kategorije pretrage

III/19, broj: 1932-01/17

Zagreb, 14/06/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova na vozilima opremljenim instalacijom za pogon na LPG

Poštovani,

analizom rezultata u 2016. i 2017. godini, a kako bi se upozorilo vlasnike vozila prerađenih na pogon na UNP (ukapljeni naftni plin) ili SPP (stlačeni prirodni plin ili metan) na potrebu redovitog održavanja vozila i plinske instalacije, tijekom druge polovice 2017 ispitivati će se ispušni plinovi na vozilima s ugrađenom plinskom instalacijom.

Ovo će ispitivanje trajati od 19.6.2017. do 19.12.2017. godine, a ispitivati će se ispušni plinovi samo u režimu rada motora na LPG i SPP. Rezultat ispitivanja unosi se u aplikaciju CVH.STP prilikom unosa rezultata tehničkog pregleda u modulu „ UNOS REZULTATA EKO TESTA“, te nije potrebno slati kontrolni list i ispis iz uređaja prema Tehničkom odjelu CVH, već je potrebno samo ispis iz uređaja uručiti vlasniku vozila nakon što se predmet obradi. Ovo ispitivanje koje provodimo u sklopu tehničkog pregleda i završna ocjena dobivena nakon unosa vrijednosti dobivenih mjerenjem ne utječe na prolaznost na tehničkom pregledu ( OTTO- BEZ - KAT+ LPG, OTTO-BEZ - KAT+CNG, OTTO- REG - KAT+LPG, OTTO- REG - KAT+CNG ), već služi kao informacija vlasniku o stanju motora i plinske instalacije, te utjecaju na okoliš njegovog vozila!!!

Molimo vas da u navedenom periodu na vozilima opremljenim instalacijom za pogon na LPG i SPP obavezno obavljate ispitivanje ispušnih plinova samo u „plinskom“ načinu rada motora prema slijedećoj proceduri:

 1. Kada LPG i SPP vozilo pristupi tehničkom pregledu, upitati stranku dali bi htjela da se njenom vozilu besplatno ispita sastav ispušnih plinova u „plinskom“ načinu rada motora. Ukoliko stranka pristane, krenuti u postupak prema točkama koje slijede.
 2. Ukoliko je vozilo opremljeno lambda sondom, ispituje ga se prema postupku za REG-KAT vozila prema referentnim vrijednostima proizvođača ili prema uobičajenim parametrima koje treba koristiti za sva REG-KAT LPG i SPP vozila za koja ne postoje referentne vrijednosti proizvođača:
 • temperatura motora 80°C
 • granična vrijednost CO ≤ 0,5% volumnih udjela, pri temperaturi ulja u motoru od najmanje 80 °C (ili radnoj temperaturi motora) i brzini vrtnje motora na praznom hodu, odnosno CO ≤ 0,3 % volumnih udjela pri istim uvjetima rada ako je vozilo proizvedeno 2002. godine ili ranije
 • granična vrijednost CO ≤ 0,3% volumnih udjela, λ = 1,00 ± 0,03, pri temperaturi ulja u motoru od najmanje 80 °C (ili radnoj temperaturi motora) i brzini vrtnje motora od 2500 do 3000 min-1, odnosno CO ≤ 0,2 % volumnih udjela pri istim uvjetima rada ako je vozilo proizvedeno 2003. godine ili kasnije.
 • granične vrijednosti lambda: 0,97-1,03
 • povišeni broj okretaja : 2200-2800 o/min (najbolje cca 2500 o/min)
 • broj okretaja na praznom hodu: 700-900 o/min
 1. Ukoliko vozilo nije opremljeno lambda sondom, ispituje ga se prema postupku za BEZ-KAT vozila ili prema slijedećim parametrima koje treba koristiti za sva BEZ-KAT LPG i SPP vozila:
 • temperatura motora 80°C
 • g granična vrijednost CO na povišenom broju okretaja i na praznom hodu:4,5% za vozila proizvedena 1986. godine ili ranije
 • granična vrijednost CO na povišenom broju okretaja i na praznom hodu: 3,5% za vozila proizvedena 1987. godine ili kasnije
 • broj okretaja na praznom hodu: 700-900 o/min
 1. Ispis uručiti vlasniku i objasniti mu je li njegovo vozilo ekološki podobno ili ne s obzirom na gore navedene referentne vrijednosti. Rezultate nije potrebno slati prema Tehničkom odjelu CVH kao u prijašnjim mjerenjima

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti