kategorije pretrage

III/22, broj: 184-01/19

Zagreb, 15/01/2019


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Izmjene i dopune pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila/traktora/ priključna vučena oprema kategorije S

Poštovani,

dana 12.01.2019, stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila („Narodne novine br. 2/2019) od 04.01.2019.

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Pravilnika, vozila kategorije S1 i S2 (Slika 1) više nisu izuzeta od provjere sukladnosti. Vozila kategorije S za koja postoji dokaz da su ušla u RH nakon 12.1.2019 podliježu provjeri sukladnosti. Za vozila kategorije S za koja postoji dokaz da su ušla u RH prije 12.1.2019 (račun, carinska deklaracija, kupoprodajni ugovor i sl.) ne podliježu provjeri sukladnosti i postupanje ostaje kako je opisano u okružnici III/9, BROJ: 1439-01/2017.

Slika 1. primjeri priključne vučene opreme

Za vozila kategorije S1 i S2 koja su ušla u RH 12.01.2018. i kasnije, postupa se kao s traktorskim priključnim vozilima kategorije R. Dakle, registracija ovakvog vozila nije moguća, ako za to vozilo ne postoji Izjava ili Potvrda o sukladnosti ili oslobođenje od provjere sukladnosti od DZM-a. Za vozila kategorije S1 i S2 u moguće su sljedeće situacije:

a) Izjava o sukladnosti za novo vozilo

Ako vlasnik priloži izjavu o sukladnosti za S1 ili S2 kategoriju, obavlja se identifikacija vozila obzirom da nova vozila ne podliježu tehničkom pregledu. U modulu Podaci o vozilu pritiskom na funkcijsku tipku otvara se F6 identifikacija vozila. Kao izvor podataka o vozilu odabire se IZJAVA O SUKLADNOSTI - NOVO VOZILO te se upisuje broj izjave i broj šasije.

 

Slika 2. identifikacija prema izjavi o sukladnosti

 

b) Potvrda o sukladnosti za novo ili rabljeno

Vozila kategorije S koja nemaju Izjavu o sukladnosti moraju prije prve registracije obaviti pojedinačni postupak utvrđivanja sukladnosti. Tek nakon izdavanja Potvrde o sukladnosti, moguće je obaviti identifikaciju vozila ili prvi tehnički pregled. Ako je vozilo novo, potrebno je na temelju potvrde o sukladnosti obaviti identifikaciju. Ako je vozilo rabljeno potrebno je na temelju potvrde o sukladnosti prijaviti prvi tehnički pregled. U modulu Prvi tehnički pregled, kao izvor podataka o vozilu potrebno je odabrati POTVRDA O SUKLADNOSTI - RABLJENO VOZILO te upisati broj potvrde i broj šasije.

 

Slika 3. prvi TP temeljem potvrde o sukladnosti

 

c) odobrenje DZM-a

Kada je vozilo oslobođeno provjere sukladnosti temeljem potvrde DZM-a prilikom identifikacije ili prijave prvog tehničkog pregleda kao izvor podataka o vozilu potrebno je odabrati ODOBRENJE DZM te upisujemo broj odobrenja i broj šasije.

 

Slika 4. prvi TP temeljem odobrenja DZM-a

Napomena:
Za kategoriju S1 ili S2 obavezno se odabire oblik karoserije CP-xxxxxxx (npr. CP- SPECIJALNO VOZILO ili CP- OTVORENA S DODATNIM UREĐAJEM).

 

Slika 5. Odabir oblika karoserije mora za S1 ili S2 kategoriju

 

Za namjenu vozila uvijek se odabire TRAKTORSKO PRIKLJUČNO VOZILO (Slika 6).

 

Slika 6. Namjena za priključni vučeni radni stroj mora biti TRAKTORSKO PRIKLJUČNO VOZILO

Priključna vučena oprema klasificira se u jednu od dvije kategorija prema zbroju tehničkih dopuštenih osovinskih opterećenja (S1 ili S2) i ovisno o brzini kretanja označavaju dodatnim indeksom (a ili b):

  • kategorija S1 za priključna vučena oprema kod koje zbroj dopuštenih osovinskih opterećenja ne prelazi 3500 kg,
  • kategorija S2 za priključna vučena oprema kod koje zbroj dopuštenih osovinskih opterećenja prelazi 3500 kg,
  • „a“ za priključnu vučenu opremu čija je brzina manja ili jednaka 40 km/h,
  • „b“ za priključnu vučenu opremu čija je brzina prelazi 40 km/h,

Kao dokaz o vlasništvu za priključnu vučenu opremu prihvaća se:

a) račun
b) kupoprodajni ugovor
c) prometni dokument
d) ovjerena izjava o vlasništvu s jednim svjedokom ako je vozilo proizvedeno prije 31.12.1994

Ako vlasnik priloži izjavu o vlasništvu potrebno je prijaviti prvi tehnički pregled i kao izvor podataka o vozilu odabrati „VOZILO OSLOBOĐENO PROVJERE SUKLADNOSTI“. Kao razlog oslobođenja potrebno je odabrati „DIPLOMATSKO VOZILO, SUDSKO, RJEŠENJE, IZJAVA, VOZILO BILO REGISTRIRANO“ kako prikazuje slika 7.

Tehničke podatke dužan je dostaviti vlasnik vozila ili je potrebno napraviti ispitivanje na vozilu (UTP). Da bi vozilo zadovoljilo na tehničkom pregledu mora ispunjavati minimalne tehničke uvjete za svjetlosnu opremu propisane za traktorska priključna vozila.

 

Slika 7. Prijava prvog TP za vozila oslobođena provjere sukladnosti i priložena je izjava o vlasništvu

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641 te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti