kategorije pretrage

III/9, broj: 3801-01/2018

Zagreb, 16/11/2018


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Provjera vozila prije registracije, nosači za pločaste terete, ispitivanje „bullbarova“, pragova, svjetala, ispušnih lonaca na L kategoriji, itd., posebni uvjeti za vozila preko 12 t, kabina za zaštitu od vremenskih utjecaja, punomoć od druge poslovnice leasinga

Sukladno novim uputama predstavljenim na Godišnjem instruktivnom seminaru zaposlenika STP 2018., te dodatnim upitima postavljenim na seminaru, donosimo slijedeće upute.

1. Može li se obaviti prva registracija vozila za koje vlasnik predoči kopije inozemnih dokumenata?

Ne može. Zbog učestalih upita prema Ministarstvu unutarnjih poslova stupanjem na snagu ove okružnice ne može se zavrišti registracija, ako vlasnik nije predočio originale inozemnih prometnih dokumenata. Ako vlasnik predoči kopije inozemnih dokumenata, potrebno je:

 1. Prvo poslati kopije dokumenata na provjeru na adresu elektroničke pošte registracija.vozila@mup.hr.
 2. Uz zahtjev vlasnik treba dati izjavu u kojoj navodi razloge neposjedovanja originalnih inozemnih prometnih dokumenata (npr. gubitak, krađa, ili su zadržani kod inozemnog tijela za registraciju). Ukoliko su dokumenti po izjavi vlasnika izgubljeni /ukradeni isto je potrebno prijaviti u nadležnoj PU/PP i o tome priložiti potvrdu.
 3. Vlasnik ne treba potpisivati izjavu kojom je suglasan da se dokumenti šalju na provjeru jer se registracija ionako neće obaviti dok MUP ne odobri završetak iste.
 4. Obavijestiti vlasnika da će ga STP kontaktirati kada dobije obavijest za nastavak registracije vozila.
 5. Tek nakon što Ministarstvo unutarnjih poslova obavijesti STP da je nakon provedene provjere utvrđeno da ne postoje zapreke za registraciju vozila, potrebno je kontaktirati vlasnika vozila da se registracijski postupak može završiti na temelju kopija inozemnih dokumenata.
 6. Ako MUP ne obavijesti STP u roku 30 dana od slanja dokumenata na provjeru, smatra se da zapreke nema i registracija se može obaviti nakon isteka od 30 dana na temelju kopija.
 7. Ako vlasnik u međuvremenu dok traje provjera u MUP-u naknadno dostavi originale inozemnih dokumenata u STP, registracija se može obaviti i ranije bez potvrde MUP-a.

Sukladno gore navedenom prestaje biti važeća točka 1. okružnice broj 1235-01/2018 od 28.3.2018. Također je stupanjem na snagu ove okružnice promijenjeno postupanje opisano u poglavlju 16. biltena broj 163. Administrativni postupci u STP nakon 1.1.2018.

2. Trebaju li sva vozila koja imaju konstrukciju za prijevoz pločastih tereta podvrgnuti ispitivanju (atestu)?

Vozilo s konstrukcijom za prijevoz pločastih tereta ugrađenom u teretnom prostoru podliježe ispitivanju vozila.

Primjer vozila koje podliježe ispitivanju zbog ugradnje konstrukcije za prijevoz pločastih tereta prikazuje slika dolje.

 

Vozilo ne treba uputiti na ispitivanje samo ako je konstrukcija (oprema) lako izgradiva i vezana za vozilo posebno konstruiranim spojnim mehanizmom, odnosno može se izgraditi bez uporabe alata. U tom se slučaju lako izgradiva konstrukcija promatra kao dio tereta na vozilu, a ne kao nadogradnja na vozilu.

Primjer vozila koje ne podliježe ispitivanju prikazuje slika dolje. Konstrukcija se pričvršćuje odgovarajućim pričvrsnim elementima za pričvršćenje tereta.

3. Kada vozila treba uputiti na ispitivanje (atest) zbog ugradnje „bullbarova“, pragova, kuke, dodatnih svjetala, ispušnih lonaca, itd.?

Vozilo nije potrebno uputiti na ispitivanje ako su preinake nedvosmisleno iskazane na jednom od sljedećih dokumenata:

 • račun za novo vozilo koji je izdao zastupnik za marku
 • Izjava ili Potvrda o sukladnosti
 • inozemni prometni dokument
 • stari prometni dokument
 • ovjereni popis opreme s kojom je vozilo isporučeno – izdan isključivo od ovlaštenog distributera

Ako vlasnik vozila nema niti jedan od gore navedenih dokaza da je pojedina preinaka isporučena s vozilom (tvornički postavljena), vozilo je potrebno uputiti na ispitivanje.

4. Smiju li se na vozila naknadno ugrađivati dodatna dekorativna svjetla?

Ne smiju. Vlasnici vozila naknadno ugrađuju veći broj svjetala koja imaju samo dekorativnu funkciju kako prikazuje slika dolje, međutim, homologacijski propisi (UN ECE R48) vrlo detaljno propisuju koja se svjetla, s kojom funkcijom smiju postaviti na određeni dio vozila.

Na slici gore su prikazana naknadno ugrađena „pozicijska svjetla“. Vlasnik je dužan ukloniti ova svjetla s vozila kako bi vozilo zadovoljilo na tehničkom pregledu. Vozilo nije potrebno uputiti na ispitivanje zbog ove vrste nadogradnje, jer vozilo neće zadovoljiti na ispitivanju, bez obzira na to uključuju li se ova naknadna „pozicijska svjetla“ posebnim prekidačem neovisno od ostalih svjetala.

Naknadno postavljeni reflektori (obično na nosaču na krovu kabine) koji služe kao radna svjetla i aktiviraju se posebnim prekidačem, treba uputiti na ispitivanje.

Naknadna ugradnja dnevnih svjetala također podliježe ispitivanju.

5. Kada je potrebno uputiti vozilo L kategorije na ispitivanje zbog zamjene ispušnog sustava?

Originalni ispušni sustav (OEM - Original equipment manufacturer) je uređaj koji je proizveden u skladu sa zahtjevima i proizvodnim standardima proizvođača vozila za proizvodnju dijelova ili opreme i sastavljanje predmetnog vozila, to uključuje i ispušne sustave za koje proizvođač potvrdi da kakvoćom i tehničkim karakteristikama odgovaraju sastavnim dijelovima upotrijebljenim za sastavljanje predmetnog vozila i da su proizvedeni u skladu sa zahtjevima i proizvodnim standardima proizvođača vozila.

Zamjenski ispušni sustav je uređaj koji je predviđen za zamjenu originalnog ispušnog sustava OEM i koji je homologiran kao zasebna tehnička jedinica.

Sukladno gore navedenom u donjoj tablici su prikazani slučajevi kada je vozilo potrebno uputiti na ispitivanje zbog promjene ispušnog sustava

6. Može li se za teretna vozila preko 12 t NDM izdati u STP potvrda za posebne uvjete za vlastite potrebe?

Ne. Stavkom 3. članka 95. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ( "Narodne novine", broj 41/18 ) propisano je da prijevoz tereta za vlastite potrebe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu domaći prijevoznik može obavljati teretnim vozilima najveće dopuštene mase do 12 tona. Ovaj je zakon stupio na snagu 12.5.2018 godine.

Sukladno gore navedenom, sva teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 12 t obavljaju javni cestovni prijevoz i potrebno je u STP obaviti pregled za ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje javnog cestovnog prijevoza. Nakon pregleda izdaje se potvrda o posebnim uvjetima za javni cestovni prijevoz.

Ako su na vozilu NDM iznad 12 tona postavljene naljepnice „PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE“ potrebno ih je ukloniti i ostaviti samo podatke o pravnoj osobi koja obavlja prijevoz da bi vozilo dobilo pozitivnu potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta.

Stupanjem na snagu ove okružnice, prestaju biti važeće sve ranije upute za pregled teretnih vozila iznad 12 tona NDM i izdavanje potvrde za posebne uvjete.

7. Smije li se na traktor postaviti „kabina“ koja nije zaštita od prevrtanja?

Ako vlasnik želi na traktor ugraditi nekakvu vrstu zaštite od kiše, snijega, vjetra itd. to je moguće ugraditi na traktore proizvedene 1983. godine i ranije, jer nemaju obvezu ugradnje zaštitne kabine ili zaštitnog luka. To će najčešće biti ugradnja nekakve kabine od druge marke traktora koja ne bi zadovoljila na ispitivanju za ugradnju kabine ili zaštitnog luka na ispitani traktor. Obzirom da traktori proizvedeni 1983. godine i ranije ne moraju imati kabinu niti zaštitni luk, ovakva nadogradnja će se, nakon provedenog ispitivanja, evidentirati u prometni dokument kao „KABINA ZA ZAŠTITU OD ATMOSFERSKIH UVJETA“. Na potvrdi o ispitivanju će biti navedeno o kakvoj se vrsti kabine, nadogradnje radi.

Takva vrsta zaštite se ne može evidentirati u prometni dokument kao zaštita od prevrtanja (zaštitni luk ili zaštitna kabina).

Traktori proizvedeni nakon 1983. mogu naknadno ugraditi i ispitati zaštitu od atmosferskih uvjeta samo, ako već imaju ugrađen i odobren zaštitni luk protiv prevrtanja ili zaštitni luk mogu zamijeniti sa zaštitnom odobrenom kabinom za taj tip traktora.

8. Smije li se kod registracijskog postupka prihvatiti punomoć koja je ovjerena od neke druge poslovnice istog leasing društva?

Smije. Npr. vozilo je registrirano na poslovnicu leasing društva u Sisku, a obavlja produženje važenja prometne dozvole u Dubrovniku s punomoći koju je ovjerila poslovnica istog leasing društva iz Dubrovnika.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641 te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti