kategorije pretrage

III/09, 3184-01/20

Zagreb, 03/11/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Dani tehničke ispravnosti vozila 2020.

Sukladno uobičajenoj praksi stanica za tehnički pregled vozila i stručnih organizacija organizira se preventivno - sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti vozila pod nazivom "Dani tehničke ispravnosti vozila 2020".

Akcija se provodi u razdoblju od 23.11.(ponedjeljak) do 28.11.(subota) 2020. godine, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske u svim stanicama za redovni tehnički pregled vozila sukladno Programu rada koji vam dostavljamo u privitku dopisa.

Akcija ima isključivo preventivno - sigurnosni karakter i temeljena je na poticanju vozača glede ispravnog i pravovremenog sagledavanja aspekta tehničke ispravnosti vlastitog vozila za sigurno sudjelovanje u prometu tj. izbjegavanja prometnih nezgoda uvjetovanih tehničkom neispravnošću vozila.

Akcija je u potpunosti dobrovoljna i težište akcije je na pružanju savjetodavne pomoći glede uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu. Nikakve represivne mjere se ne primjenjuju. Stoga molimo sve STP-e da se pravovremeno uključe u uspješnu realizaciju ovog programa u cilju što većeg odziva vozača na ovu akciju.

Temeljem dosadašnjih iskustava molimo vas da pravovremeno poduzmete odgovarajuće aktivnosti na informiranju vozača o korisnosti cijele akcije koja je besplatna, edukativna i preventivo - sigurnosnog karaktera. Također, vozači će o ovoj akciji biti obaviješteni putem javnih medija, odnosno prilikom redovnog javljanja Hrvatskog autokluba o stanju na cestama na raznim radio postajama.

Nadalje, u svrhu što veće informiranosti vozača o ovoj akciji, otisnute su brošure i plakati kojim se vozači pozivaju na akciju. Dio tog materijala dostavlja se (ili će se nezavisnom poštom dostaviti) stanici za tehnički pregled vozila, a dio tog materijala već se dijeli vozačima putem autoklubova, policije itd. Svi vozači su informirani o akciji i putem časopisa HAK revija.

Također, sve djelatnike STP-a želimo podsjetiti na okružnicu Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2719-1/2004 od 28. rujna 2004. godine kada smo svim stanicama za tehnički pregled preporučili da uvijek, u slučaju kada se pojedini vlasnik vozila obrati osoblju stanice sa zamolbom da mu se provjeri tehničko stanje njegovog vozila ili pojedinog sklopa, a u stanici nema drugih vozila, pojedini nadzornici imaju dovoljno slobodnog hoda između pregleda, na tehnološkoj liniji nema gužve te kada postoji dovoljan broj instrumenata koji se mogu iskoristiti za ispitivanje, da se svim takvim strankama iziđe u susret i da se obavi pregled vozila ili sklopa bez ikakve naplate.

Izvješće STP o rezultatima akcije

Tijekom obavljanja dobrovoljne kontrole tehničke ispravnosti vozila sukladno programu rada molimo vas da vodite evidenciju o svakom pojedinačno pregledanom vozilu koristeći se Obrascem 1. (potrebno kopirati u više primjeraka).

Obrazac 1

(primjer evidencije dva velika nedostatka nađena na uređaju za upravljanje, jednog opasnog nedostatka nađenog na uređaju za kočenje, dva manja nedostatka nađena na svjetlima i jedan manji nedostatak nađen na uređajima koji omogućuju normalnu vidljivost)

Rekapitulaciju rezultata u formi Izvješća potrebno je popuniti nakon završetka akcije na Obrascu 2, zbrajanjem pojedinačnih rezulata evidentiranih na Obrascu 1.

Obrazac 2

(primjer rekapitulacije svih tehničkih pregleda na kraju akcije Dani tehničke ispravnosti: ukupno je pregledano 12 mopeda od kojih je 7 bilo ispravno, a 5 neispravno, a na svim tim vozilima ukupno je nađeno 2 velika nedostatka na upravljaču, 4 velika nedostatka na kočnicama, te 7 velikih i 4 manja nedostatka na svjetlima)

Rekapitulacija rezultata na Obrascu 2 potpisuje se od strane voditelja STP koji se potom skeniran kroz modul SLANJE FOTOGRAFIJA treba poslati na „HAK - Dani tehničke ispravnosti“ (vidi sliku 1).

Slika 1 Prozor odabira odredišta slanja skenirane dokumentacije; potrebno odabrati HAK – dani tehničke ispravnosti

Za sva dodatna pitanja u svezi dostave obrazaca budite slobodni obratiti se na: ankica.mustac@hak.hr (HAK, gđa. Ankica Mustač – tel. 01/66 11 992).

Za ovogodišnju akciju osiguran je poklon za prvih 15.000 vozača koji pristupe akciji - 3 litre tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (jedno pakiranje).

Odgovarajuća količina tekućine za pranje vjetrobranskog stakla dostavljena je po pojedinim STP, sukladno postotku obavljenih TP u STP.

Posebno naglašavamo da je potrebno zatražiti od vozača koji ostvare pravo na poklon, da potpišu primitak 3 litre tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (jedno pakiranje) i to na Obrascu 3, koji se dostavlja u privitku ove okružnice.

Obrasce 3 također treba poslati kroz modul SLANJE FOTOGRAFIJA zajedno sa Obrascem 2 na „HAK - Dani tehničke ispravnosti“. U naslov poruke obavezno upisati „DTI 2020“. Obrasce obavezno treba poslati u periodu od 28.11. do 05.12.2020.

Napominjemo da će HAK, po završetku ove akcije, provesti anketu među vozačima koji su sudjelovali u akciji (po metodi slučajnog uzorka) u pogledu njihovog zadovoljstva istom.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Prilog::

  1. Obrazac 1
  2. Obrazac 2
  3. Obrazac 3

Kontakti