicu po Izjavu servisera i nakon toga na ispitivanje plinske instalacije

Slika 4. Automatski generirana greška oznake 1719A2 zbog nepotpune ili neuredne dokumentacije za plinsku instalaciju

Nova aplikacija će također na kraju same prijave tehničkog pregleda nuditi opciju ispisa posebnog obrasca s podacima o plinskoj instalaciji kako je prikazano na slici 5.

Slika 5. Nakon ispisa Kontrolnog lista potrebno je ispisati podatke i ugrađenom plinskom uređaju

Obrazac je potrebno ispisati na obični bijeli papir A4 i priložiti ga uz Kontrolni list vozila. Nadzornik će na temelju tog obrasca provjeriti autentičnost ugrađenih dijelova plinske instalacije.

 

3. Propisana procedura pisanja zahtjeva za ispravke registracije koji se šalju prema Tehničkom odjelu CVH

Ako je iz bilo koje razloga potrebno napraviti ispravak registracije vozila, a u stanici to nije moguće napraviti jer sustav zahtjeva jednokratnu lozinku procedura slanja zahtjeva za ispravak je slijedeća:

a) kontaktirati Tehnički odjel CVH (tel.: 01 4883 641) i obrazložiti zašto je potreban ispravak predmeta, te se prema potrebi konzultirati oko slanja dodatnih dokumenata ( npr. polica osiguranja, registracijski list, prometna dozvola…)

b) obavezno na računalu napisati zahtjev da se omogući ispravak predmeta. Pisani zahtjev obavezno mora biti ovjeren potpisom voditelja STP ili voditelja smjene i pečatom stanice. Priložiti ostale dokumente i sve zajedno poslati putem faksa prema tehničkom odjelu (faks: 01 / 4817 369).

c) kontaktirati nadležnu PU/PP i obavijestiti ih da će biti napravljena interna promjena ili interni „storno“ predmeta, te će naknadno biti poslan novi obrazac registracijskog lista s ispravnim podacima prema njima. Ako PU/PP zahtjeva pisano obrazloženje, potrebno je na računalu napisati razlog promjene predmeta i poslati ga prema PU/PP

d) nakon poslanog zahtjeva kontaktirati Tehnički odjel za dodjeljivanje lozinke

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti