kategorije pretrage

III/09, broj: 2822-01/2018

Zagreb, 03/08/2018


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: CO2, izgradnja plinske instalacije, posebni uvjeti, upravna pristojba za vatrogasna vozila, podaci o pravnim osobama, odjava vozila na PD.

1.    Zaključavanje rubrike za emisiju CO2 u aplikaciji CVH.STP

Od 03.08.2018. rubrika za emisiju CO2 u aplikaciji CVH.STP će biti zaključana za sva vozila kada je taj podatak bio automatski preuzet iz Izjave ili Potvrde o sukladnosti. U slučaju da podatak nije prenesen u aplikaciju to će polje biti otključano da se podatak može upisati. Također za vozila opremljena plinskom instalacijom (LPG, CNG ili CNG/LNG) će to polje biti otključano jer će emisiju za pogon plinskom instalacijom u nekim slučajevima trebati prepisati iz napomene Potvrde ili Izjave.

2.    Za koja vozila se mora prijavljivati izgradnja plinske instalacije?

Za sva vozila na kojima je nakon 01.07.2013. izgrađena plinska instalacija potrebno je prijaviti i obaviti ispitivanje za izgradnju plinske instalacije.

3.    Posebni uvjeti

Objavljen je novi Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 50/2018 od 1.6.2018.) koji je stupio na snagu 2.6.2018. prema kojem se u STP posebni uvjeti više ne utvrđuju za:

  • taksi vozila,
  • N1 vozila,
  • priključna vozila.

Novost je da se posebni uvjeti od sada, u stanici za tehnički pregled utvrđuju za vozila M1 sa 7+1 ili 8+1 sjedala u vlasništvu pravnih osoba kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.
Vozila kategorije M2, M3, N2 i N3 moraju zadovoljavati iste uvjete kao i do sada.           

U slučaju kada vlasnik vozila želi promijeniti namjenu vozila u taksi, ta se promjena radi samo administrativno bez prijave promjene tehničkog stanja. Za tu promjenu vlasnik MORA priložiti sljedeće:

  • Licencu za obavljanje taksi prijevoza,
  • Izjavu vlasnika da će vozilo koristiti kao taksi vozilo.

što treba skenirati u dokumentaciju vozila, a kopije odložiti u arhivu.
Obavljanje shuttle prijevoza mogu obavljati samo vozila M1, M2 i M3 kategorije s minimalnim kapacitetom 7+1 ili 8+1 sjedala.

4.    Podliježu li vozila u vlasništvu vatrogasnih društava/zajednica plaćanju upravne pristojbe?

Sukladno obavijesti Porezne uprave Ur.br: 513-07-21-01/12-3 od 6.2.2018. godine vozila koja se u registracijskom postupku promjene vlasništva registriraju na vatrogasno društvo/zajednicu ne podliježu plaćanju upravne pristojbe.

5.    Podaci o pravnim osobama

Na bazi znanja od 05.07.2018. dostupne su WEB stranice na kojima je moguće provjeriti podatke o pravnim osobama:

  • Sudski registar,
  • Baza podataka obrtnog registra,
  • Registar udruga RH,
  • Provjera poreznih obveznika u sustavu RH,
  • Baza podataka o poslovnim subjektima Državnog zavoda za statistiku.

Kako na navedenim stranicama postoje svi podatci o pravnim osobama, prilikom registracije NIJE potrebno tražiti dokument za uvid u podatke o vlasniku (NKD, izvod iz sudskog registra i sl.) u slučaju da se podaci u CVH.STP aplikaciji podudaraju s podacima na navedenim WEB stranicama.

U slučaju da podaci u aplikaciji CVH.STP nisu ažurirani u skladu s podacima na navedenim WEB stranicama, stranka mora donijeti dokument na osnovu kojega će se evidentirati promjena.

6.    Na koji način STP  evidentira odjavu vozila na prometnoj dozvoli?

Odjava vozila evidentira se na prometnoj dozvoli  štambiljem “ODJAVA VOZILA“. U isti se upisuje datum odjave i označuje status pločica, te se ista ovjerava okruglim  pečatom STP i potpisom referenta koji je  izvršio odjavu kao što je prikazano na sljedećoj slici.

 

Slika 1. Primjer potpisa i pečata prilikom odjave PD

Odjavljenu prometnu dozvolu (slika 1) je potrebno skenirati u predmet odjave vozila.

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti