kategorije pretrage

III/09, broj: 1455-01/2018

Zagreb, 12/04/2018


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

U NN 16/2018 od 16.02.2018. objavljen je novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (dalje: Pravilnik). Novi Pravilnik je rezultat usklađivanja starog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (“Narodne novine”, broj 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14) s Direktivom 2014/45/EU EU parlamenta i vijeća „o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila“.

U nastavku navodimo novosti u odnosu na stari Pravilnik o tehničkim pregledima vozila i na dosadašnji način rada u STP.

 1. Važenje redovitog tehničkog pregleda (dalje: RTP) za lake prikolice (čl. 3)

Člankom 3. Pravilnika propisano je da

 • nove lake prikolice podliježu tehničkom pregledu tek nakon 3 godine. Dakle, nove lake prikolice se samo označavaju bez tehničkog pregleda.
 • rabljene lake prikolice moraju pristupiti RTP-u prije prvog označavanja.
 1. Nova oprema u STP i rokovi njene nabave i ugradnje (čl. 10)

a) uređaj s valjcima kojim se provjerava sila kočenja na valjcima za vozila kojima je NDM veća od 3,5 t morat će biti opremljeni mehanizmom opterećivanja osovine koja se ispituje u valjcima. Ti uređaji mogu raditi na slijedeći način:

 • hidraulički uređaj za podizanje valjaka uz eventualno vezanje šasije za posebna sidrišta u kanalu tehnološke linije (Slika 1.)
 • hidraulički uređaj za prisilno opterećivanje osovine na valjcima (Slika 2.)
 • kombinacija ovih dvaju principa

Rok za ugradnju ovih sustava ili prilagodbu postojećih je do 20.05.2020.

 

Slika 1. Primjer uređaja s podizanjem valjaka

 

Slika 2. Primjer uređaja za potezanje osovine na valjke

b) za pregled vozila kategorije M1 i N1 s pogonom na više od jedne osovine, STP će morati biti opremljene uređajem koji omogućava slobodno kretanje kotača osovine koja se ne ispituje u valjcima.

Ovdje se radi o uređajima s valjčićima koji mogu biti izvedeni kao

 • stacionarni podnougradbeni uređaj (Slika 3.)
 • prenosive podloške s valjcima malog promjera (Slika 4.)

Rok za ugradnju ovih sustava ili prilagodba postojećih je do 20.05.2019.

 

Slika 3. Primjer stacionarnog podnougradbenog uređaja

 

Slika 4. Primjer prenosivih podloški s valjcima malog promjera

c) Ako stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo teških vozila (vozila iznad 3,5 tone najveće dopuštene mase) umjesto kanalske dizalice može imati ugrađen samo uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilicu.

Ovo je odredba koja se primjenjuje od 20.05.2019. To ne znači da se dizalice moraju maknuti sa tehnoloških linija za teretna vozila, već da se te tehnološke linije jednostavno ne moraju više opremati dizalicama.

d) Neki od uređaja za mjerenje neprozirnosti ispušnih plinova dizelskih motora cestovnih vozila koji nisu opremljeni napravom za mjerenje temperature motora ili nemaju mogućnost ispisa koji uz rezultate ispitivanja sadrži najmanje i izmjerenu temperaturu motora, te datum ispitivanja, morat će biti zamijenjeni (npr. Technotest 492) novim uređajima koji ispunjavaju te uvjete. Novi uređaji i dalje moraju biti odobrenog tipa.
Nove uređaje treba nabaviti najkasnije do 20.05.2019.

e) Stanice za tehnički pregled će morati biti opremljene uređajem za mjerenje točke isparavanja kočne tekućine s mogućnošću ispisa rezultata. To znači da se prijenosni uređaji koji su se do sad koristili, više neće smjeti koristiti i morat će biti zamijenjeni do 20.05.2018.

f) Jedan od novih uređaja su i vage za mjerenje trenutnog osovinskog opterećenja. One mogu biti sastavni dio valjaka, uređaja za mjerenje tvrdoće amortizera ili mogu biti ugrađene u STP kao samostalni uređaj.
STP će morati biti opremljene ovim uređajima do 20.05.2023.

g) Postroženi su zahtjevi za razvlačilice kojima se opremaju STP. Razvlačilice moraju biti slijedećih karakteristika:

 • uređaj mora biti opremljen najmanje dvjema pogonjenim pločama koje koriste vanjski izvor snage (npr. hidraulični, pneumatski, električni, itd.), koje se mogu pomicati u suprotnom smjeru uzdužno i poprečno
 • nadzorniku tehničke ispravnosti vozila mora biti omogućena kontrola kretanja ploča s nadzornog mjesta
 • posebno, za vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, ploče moraju ispunjavati sljedeće tehničke zahtjeve:

- uzdužno i poprečno kretanje od najmanje 95 mm;

- uzdužno i poprečno kretanje brzine od 5 cm/s do 15 cm/s

Ako već nisu opremljene uređajima ovakvih karakteristika, STP će njima morati biti opremljene do 20.05.2023.

i) Uređaj za spajanje na elektroničko sučelje vozila, OBD dijagnostički uređaj
Ovdje se ne radi o uobičajenom složenom OBD uređaju koji se koristi u servisnim radionicama, već o jednostavnom uređaju koji može dohvaćati standardizirane podatke o stanju sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova. Rok za početak korištenja tog uređaja je 1.1.2019. do kada će detaljnije o tim uređajima biti poslane u STP putem stručnih obavijesti.

j) Od opreme koja se koristi kod PTPK novost je da će se stari manometri kojima je najmanji dio mjerne skale 0,2 ili 0,5 bar, morati zamijeniti manometrima s razlučivošću od 0,1 bar.
Rok za nabavu takvih manometara je do 1.1.2019. godine.

k) Također, novost je i da će se za ispitivanje funkcionalnosti dijelova zračne kočne instalacije moći koristiti i manometri za snimanje tlaka u kočnim cilindrima kod mjerenja kočnih sila na valjcima (senzori).

 1. Tehnički pregledi na terenu (čl. 12. i čl. 13.)

Suglasnost za obavljanje pojedinačnih tehničkih pregleda na terenu (pčelarska vozila, specijalna vozila, i sl.) od 20.05.2018. na zahtjev voditelja STP daje CVH. Voditelj STP sa svoje službene e-mail adrese na adresu tehnicki@cvh.hr mora poslati zamolbu za izlazak na teren u kojem mora dostaviti zahtjev stranke s opisom razloga zašto se vozilo ne može dovesti u STP. Tek kada s iste adrese dobije odobrenje, tehnički pregled na terenu se može obaviti.

Tehnički pregled traktora na terenu obavljat će se prema unaprijed napravljenom rasporedu koji se dogovara sa voditeljima STP. Raspored se dogovara krajem godine za slijedeću godinu i distribuira se putem poruke dana.

Tehničke preglede traktora na terenu više neće biti moguće obavljati ako nema povezanosti s centralnim serverom informacijskog sustava CVH.STP što znači da se STP koje izlaze na teren moraju opremiti dovoljno dobrim uređajem i računom za pristup mobilnim podacima. Također, to znači da više neće biti moguće obavljati tehnički pregled traktora na terenu na lokacijama koje nisu dobro pokrivene signalom za mobilne podatke.

 1. Postupak PS (čl. 15.)

Ukoliko se osnovano posumnja da su podaci na vozilu ili prometnim dokumentima prepravljani, tehnički pregled i produženje važenja PD će se i dalje ovjeravati samo što će se od sada u rubriku „Bilješke“ kontrolnog lista utisnuti pečat „PS“ u crvenoj boji. U roku tri dana od obavljenog tehničkog pregleda, prema PU/PP nadležnoj prema mjestu prebivališta, boravišta ili sjedišta vlasnika ili korisnika vozila treba poslati obavijest koja mora sadržavati:

 • naziv stanice za tehnički pregled vozila,
 • marku, tip, godinu proizvodnje i registracijsku oznaku vozila,
 • kratak opis neispravnosti i
 • potpis ovlaštene osobe.

U prilogu obavijesti dostavlja se preslika kontrolnog lista.

 1. Kategorizacija nedostataka (čl. 21.)

Od 20.5.2018. na snagu stupa kategorizacija nedostataka. Većina nedostataka su i dalje veći nedostaci, međutim uvedeni su i manji i opasni nedostaci.

Nadzornici u skladu s Pravilnikom i Radnom uputom za kategorizaciju nedostataka na osnovi svojeg automehaničarskog iskustva u skladu s pravilima struke određuju kategoriju nedostatka.

Za manje nedostatke vozilo prolazi na tehničkom pregledu.

Za veće nedostatke vozilo pada na tehničkom pregledu.

Za opasne nedostatke vozilo pada na tehničkom pregledu, a za opasne nedostatke na uređajima za upravljanje, uređajima za zaustavljanje ili uređajima za pogon na tekući ili stlačeni plin koji su u tolikoj mjeri neispravni da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, skidaju se registarske pločice u STP u skladu sa postupkom opisanim u članku 37. Pravilnika.

VAŽNA NAPOMENA!!!
Pločice se ne skidaju zbog svakog opasnog nedostatka, već samo zbog onih opasnih nedostataka koji su opisani člankom 37. Pravilnika.

Voditelji STP i nadzornici obavezno moraju u cijelosti proučiti tablicu s nedostacima i njihovom kategorizacijom u članku 21. Pravilnika, te Radnu uputu o razvrstavanju nedostataka koja se nalazi na Bazi znanja u odjeljku

Baza znanja - Registracija i Tehnički pregled - Bilteni - Bilten 161
ili preko poveznice
http://pitanja.cvh.hr/tpr/SitePages/Bilten%20161%20Sadr%C5%BEaj.aspx

kako bi pripremili pitanja za obuke o novostima koje dolaze s novim Pravilnikom.

 1. Učestalost periodičnih tehničkih pregleda (čl. 27.)

Od 20.05.2018. smanjuje se učestalost obavljanja periodičnih tehničkih pregleda (dalje: PTP) na slijedeći način:

 • vozila do uključivo 6 godina starosti ne podliježu PTP,
 • vozila stara 7 i više godina pa do uključivo 10 godina podliježu PTP svakih 6 mjeseci,
 • vozila stara 11 i više godina podliježu PTP svaka 3 mjeseca.

Grupe vozila koje podliježu preventivnim tehničkim pregledima nisu se mijenjale. Prilikom provedbe novog načina određivanja perioda PTP, treba se voditi slijedećim pravilima:

 1. Vozilima kojima još vrijede PTP po starom Pravilniku se ne moraju podvrgavati PTP-u dok im isti ne istekne.
 2. Prvi PTP za vozila 7 godina starosti ovjerava se tek kod prvog redovnog tehničkog pregleda na kojem se utvrdi starost vozila od 7 godina.
 3. Starost vozila izračunava se tako da se od tekuće godine oduzme godina proizvodnje vozila (npr. 2018 - 2012 = 6 godina starosti).
 4. Periodičnost PTPK ostaje ista kao i do sada: nova vozila ne podliježu PTPK, a zatim podliježu svakih 12 mjeseci.
 5. Karton preventivnih tehničkih pregleda izdaje se tek za potrebe prvog PTPK. Kod hidrauličnih kočnih instalacija to znači da se izdaje kod prvog redovnog tehničkog pregleda ili nakon 12 mjeseci od registracije novog vozila.

Periodi obavljanja periodičnih tehničkih pregleda kočnica se nisu mijenjali.

Kod PTP ne pregledavaju se slijedeće točke Pravilnika:

- točka 0.1.1. Opće stanje i položaj registracijske pločice na vozilu;

- točka 3.8.2. Ploče za označivanje »dugih», »teških« i »sporih« vozila;

- točka 5.2.13. Oprema prostora za prijevoz tereta;

- točka 12. Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (EKO TEST);

- točka 17. Plinska instalacija.

Novost je točka 5.2.13 Oprema prostora za prijevoz tereta koja uključuje pregled dijelova tovarnog prostora kao što su arnjevi, cerada, stranice, stražnja vrata, ali samo ako su sa vozila privremeno skinuti! Dakle, od sada se na PTP može doći bez gore navedenih dijelova, ali ako se s njima dođe, mora ih se pregledati i ako nisu ispravni, vozilo pada na PTP. Da bi prošlo na ponovljenom PTP, vozilo mora ponovno doći s popravljenim neispravnim dijelovima zbog kojih je i prvotno bilo proglašeno tehnički neispravnim. Na redovni tehnički pregled vozilo i dalje mora dolaziti sa svim dijelovima koji čine tovarni prostor.

Preventivni tehnički pregledi mogu se obaviti samo za vozila propisana člankom 257. ZOSPNC (vozila koja se daju u najam (rent a car vozila), vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, vozila hitne medicinske pomoći, autobusi, teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari, teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg) i za njih se izdaje pripadajući zapisnik, međutim na osnovi takvog zapisnika, karton preventivnih pregleda može se izdati i/ili ovjeriti samo vozilima s važećom prometnom dozvolom.

 1. SUSPENZIJA I ODUZIMANJE LICENCE PTPK

Kvaliteta provedbe PTPK od strane svakog za taj pregled licenciranog nadzornika će se periodično provjeravati od strane djelatnika CVH. Djelatnici CVH će bez najave dolaziti u STP i od pojedinih nadzornika tražiti da pred njima obave PTPK. Ukoliko ti nadzornici naprave propuste u provedbi PTPK, ovisno o težini propusta, licenca PTPK će im se suspendirati na 30 dana ili im čak može biti oduzeta.

Ako licenca PTPK bude suspendirana, nadzornik neće moći unositi rezultate PTPK kroz svoj korisnički račun. Taj će nadzornik morati obnoviti praktično i teoretsko znanje iz obavljanja PTPK na bilo koji dostupan način. Preporuča se (i dopušta Pravilnikom) obavljati PTPK uz nadzor kolege koji posjeduje važeću PTPK licencu i unositi rezultate koristeći njegov korisnički račun.

Nakon 30 dana, ali ne dulje od 60 dana, djelatnik CVH dolazi nenajavljeno u STP i ponovno traži od nadzornika čija je licenca suspendirana da ponovno napravi PTPK. Ako nadzornik sve postupke pravilno provede, suspenzija mu se ukida, a ako ne, licenca mu se trajno oduzima zbog čega, ukoliko ponovno želi raditi PTPK, ponovno mora proći obuku i ispit za stjecanje licence PTPK.

 1. OVJERA ZAPISNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA (čl. 31.)

Ako je Zapisnik o tehničkom pregledu, zbog njegova priznavanja u drugoj državi potrebno posebno ovjeriti, takva ovjera se obavlja „Posebnim pečatom za ovjeru tehničkog pregleda“ (obrazac broj 9). Na mjestima gdje se zbog svoje veličine ne može staviti „Posebni pečat za ovjeru tehničkog pregleda,“ stavlja se „Mali pečat za ovjeru tehničkog pregleda“ (obrazac broj 10).

 1. PONOVLJENI TEHNIČKI PREGLED (čl. 34.)

Ako se na tehničkom pregledu vozilo proglasi tehnički neispravnim, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, besplatni ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od 15 dana. Radi se o roku od 15 kalendarskih dana u koje ulaze i subote i nedjelje i praznici. U tom roku vlasnik može napraviti proizvoljan broj besplatnih ponovljenih tehničkih pregleda. Cijena ponovljenih EKO-testova i dalje iznosi pola cijene osnovnog EKO-testa.

Ako vozilo ne pristupi ponovljenom tehničkom pregledu u roku od 15 kalendarskih dana ili u tom roku na besplatnim ponovljenim tehničkim pregledima ne uspije dokazati tehničku ispravnost, postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.

 1. KORIŠTENJE ZAPORKE U RADU NA CVH.STP (čl. 39.)

Za pristup jedinstvenom sustavu za automatsku obradu podataka, nadzornik smije koristiti samo vlastito korisničko ime i zaporku. Posuđivanje vlastitog korisničkog imena i zaporke je strogo zabranjeno jer se na taj način kompromitira sigurnost sustava i odgovornost nadzornika koji je posudio svoje korisničko ime i zaporku drugim djelatnicima STP kako bi u njegovo ime obavljali određene poslove ili unosili rezultate.

 1. POTVRDA O NAKNADNOM UTISKIVANJU BROJA ŠASIJE

Potvrda o naknadnom utiskivanju broja šasije na vozilo je dobila novi oblik: na njoj je ispisan i stari i novi broj šasije, kako bi njihova veza bila dokumentirana, te se potvrda izdaje na hrvatskom i engleskom jeziku, kako vlasnici vozila ne bi imali problema kod korištenja vozila izvan granica RH. Potvrda o utiskivanju broja šasije ovjerava se okruglim pečatom STP i potpisom nadzornika.

Ako vozilo nije bilo opremljeno brojem šasije, ispisuje se samo novi broj šasije za vozila napravljena u samogradnji.

 1. ZAPISNICI O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Zapisnici o tehničkim pregledima vozila se donekle mijenjaju zbog potrebe označavanja njihovih cjelina posebnim kodovima kojima će se omogućiti da i strana nadzorna tijela poput policije i inspekcija prometa mogu razumjeti što se navodi na predmetnom zapisniku.

Također, za autobuse koji su pušteni u promet nakon 8. prosinca 2007. uz opciju ispisa zapisnika o redovnom tehničkom pregledu, postojat će i opcija ispisa TEMPO 100 zapisnika na engleskom i njemačkom jeziku.

Obuke u svezi novosti vezanih uz novi Pravilnik

Obuke na kojim će se detaljnije razraditi teme vezane uz novi Pravilnik počinju 25.4.2018. prema rasporedu koji vam dostavljamo u prilogu. Preporuča se da svi nadzornici poslušaju te obuke, zbog čega su obuke i organizirane isti dan u dva termina kako bi obje smjene mogle poslušati obuku bez remećenja uobičajenog radnog dana STP. Također, nadzornici trebaju dolaziti u terminima koji su predviđeni za pojedinu regiju prema rasporedu STP po regijama koji je dostavljen u prilogu ove okružnice.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Prilozi:

 1. Rasporedi održavanja obuka po regijama i po STP-ima:

Istarska

Riječka

Slavonska

Splitska 1

Splitska 2

Varaždinska

Zagrebačka 1

Zagrebačka 2

Kontakti