kategorije pretrage

I/20, broj: 707-03/20

Zagreb, 13/03/2020


STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ STRUČNE SLUŽBE CVH

PREDMET: Obavijest vezano za bolest uzrokovanu koronavirusom

Poštovani!

Ovim putem molimo da se prilikom obavljanja poslova pridržavate uputa nadležnih institucija vezano za poduzimanje preventivnih mjera kojima se smanjuje rizik od širenja bolesti uzrokovane koronavirusom.

Molimo zaposlenike u stanicama za tehničke preglede vozila i stručnim službama Centra za vozila Hrvatske d.d. da posebnu pozornost obrate na sljedeće mjere:

- što češće perite ruke, a obavezno ih perite prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo,

- za pranje ruku treba koristiti toplu tekuću vodu iz slavine i sapun, a ako to u danom trenutku nije izvedivo možete koristiti i dezinfekcijsko sredstvo na bazi alkohola (najmanje 60% etilnog alkohola), koje treba dobro utrljati u dlanove,

- pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku,

- nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku poželjno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu,

- kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke,

- pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih osoba,

- izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama,

- nemojte dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama,

- izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah,

- izbjegavajte rukovanje i druge fizičke kontakte te održavajte razmak od barem 1m kod razgovora,

Molimo poslodavce u stanicama za tehničke preglede vozila da posebnu pozornost obrate na sljedeće mjere:

- redovito čišćenje poslovnih prostora, a posebno dodirnih točaka u zgradama kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče dizala, pultovi za prijem stranaka te drugih dodirnih površina koje koristi veći broj osoba, radnih površina, pametnih i drugih telefona, POS uređaja, tipkovnica, konzola i računala, u skladu s uputama za korisnike,

- za pranje ruku u toaletima osigurajte toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu,

- lanene i druge ručnike koji nisu za jednokratnu upotrebu neophodno je ukloniti iz toaleta,

- uklonite časopise i druge letke iz čekaonice i zajedničkih prostorija,

- redovito, a najmanje dva puta dnevno, provjetravajte sve prostorije,

- prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba provjetravajte nakon i prije svakog sastanka, tijekom stanke i sl.,

- svim osobama koje imaju simptome respiratorne bolesti (kašalj, kihanje, povišena tjelesna temperatura, kratak dah) omogućite ostanak kod kuće,

Ukoliko osoba ima sumnju da je bila u kontaktu s izvorom koronavirusa te počne pokazivati znakove bolesti dišnog sustava (kašalj, teškoće disanja ili visoku temperaturu), o tome mora obavijestiti stručnjaka zaštite na radu kod poslodavca ili drugu odgovornu osobu poslodavca radi poduzimanja mjera zaštite zdravlja ostalih zaposlenika kod poslodavca te potražiti liječničku pomoć na način da obavijesti svog liječnika obiteljske medicine, dežurnog epidemiologa u nadležnom zavodu za javno zdravstvo ili nadležnu bolnicu te obavi pregled prema dogovoru s liječnikom kako se zaraza ne bi širila dalje. Kod sumnje na bolest radnika uzrokovanu koronavirusom, stručnjak zaštite na radu ili druga odgovorna osoba poslodavca odmah mora kontaktirati nadležnog epidemiologa.

Molimo voditelje STP da naputak o pravilnom pranju ruku (Prilog 1) postave na vidljivom mjestu u sanitarnom čvoru. Također, plakat s osnovnim zaštitnim mjerama (Prilog 2) potrebno je postaviti na vidljivom mjestu u STP.

U prilogu dostavljamo i brojeve dežurnih epidemioloških službi po županijama (Prilog 3).

Zadužuju se voditelji STP da u narednom periodu rad organiziraju na sljedeći način:

  1. U objekt STP istovremeno neka ulazi samo onoliko stranaka koliko ima slobodnih referenata koji ih mogu primiti
  2. Stranke neka se zadržavaju u objektu STP samo koliko je potrebno za predaju i preuzimanje dokumentacije
  3. Stranke koje čekaju na predaju ili preuzimanje dokumentacije je potrebno zamoliti da pričekaju u svojim vozilima ili izvan objekta STP, sve dok ne budu pozvane
  4. U skladu s prostornim mogućnostima u STP, rad referenata treba organizirati na način da poslove obavljaju na što većoj međusobnoj udaljenosti.

Predlaže se poslodavcima da svim zaposlenicima starije dobi s kroničnim bolestima, koji se ubrajaju u rizične skupine ukoliko obole od bolesti uzrokovane koronavirusom, omoguće ostanak kod kuće.

Ukoliko se u pojedinoj STP pojavi sumnja na zarazu zaposlenika ili ukoliko jedinice lokalne i/ili područne samouprave ili druge lokalne službe izdaju obvezujuće upute vezano za suzbijanje bolesti, molimo Vas da o tome bez odgode obavijestite svoje poslodavce

Molimo Vas da se odgovorno pridržavate prethodno navedenih preporuka i uputa, kako bismo, bez nepotrebnog širenja panike, uspješno prevladali trenutnu situaciju.

Sva najnovija saznanja u vezi koronavirusa redovito će se objavljivati na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (https://zdravlje.gov.hr i https://www.hzjz.hr).

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Uprave
Davorin Pavlović, dipl.ing.

 

Prilozi:

  1. Naputak o pravilnom pranju ruku
  2. Plakat s osnovnim zaštitnim mjerama
  3. Brojevi dežurnih epidemioloških službi

Kontakti