kategorije pretrage

III/22, broj: 2056-01/2019

Zagreb, 05/06/2019


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Postupak pregleda vozila opremljenih pametnim tahografom

Poštovani,

počevši od 15. lipnja 2019. godine, sva nova teretna motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, svi novi autobusi i sva nova vučna vozila čija je najveća dopuštena masa u kombinaciji s priključnim vozilom veća od 3,5 tona, a koja se prvi put puštaju u promet (koja se prvi puta registriraju) na tržištu Europske unije, moraju biti opremljena pametnim tahografom.

Obzirom da nadzornici tehničke ispravnosti u svom poslu imaju obvezu provjere je li tahograf ispitan i uredno plombiran, donosimo vam novosti u načinu pregledavanja vozila opremljenih pametnim tahografom. Vanjskim izgledom pametni tahograf se ne razlikuje značajnije u odnosu na digitalni tahograf posljednje generacije (Slika 1.).

Slika 1. Prednja strana digitalnog tahografa posljednje generacije i pametnog tahografa VDO su potpuno iste i vizualno ih nije moguće razlikovati.

Međutim razlika se uočava u vrsti plombe između senzora kretanja vozila i mjenjača vozila, te sadržaju identifikacijske naljepnice.

 

1) Plomba koja se postavlja između senzora kretanja vozila i mjenjača vozila više nije olovna s otisnutim brojem radionice, već polimerna što je prikazano na (Slika 2.) i (Slika 3.). U polimernoj plombi nalazi se plombirna žica kojom se spajaju svi rastavljivi dijelovi između senzora kretanja, električnog konektora senzora i mjenjača na vozilu (Slika 2.). Na plombama se vidi utisnuta oznaka hrvatske radionice za tahografe „HR-192“ . Na svaku polimernu plombu, na slobodni prostor, radionica je dužna utisnuti svoj žig (isti onaj koji se do sada utiskivao na olovne i polimerne plombe). Obvezna je i provjera broja plombe pametnog tahografa koji mora počinjati slovima homologiranih proizvođača plombi (RP, PR, UN, BP ili KE).

Slika 2. Primjer polimerne plombe VDO oznake BP00110620.

Polimerna plomba može biti izvedena tako da se postavlja potpuno oko samog senzora (Slika 3).

Slika 3. Polimerna plomba postavljena oko senzora

2) Naljepnica pametnog tahografa razlikuje se sadržajem od naljepnice digitalnog tahografa. Oznaka ograničenja brzine na koju je podešeno vozilo [vset] ne ispisuje se više na posebnoj naljepnici već se ovaj podatak nalazi direktno ispisan na samoj naljepnici (Slika 4). Također, više se na naljepnici ne postavlja žig kojim se označava koja radionica je obavila ispitivanje tahografa već se ta informacija direktno ispisuje iz računala na naljepnicu tahografa. Prilikom kontrole tahografa potrebno je kontrolirati datum kada je tahograf ispitan i uočiti da li prilikom tehničkog pregleda još uvijek vrijedi ispitivanje tahografa (dvije godine od datuma navedenog na naljepnici).

Također se kontroliraju sve one informacije s naljepnice koje se mogu vizualno provjeriti na vozilu – npr. VIN oznaka vozila, dimenzije guma na vozilu ali i broj plombe koja je postavljena na senzoru kretanja vozila.

Slika 4. Primjer sadržaja naljepnice pametnog tahografa

Dakle, ako tehničkom pregledu pristupi vozilo koje mora biti opremljeno tahografom i koje je pušteno u promet 15.06.2019. i kasnije, ono mora biti opremljeno „pametnim“ tahografom kojeg se može prepoznati po gore opisanim polimernim plombama koje moraju biti postavljene sukladno gornjem opisu.

 

Ukoliko je takvom vozilu tahograf ovjeren običnim umjesto polimernim plombama, vozilo je opremljeno „običnim“ digitalnim tahografom ili je „pametni“ digitalni tahograf ovjeren neispravnim plombama. U svakom od ovih slučajeva treba odabrati nedostatak:

1104A9B TAHOGRAF, VOZILO NIJE OPREMLJENO ISPRAVNOM GENERACIJOM TAHOGRAFA, a vozilo ne može proći na tehničkom pregledu dok ne ugradi „pametni“ tahograf. Ostala pravila o opremanju tahografom i njihovom pregledu opisana su u biltenu broj 159.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona zaposlenika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

dr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti