kategorije pretrage

III/9, broj: 1235-01/2018

Zagreb, 28/03/2018


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A –

PREDMET: Može li se obaviti prva registracija vozila za koje vlasnik predoči fotokopije inozemnih dokumenata?; Provjera obveze plaćanja PPMV-a za vozila koja su bila registrirana u RH, izvezena ili iznesena iz RH i sada se ponovo registriraju u RH; Izdavanje potvrde o preregistraciji vozila; Kako obaviti postupak promjene vlasništva vozila koje je označeno registarskom oznakom za koju je oglašena potraga

1. Može li se obaviti prva registracija vozila za koje vlasnik predoči fotokopije inozemnih dokumenata?

Za registraciju vozila u RH, uz valjane dokaze o vlasništvu, novi vlasnik vozila mora priložiti:

  1. Originalne prometne dokumente (Dio 1 i Dio 2 ili samo Dio 1 za države članice koje izdaju samo Dio 1) koji glase na starog vlasnika
  2. Originalne izvozne prometne dokumente (Dio 1 i Dio 2 ili samo Dio 1 za države članice koje izdaju samo Dio 1) koji glase na novog vlasnika

Međutim, novost je da je moguće je završiti registracijski postupak i ako vlasnik vozila ne posjeduje originalne dokumente, već umjesto originalnih prometnih dokumenata prilaže kopiju za jedan od dokumenata ili kopije za sve prometne dokumente.

U ovakvim slučajevima STP može prihvatiti kopije prometnih dokumenata, ali tada obavezno mora provesti slijedeće postupke:

  1. Vlasnik je, u navedenom slučaju, obavezan u STP dati izjavu kojom će potvrditi da je upoznat s okolnostima postupka i da će, u slučaju da se utvrde okolnosti koje bi spriječile pravo na registraciju vozila, STP poništiti registraciju. Izjavu vlasnik može sam izraditi i priložiti ili je može dati na priloženom obrascu.
  2. STP provodi i završava registracijski postupak ako je ostala dokumentacija kojom se dokazuje vlasništvo (računi, kupoprodajni ugovori i sl.) valjana i potpuna.
  3. Nakon završetka postupka STP je dužna poslati upit Ministarstvu unutarnjih poslova na adresu elektroničke pošte registracija.vozila@mup.hr. U upitu je potrebno navesti identifikacijske podatke vozila i vlasnika i priložiti svu dokumentaciju koju je vlasnik priložio za registracijski postupak.

U slučaju da Ministarstvo unutarnjih poslova, nakon provedene provjere, obavijesti STP da postoje zapreke za registraciju navedenog vozila, STP će započeti upravni postupak u kojem će se donijeti rješenje o poništenju registracije.

U slučaju da Ministarstvo unutarnjih poslova obavijesti STP da je nakon provedene provjere utvrđeno da ne postoje zapreke za registraciju vozila, predmet se smatra završenim i nije potrebno nikakvo daljnje postupanje.

Obrazac Izjave koju je vlasnik dužan potpisati prije obavljanja registracijskog postupka nalazi se u prilogu ove okružnice.

Navedeno vrijedi samo za prometne dokumente izdane u zemljama članicama Europske unije.

2. Provjera obveze plaćanja PPMV-a za vozila koja su bila registrirana u RH, izvezena ili iznesena iz RH i sada se ponovno registriraju u RH.

U slučaju da se u STP pojavi vlasnik vozila koje je bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, nakon toga izvezeno ili izneseno iz Republike Hrvatske, sa zahtjevom da se vozilo ponovo registrira u Republici Hrvatskoj, NIJE POTREBNO vlasnika upućivati u Carinski ured radi provjere obveze plaćanja PPMV-a. U navedenom slučaju STP će poslati upit na adresu elektroničke pošte motorna.vozila@carina.hr na temelju kojeg će direktno od Carinske uprave dobiti odgovor o obvezi plaćanja PPMV-a. Upit obavezno mora sadržavati osnovne podatke o vozilu: marka, tip, model i broj šasije.

Ako Carinska uprava utvrdi da ne postoji obveza plaćanja PPMV-a, postupak je moguće nastaviti, uz uvjet da je sva ostala dokumentacija potrebna za registraciju vozila valjana i potpuna.

Ako Carinska uprava utvrdi da postoji obveza plaćanja PPMV-a, vlasnika je potrebno uputiti u nadležni Carinski ured kako bi ishodio porezno rješenje.

Navedeno vrijedi za vozila koja podliježu oporezivanju PPMV-om i koja su u Republici Hrvatskoj prvi put bila registrirana nakon 1.7.2013. godine. Za vozila koja su prvi put bila registrirana prije navedenog datuma nije potrebno utvrđivati obvezu plaćanja PPMV-a niti upućivati stranke u Carinski ured.

Sva ostala obvezna davanja provjeravaju se na isti način kao i do sada.

3. Izdavanje potvrde o preregistraciji vozila

U slučaju da se u STP pojavi vlasnik rabljenog vozila sa zahtjevom da mu se izda potvrda o preregistraciji ili o preuzetim registarskim pločicama za vozilo koje je prvi put registrirano u RH nakon 1.1.2018 godine, a prilikom  prve registracije je u STP predao registarske pločice i / ili prometnu dozvolu, potrebno je ispuniti obrazac Potvrda o preregistraciji koji se nalazi u prilogu ove upute. Navedenu potvrdu vlasnici najčešće traže radi odjave vozila u inozemstvu.

Zahtjev vlasnika za izdavanje potvrde i sama potvrda o preregistraciji urudžbiraju se sukladno uputi o uredskom poslovanju.

Potvrdu o preregistraciji vozila može izdati samo STP u kojoj je obavljena prva registracija vozila. Navedena potvrda ovjerava se okruglim pečatom s grbom RH i potpisom referenta.

4. Kako obaviti postupak promjene vlasništva vozila koje je označeno registarskom oznakom za koju je oglašena potraga?

Sukladno tada važećem Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, do 2013. godine bilo je omogućeno izdavanje nove registarske pločice s istim oznakama umjesto izgubljene ili nestale registarske pločice. Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila koji je stupio na snagu 2013. godine, a ista odredba je na snazi i danas, propisano da se umjesto izgubljene registarske pločice izdaju registarske pločice s novim oznakama. U slučaju da se vlasnik vozila s tako izdanom, ponovljenom registarskom oznakom pojavi u STP nakon 1.1.2018. godine, registracijski postupak je moguće završiti bez ikakvih zapreka samo u slučaju da se ne obavlja postupak promjene vlasnika.

U slučaju da se u sklopu registracijskog postupka u STP obavlja postupak PROMJENE VLASNIŠTVA preporučljivo je izdati novu registarsku pločicu s novom oznakom. Dodjelom nove registarske pločice postupak se također završava bez ikakvih zapreka.

Međutim, u slučaju da novi vlasnik vozila inzistira na tome da vozilo i dalje bude označeno takvom registarskom pločicom, STP može dovršiti postupak, ali je vlasnik dužan potpisati izjavu u kojoj potvrđuje da je upoznat s činjenicom da je registarska pločica u evidenciji potražnih službenih obrazaca te da navedeno može uzrokovati dodatne provjere prilikom prelaska državne granice. Prilikom obrade predmeta, u aplikaciji će se pojaviti poruka kako prikazuje slika 1.

 

Slika 1 Poruka u aplikaciji CVH.STP za potražnu registarsku oznaku

Ako se odabere tipka Nastavi, automatski će se ispisati obrazac izjave (slika 2) koju vlasnik vozila popunjava i potpisuje.

Slika 2 Obrazac Izjave za potražne registarske pločice

Nakon što vlasnik popuni i potpiše izjavu, obrazac izjave potrebno je putem aplikacije, kroz modul Ostali poslovi - Slanje fotografija proslijediti u CVH, Tehnički odjel. Nakon što CVH, Tehnički odjel zaprimi navedenu izjavu dodijelit će jednokratnu zaporku za završetak predmeta.

Popunjena i potpisana izjava se skenira u registracijskom postupku i pohranjuje uz predmet.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Prilozi:

  1. Obrazac - Izjava za INO dokumente,
  2. Obrazac - Potvrda o preregistraciji.

Kontakti