kategorije pretrage

III/21, broj: 4108-01/2019

Zagreb, 17/12/2019


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: naplata upravne pristojbe kod darovanja vozila, provjera carinskih davanja, naplata PPMV-a za „pick up“ vozila

  1. Naplata odnosno oslobođenje od naplate upravne pristojbe kod darovanja vozila.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 121/2019.) koji stupa na snagu 01.01.2020. godine, mijenjaju se odredbe koje se odnose na oslobođenje od naplate upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila. Upravna pristojba više se neće naplaćivati samo ako je motorno vozilo i registrirano na darovatelja u Republici Hrvatskoj, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu.

Drugim riječima na darovanje se neće platiti upravna pristojba samo ako je darovatelj upisan kao vlasnik u prometnu dozvolu izdanu u RH i uz uvjet da je stjecatelj u srodstvu kako je gore opisano.
VAŽNO!
Bez obzira je li darovni ugovor sklopljen prije ili poslije 01.01.2020. godine na isti se naplaćuje upravna pristojba jer obveza plaćanja upravne pristojbe nastaje u trenutku registracije motornog vozila na ime stjecatelja.

Podsjetnik: Za darovana vozila (uz uvjet da stjecatelj nije u srodstvu kako je gore opisano) vrijednosti iznad 50.000,00 kn plaća se porez na nasljedstva i darove.

  1. Dokaz o plaćenoj (reguliranoj) carini za vozila koja ne podliježu naplati PPMV-a

Okružnicom broj 3666-01 /2019. propisana je procedura vezana za provjeru carinskih davanja za vozila koja su uvezena u EU, a nakon toga iz neke druge države članice EU unesena u RH.
Procedura vezana za nova vozila koja prodaju ovlašteni trgovci i za sva rabljena vozila koja su uvezena u EU iz neke treće zemlje i potom unesena u RH, a podliježu naplati PPMV-a ostaje nepromijenjena.

Promjena se odnosi na rabljena vozila koja ne podliježu plaćanju PPMV-a kao što su prikolice, teretni automobili, radni strojevi itd. za koja više nije potrebno slati provjeru Carinskoj upravi putem elektroničke pošte. Naime, sva roba koja se slobodno nalazi na carinskom području Europske unije smatra se sukladno carinskim propisima domaćom robom, ako ne postoje dokazi o suprotnome. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, postupak carinjenja robe može se obaviti i obavlja se u bilo kojoj državi članici EU bez obzira na poslovni nastan uvoznika odnosno deklaranta.
Dakle, ako vozilo dolazi s područja EU i kao dokaz o vlasništvu i unosu vozila u RH je račun izdan od strane trgovca u drugoj državi članici, smatra se da su sva carinska davanja uredno izvršena na području EU.

  1. Obveza plaćanja PPMV-a za „pick-up“ vozila

Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 1/2017 i 2/2018) propisano je da teretna vozila komercijalno nazvana „pick-up“ podliježu PPMV-u, ako imaju više od jednog reda sjedala. To se odnosi samo na vozila koja imaju B stup i vrata za ulaz u drugi red sjedala koja se mogu otvoriti neovisno o vratima u prvom redu sjedala. Slika dolje prikazuje razliku između izvedbe na vozilu Nissan Navara s dva reda sjedala. „Pick-up“ vozila koja nemaju B stup, a imaju pomoćna sjedala u drugom redu mogu se registrirati bez rješenja o plaćenom PPMV-u i nije potrebno tražiti mišljenje Carine o obvezi plaćanja PPMV-a.

Slika 1. Razlika između izvedbe vozila „pick-up“ koja podliježe PPMV-u i koja je ne podliježe PPMV-u

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti