kategorije pretrage

III/9, broj: 492-01/2018

Zagreb, 07/02/2018


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: PPMV za N1 vozila, postupanje s vozilima kojima su u prometu oduzete registarske pločice

1. Za koja vozila N1 kategorije nije potrebno tražiti mišljenje carine podliježe li vozilo plaćanju PPMV-a?

Vozila N1 kategorije s najviše 2 reda sjedala, a koja imaju vizualno odvojen otvoreni teretni prostor od putničkog (šasija s kabinom, za razliku od pick-up vozila kojima je teretni prostor vizualno integriran s kabinom vozila) NE podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) i za njih NIJE potrebno tražiti mišljenje carine. U slučaju da se registracijski postupak ne obavlja u istoj STP kao i tehnički pregled, a referent iz prometnih dokumenata ne može utvrditi o kakvom se vozilu radi, potrebno je s vlasnikom vozila dogovoriti da doveze vozilo u STP kako bi nadzornik utvrdio radi li se o vozilu s odvojenim teretnim prostorom.

Primjeri takvih vozila nalaze se na sljedećim slikama.

 

Slika 1 Renault Master N1 dupla kabina

 

Slika 2 Mercedes Sprinter N1 dupla kabina

 

Slika 3 Volkwagen Transporter N1 dupla kabina

 

Slika 4 Peugeot Boxer N1 dupla kabina

2.    Kako postupiti kada se u STP pojavi vlasnik vozila kojem su u prometu oduzete registarske pločice?

Sukladno obavijesti MUP-a broj: 511-01-202-18-45 od 22.1.2018. godine dodatno je pojašnjeno postupanje s vozilima kojima su u prometu oduzete registarske pločice. Nadležna PU/PP, nakon što joj se dostave oduzete registarske pločice, pločice čuva do automatske odjave vozila, koja se obavlja nakon isteka važenja prometne dozvole više od 12 mjeseci.

Navedeno znači da, kada se u STP pojavi vlasnik vozila kojem su u prometu oduzete registarske pločice, sa zahtjevom za obavljanje tehničkog pregleda i produženje važenja PD, STP će nakon što se utvrdi tehnička ispravnost vozila obaviti registracijski postupak, a stranka s ovjerenom prometnom dozvolom i Potvrdom o oduzetim registarskim pločicama, iste podiže u nadležnoj PU/PP kod koje su registarske pločice na čuvanju.

U slučaju da vlasnik vozila ne želi obaviti produženje važenja prometne dozvole nego se u STP pojavi sa zahtjevom za odjavu vozila kojem su oduzete registarske pločice u prometu, moguće su sljedeće situacije:

  • Vlasnik vozila može u STP zatražiti odjavu vozila uz čuvanje tih oduzetih pločica koje se nalaze u PU/PP. U tom slučaju STP je dužna nakon odjave vozila dostaviti PU/PP obavijest o odjavi vozila na kojoj je navedeno da je vlasnik zatražio da registarske pločice ostanu na čuvanju. Uz navedenu obavijest prilaže se i kopija potvrde o oduzimanju. Nakon što se navedeni obrasci dostave, PU/PP će čuvati pločice u propisanom roku od 90 dana.
  • Vlasnik vozila može u STP zatražiti odjavu vozila, bez zahtjeva za čuvanje registarskih pločica koje se nalaze u PU/PP. U tom slučaju STP je dužna nakon odjave vozila dostaviti PU/PP obavijest o odjavi vozila u kojoj je navedeno da vlasnik nije zatražio čuvanje registarskih pločica. Uz navedenu obavijest prilaže se i kopija potvrde o oduzimanju. Nakon što se navedeni obrasci dostave, PU/PP će uništiti registarske pločice.

Vlasnik vozila zahtjev za čuvanje registarskih pločica ne mora podnositi u pisanom obliku.

Obrazac Obavijesti o odjavi vozila nalazi se u prilogu ove okružnice.Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Prilog: Obrazac Obavijesti o odjavi vozila (PDF, 237KB)

Kontakti