kategorije pretrage

I/20, broj: 707-04/20

Zagreb, 19/03/2020


STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ

PREDMET: Organizacija rada u stanicama za tehnički pregled vozila

Poštovani!

Preporučujemo svim nositeljima ovlaštenja za obavljanje tehničkih pregleda vozila u Republici Hrvatskoj da u narednom periodu prilagode radno vrijeme stanica za tehnički pregled (u daljnjem tekstu: STP), kako slijedi:

- STP koje imaju veću frekventnost obavljanja tehničkih pregleda i registracije vozila: radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8.00-18.00 sati, subotom od 8.00-12.00 sati.

- STP koje imaju manju frekventnost obavljanja tehničkih pregleda i registracije vozila: radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8.00-15.30 sati, subotom od 8.00-12.00 sati.

Preporučujemo rad organizirati na način da se zaposlenici STP podjele u dvije skupine koje će raditi naizmjenično, na način da jedna skupina radi dva tjedna, a zatim dva tjedna radi druga skupina, s time da se izbjegne fizički susret između skupina. Prije nego što druga skupina zaposlenika dođe na posao, radni prostor je potrebno dezinficirati. Predlažemo da u što skorijem roku stupite u kontakt s ovlaštenim pružateljima usluga dezinfekcije poslovnih prostora.

Prilikom organizacije rada potrebno se pridržavati zakonskih propisa koji reguliraju broj radnih sati i odmore radnika.

Predlažemo s ovim mjerama započeti u najkraćem mogućem roku, pa sve do okončanja izvanredne situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa.

Također, u nastavku prenosimo nove upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koje se odnose na objekte i poslodavce kojima nije zabranjen rad.

Određena je stroga mjera socijalnog distanciranja, koja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

U objektima se mora:

- osigurati da se kod ulaska u objekte ne stvaraju gužve te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u objekte

- primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

- osigurati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

- redovito provjetravati prostore

. osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

- na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

Poslodavci su obvezni:

- organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

- otkazati službena putovanja izvan države, osim prijeko potrebnih

- zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

U prilogu ove okružnice dostavljamo Vam Plakat za javne prostore, dok smo Vam uz okružnicu od 13.03.2020. dostavili Plakat za pravilno pranje ruku. Molimo da navedene plakate istaknete u STP u skladu s uputama Stožera civilne zaštite te se pridržavate svih mjera nadležnih tijela.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Prilog:

  1. Plakat za javne prostore

Kontakti