kategorije pretrage

III/9, broj: 2458-01/2017

Zagreb, 18/08/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Opremanje vozila vatrogasnim aparatima, vozila promjenjive dužine ili širine, djelomični broj šasije, broj šasije nadograđenih vozila, kuka i vitlo na četverociklima, važenje TP za T, R i S kategorije vozila, pregled arnjeva i cerade, ugradnja nosača za duge terete, mjerodavni podaci kod uvoza/unosa vozila.

1. Koje grupe vozila moraju biti opremljene vatrogasnim aparatima?

Sukladno članku 95. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, za vozila M, N i O kategorije propisani su sljedeći zahtjevi za opremljenost vozila vatrogasnim aparatima kako je navedeno u sljedećoj tablici.

osobni automobili za obavljanje autotaksi prijevoza

jedan vatrogasni aparat od 2 kg

osobni automobili u vlasništvu ili na korištenju na temelju ugovora o zakupu odnosno leasingu pravnih osoba, obrtnika, tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koji služe prijevozu za vlastite potrebe

jedan vatrogasni aparat od 1 kg

teretni automobili kategorije N1

jedan vatrogasni aparat od 2 kg

autobusi kategorije M2 i M3, razreda I

jedan vatrogasni aparat od 3 kg

autobusi kategorije M2 i M3, razreda II, razreda III, razreda A ili razreda B

jedan vatrogasni aparat od 6 kg

teretni automobili kategorije N2 i N3

jedan vatrogasni aparat od 6 kg

teretni automobili kategorije N2 i N3 koji sudjeluju u skupu vozila s priključnim vozilima kategorija O3 i O4

dva vatrogasna aparata od 6 kg

2. Kako upisati podatak za specijalna vozila promjenjive dužine i/ili širine?

Slika 1. Priključno vozilo oblika karoserije poluprikolica s mogućnošću promjene dužine

Kod specijalnih vozila u ovome slučaju (primjer na slici 1) podatak za duljinu u Izjavi o sukladnosti ili Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila može biti naveden u obliku „od – do“ (npr. 13886 – 19600) ili čak podatak o maksimalnoj duljini može biti naveden i u napomeni Izjave o sukladnosti ili Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila .

U ovom se primjeru radi o priključnom vozilu s promjenjivom duljinom, prvi podatak govori o osnovnoj duljini vozila koji se upisuje u osnovno polje dimenzije vozila (u našem primjeru 13886 mm na slici 2), a drugi podatak govori o najvećoj duljini prikolice.

Podatak o najvećoj duljini na koju je priključno vozilo moguće produljiti (u našem primjeru 19600 mm) upisuje se u napomenu PD u obliku (obavezno uz datum kada je unos u napomenu obavljen):

DODATNE DIMENZIJE:
(6) 19600 /18.08.2017

i ispisuje se u napomenu prometne dozvole u tom obliku.

Slika 2. Unos podataka za osnovne dimenzije vozila

 

Slika 3. Unos podatka o najvećoj duljini u napomenu

Isti način zapisivanja promjenjivih dimenzija i masa primjenjuje se i na širinu, visinu, itd., ali samo kod specijalnih vozila kod kojih promjena njihovih dimenzija ima funkcionalnu primjenu.

Ukoliko se radi o više promjenjivih podataka, u napomenu prometne dozvole treba ih upisivati vodeći računa o racionalnom iskorištavanju prostora napomene. Tako npr. ako su na vozilu promjenjive dimenzije i duljine i širine, u osnovna polja u aplikaciju CVH.STP upisuju se najmanje dimenzije (slika 5), a veće (promjenjive) dimenzije se u napomenu PD treba upisati u obliku (uvijek obavezno uz datum kada je unos u napomenu obavljen, slika 6):

DODATNE DIMENZIJE:
(6) 19600; (7) 3000 /18.08.2017

 

Slika 5. Unos podatka za osnovnu širinu vozila

 

Slika 6. Unos podatka za maksimalnu širinu u napomenu

3. Koji se podatak za stanje kilometara uzima za mjerodavan podatak kod motornih vozila opremljenih putomjerom i tahografom?

Stanje putomjera je podatak koji se obvezno očitava i upisuje na tehničkom pregledu. Potrebno je unijeti stvarno stanje, isključivo koje je zatečeno na njegovom brojčaniku u trenutku pregleda.

Važna napomena: pogrešno unesen podatak o stanju prijeđenog puta ima za posljedicu pogrešnu naplatu davanja u postupku koji prethode registraciji motornog vozila (PPMV) i u postupcima produženja važenja prometne dozvole (naknada za okoliš).

4. Koji broj šasije unijeti za vozilo gdje postoji razlika između utisnutog broja šasije i broja šasije navedenog u stranoj prometnoj dozvoli i računu?

Sukladno članku 101. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, vozilo mora biti opremljeno brojem šasije koji je utisnut na karoseriji ili šasiji vozila odnosno na bilo kojem dijelu vozila koji se ne može jednostavno skinuti.

Ukoliko je u stranom prometnom dokumentu naveden broj šasije koji se razlikuje od broja šasije koji je utisnut na vozilu (npr. u prometnom dokumentu je upisano samo zadnjih 6 ili 7 brojeva ili je u prometnom dokumentu upisan broj šasije s naljepnice koji se razlikuje od utisnutog broja šasije), postupak je sljedeći:

  1. Kontaktirati nadležnu PU/PP i objasniti da je u stranom prometnom dokumentu upisan drukčiji broj šasije te objasniti o kojem se slučaju radi.
  1. Ako nadležna PU/PP to odobri, u CVH.STP i HR prometnu dozvolu upisati cijeli utisnuti broj šasije (bez specijalnih znakova).
  1. U napomenu registracijskog lista upisati (ovisno o situaciji):
  • STRANI PROMETNI DOKUMENT SA BROJEM ŠASIJE S NALJEPNICE/DJELOMIČNIM BROJEM ŠASIJE
  • U HR PROMETNOJ DOZVOLI UPISAN CIJELI UTISNUTI BROJ ŠASIJE

 

Slika 9. Broj šasije evidentiran u „stranoj“ prometnoj dozvoli V198024

 

Slika 10. Stvaran broj šasije koji se nalazi na traktoru čvrsto utisnut B604V198024

5. Koji broj šasije (VIN oznaka) unijeti za vozilo koje je nastalo nadogradnjom osnovnog vozila, a nadograditelj je postavio identifikacijsku naljepnicu/pločicu s novim brojem šasije, promijenjena je marka vozila i kategorija vozila i izdan je COC dokument za kompletno vozilo od strane nadograditelja?

Slika 11. osnovno vozilo oblika kabina s šasijom nadograđeno u vozilo SPECIJALNO VOZILO za kampiranje/stanovanje

Slika 12. Broj šasije na identifikacijskoj pločici i čvrsto utisnut na karoseriji osnovnog vozila FIAT/ DUCATO

 

Slika 13. Broj šasije na identifikacijskoj pločici/naljepnici nadograditelja

Za registraciju vozila se kao marka vozila uzima „nova“ marka (npr. marka iz primjera HYMER) prema priloženoj dokumentaciji nadograditelja, a u prometnu dozvolu se upisuje broj šasije koji je čvrsto utisnut na karoseriju ili šasiju vozila (slika 12).

U slučaju vozila koja posjeduju stranu prometnu dozvolu u kojoj je naveden broj šasije koji se nalazi na identifikacijskoj pločici/naljepnici, a različit je od broja čvrsto utisnutog na karoseriji ili šasiji vozila, potrebno je upisati utisnuti broj šasije u dogovoru s nadležnom PP/PU.

6. Kako se određuje važenje tehničkog pregleda novog traktora i traktorske prikolice?

Vlasnici novog traktora bez obzira na NDM te vozila kategorija R, O i S najveće dopuštene mase do 3500 kg, dužni su podvrgnuti vozilo redovnom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od prvog tehničkog pregleda, osim novih traktorskih prikolica kategorije R ili O za prijevoz tereta i traktorskih priključaka kategorije S najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, koje su vlasnici dužni podvrgnuti tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda.

7. Smije li četverocikl imati ugrađenu kuku?

Da, četverocikl može biti opremljen kukom, podsjećamo na okružnicu III/9. BROJ:2388-01/2014 od 24.06.2014. Kod novih četverocikala kuka može biti upisana u Izjavu o sukladnosti ili Potvrdu o sukladnosti ako je tvornički ugrađena ili ako je ugrađena naknadno od strane zastupnika/trgovca, mora biti navedena na računu ili prilogu računu. Za sve one četverocikle gdje je kuka naknadno ugrađena iste je potrebno uputiti na ispitivanje.

Slika 14. Četverocikl s ugrađenom kukom

8. Smije li četvrocikl imati ugrađeno vitlo?

Da, četverocikl može biti opremljen vitlom. Kod novih četverocikala vitlo može biti upisano u Izjavu o sukladnosti ili Potvrdu o sukladnosti ako je tvornički ugrađeno ili ako je ugrađeno naknadno od strane zastupnika/trgovca, mora biti navedeno na računu ili prilogu računu. Za sve one četverocikle gdje je vitlo naknadno ugrađeno, iste je potrebno uputiti na ispitivanje.

 

Slika 15. Četverocikl s ugrađenim vitlom

9. Može li vozilo kojemu u prometnoj dozvoli uveden oblik karoserije OTVORENO S CERADOM pristupiti tehničkom pregledu bez arnjeva i cerade na vozilu?

Ne, vozilo je tehnički neispravno, a od vlasnika/vozača zahtijevati da na tovarni prostor postavi barem arnjeve, ako ih je moguće postaviti tako da budu dovoljno sigurno učvršćeni kako prilikom vožnje prema stanici za tehnički pregled arnjevi i uzdužne letve ne bi ispadali iz svojih ležišta.

Ovim putem još jednom podsjećamo na okružnicu III/9,BROJ: 134-1/10.

Slika 16. Vozila bez cerade s arnjevima za ceradu

10. Da li je tehnički ispravno vozilo na koje je naknadno ugrađen nosač za prijevozdugih tereta koji nije evidentiran u prometnoj dozvoli?

Ne, vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim i uputiti na ispitivanje „MALI ATEST“.

Slika 17. Vozilo otvoreno s nosačem za duge terete

Oblik karoserije koji treba evidentirati u novu prometnu dozvolu je OTVORENO S NOSAČIMA ZA DUGE TERETE, odnosno ovisno o izvedbi OTVORENO S CERADOM I NOSAČIMA ZA DUGE TERETE. Dodatno, u napomenu nove prometne dozvole treba upisati broj potvrde o ispitivanju („MALOG ATESTA“) i svrhu ispitivanja kao u primjeru na slici 19.

 

Slika 18. Unos podatka o obliku karoserije

 

Slika 19. Unos podatka u napomenu

Važno je napomenuti da, ako je došlo do promjene i nekog drugog podatka o vozilu, i te je podatke prema Potvrdi o ispitivanju potrebno uskladiti i također upisati u napomenu prometne dozvole.

11. Koji podaci su mjerodavni prilikom prve registracije vozila iz UVOZA/UNOSA ?

Mjerodavni su podaci zadnjeg odobrenog stanja, tj. podaci iz strane prometne dozvole iz zemlje UVOZA/UNOSA. U slučaju nepodudaranja stanja vozila koje je pristupilo tehničkom pregledu s podacima u stranoj prometnoj dozvoli, potrebno je vozilo uputiti na ispitivanje (npr. zadnje odobreno stanje u prometnoj N1 kategorija s dva sjedeća mjesta, a na tehnički pregled pristupilo vozilo M1 kategorije s pet sjedećih mjesta)

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti