kategorije pretrage

III/09, 3302-01/20

Zagreb, 16/11/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Prihvaćanje elektronički potpisanih dokumenata u STP.

Poštovani,

sukladno pozitivnim propisima EU i RH, u sustavu CVH.STP dopušteno je prihvaćanje elektronički potpisanih dokumenata.

Vlasnik vozila mora učitati elektroničke dokumente kroz posebnu aplikaciju prije dolaska u STP. Kada se započne registracijski postupak, referent će dobiti poruku da za vozilo postoje učitani elektronički dokumenti s kojima treba postupati sukladno priloženoj uputi (Prilog 1.).

Svi dokumenti koji moraju biti potpisani vlastoručnim potpisom, u elektroničkom obliku moraju biti potpisani tzv. kvalificiranim potpisom o čemu se detaljnija pojašnjenja mogu naći u priloženim uputama (Prilog 1).

Međutim, sukladno uputi Ministarstva unutarnjih poslova od 11.11.2020. godine (Prilog 2.), kada je riječ o ugovoru o leasingu, davatelj leasinga mora ugovor i ostale isprave koje dostavlja u elektroničkom obliku potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom, dok primatelj leasinga ugovor može potpisati bilo kojim elektroničkim potpisom (elektronički potpis, napredni elektronički potpis ili kvalificirani elektronički potpis).

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Prilog:

  1. Dodatne upute za rad s aplikacijom CVH.STP - Prihvat digitalnih dokumenata
  2. Uputa MUP-a o razini elektroničkih potpisa na ugovorima o leasingu

 

Kontakti