kategorije pretrage

III/9, broj: 1439-01/2017

Zagreb, 05/05/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Upis nosivosti i dimenzija pneumatika po osovinama kod vozila s više od tri osovine, prvi tehnički pregled za vrstu vozila S.

  1. Kako pravilno ispisati podatak o nosivosti na osovine i dimenzije pneumatika u prometnu dozvolu ( PD ) za vozila s više od tri osovine?

Podaci o raspodjeli nosivosti na pojedine osovine i dimenzije pneumatika po osovinama nisu  dovoljni da se pravilno ispiše prometna dozvola vozila. Ručno je potrebno dodatno upisati, u ponuđenom izborniku, u polje „Podaci za prometnu dozvolu“ nosivost na osovini ili dimenziju pneumatika koju želimo da bude ispisana u PD.

Za pravilno grupiranje podataka potrebno je razlikovati pojmove kao što su jednostruka osovina, dvostruka osovina, slobodna i pogonska osovina kod motornog vozila te jednostruka, dvostruka, trostruka i višestruka osovina kod prikolica i poluprikolica. 

U nastavku dajemo primjere kako se upisuju nosivosti na osovinama i pneumatici u polja „Podaci za prometnu dozvolu“ iz kojih je moguće vidjeti princip prema kojem se ta polja moraju popunjavati.

Važno je za napomenuti da pravilno određena nosivost po osovinama, NDM i međuosovinski razmak imaju jako veliki utjecaj za sam postupak tehničkog pregleda, postupak označavanja vozila ispravnim registarskim pločicama kao i poslove koji prethode registraciji vozila.

Primjer unosa nosivosti na osovinama i dimenzija pneumatika za motorno vozilo N3 kategorije sa 4 osovine (Slika 1.)

Slika 1. Nosivosti na osovinama i dimenzije pneumatika za motorno vozilo N3 kategorije sa 4 osovine

 

Primjer unosa nosivosti na osovinama i dimenzija pneumatika za motorno vozilo N3 kategorije sa 5 osovina (Slika 2.)

 

Slika 2. Nosivosti na osovinama i dimenzije pneumatika za motorno vozilo N3 kategorije sa 5 osovina

 

Primjer unosa nosivosti na osovinama i dimenzija pneumatika za priključno vozilo ( prikolica ) O4 kategorije sa 4 osovine (Slika 3.)

 

Slika 3. Nosivosti na osovinama i dimenzije pneumatika za priključno vozilo (prikolica) O4 kategorije sa 4 osovine

 

Primjer unosa nosivosti na osovinama i dimenzija pneumatika za priključno vozilo ( prikolica ) O4 kategorije sa 5 osovina (Slika 4.)

 

Slika 4. Nosivosti na osovinama i dimenzije pneumatika za priključno vozilo (prikolica) O4 kategorije sa 5 osovina

Primjer unosa nosivosti na osovinama i dimenzija pneumatika za priključno vozilo (poluprikolica) O4 kategorije sa 6 osovina (Slika 5)

 

Slika 5. Nosivosti na osovinama i dimenzije pneumatika za priključno vozilo (poluprikolica) O4 kategorije sa 6 osovina

 

Primjer unosa nosivosti na osovinama i dimenzija pneumatika za priključno vozilo (poluprikolica) O4 kategorije sa 8 osovine (Slika 6.)

 

Slika 6. Nosivosti na osovine i pneumatike za priključno vozilo (prikolica) O4 kategorije sa 8 osovina

 

  1. Kako unijeti tehničke podatke za priključni vučeni radni stroj

(vrsta vozila S)

Slika 7. Primjeri priključnih vučenih radnih strojeva

Postupak unosa podataka u aplikaciju CVH.STP kroz modul Prvi tehnički pregled (slika 8.) dan je u nastavku.

Slika 8. Prijava prvog tehničkog pregleda

 

Člankom 36. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (NN broj: 80/13, 97/14, 1/16 i 60/16) propisano je da su vozila vrste S – priključni vučeni radni strojevi izuzeti  od postupka homologacije. U modulu Prvi tehnički pregled, u ponuđenom izborniku, kao izvor podataka o vozilu odabiremo  „VOZILO OSLOBOĐENO PROVJERE SUKLADNOSTI“, razlog oslobođenja „sudsko rješenje, izjava, vozilo bilo registrirano„ (Slika 9.).

Slika 9. Odabir izvora podatka o vozilu

 

Kod samoga unosa podataka u prozoru Prijava prvog TP-a dio Podaci o vozilu potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

Kao izvor podataka o vozilu, kod prijave prvog tehničkog pregleda, navedeno je VOZILO OSLOBOĐENO PROVJERE SUKLADNOSTI, te tu opciju nije dozvoljeno mijenjati na ekranu za unos podataka o vozilu. (Slika 10.)

Slika 10. Izvor podataka o vozilu na ekranu za unos podataka o vozilu

 

Odabir vrste vozila (Slika 11.) provodi se na osnovi podataka o zbroju najvećih tehničkih dopuštenih osovinskih opterećenja (o kojima podatak mora biti dostupan na identifikacijskoj pločici na vozilu ili u dokumentu izdanome od strane proizvođača ili trgovca) i podatka o maksimalnoj konstruktivnoj brzini.

Slika 11. Izbornik za odabir vrste vozila

Vrsta vozila određuje se na sljedeći način:

„S1“ izmjenjivi radni priključak za uporabu u poljoprivredi ili šumarstvu kojem zbroj najvećih tehničkih dopuštenih osovinskih opterećenja ne prelazi 3500 kg (Slika 12.)

Slika 12. Primjer unosa i odabir vrste vozila S1 temeljem najveće dopuštene mase

„S2“ izmjenjivi radni priključak za uporabu u poljoprivredi ili šumarstvu kojem zbroj najvećih tehničkih dopuštenih osovinskih opterećenja prelazi 3500 kg (Slika 13.)

Slika 13. Primjer unosa i odabir vrste vozila S2 temeljem najveće dopuštene mase

„A“ izmjenjivi radni priključak s maksimalnom konstrukcijskom brzinom manjom ili jednakom 40 km/h (Slika 14.)

Slika 14. konstrukcijska brzina manja ili jednaka 40 km/h

Slika 15. Primjer unosa vrste vučenog traktorskog priključka čija je maksimalna konstrukcijska brzina manja ili jednaka 40 km/h

„B“ izmjenjivi radni priključak s maksimalnom konstrukcijskom brzinom većom od 40 km/h (Slika 16.)

Slika 16. konstrukcijska brzina veća od 40 km/h

Slika 17. primjer unosa vrste vučenog traktorskog priključka čija je maksimalna konstrukcijska brzina veća od 40 km/h

Kao oblik karoserije vučenog radnog stroja obavezan je odabir karoserije CP-xxxxxxx ( npr. CP- SPECIJALNO VOZILO, CP- OTVORENA S DODATNIM UREĐAJEM)

Namjena obavezan unos TRAKTORSKO PRIKLJUČNO VOZILO (Slika 18.)

 

Slika 18. odabir namjene za  priključni vučeni radni stroj obavezan odabir TRAKTORSKO PRIKLJUČNO VOZILO

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti