kategorije pretrage

III/09, broj: 1742-01-2020

Zagreb, 02/06/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine 60/2020.) koji stupa na snagu 30.5.2020. godine donesene su sljedeće promjene:

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine« br. 85/16, 24/17 i 70/19), u članku 3. iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi:

»14) vozilo s pogonom na alternativna goriva je motorno vozilo koje se potpuno ili djelomično pogoni alternativnim gorivom i koje je homologirano sukladno Direktivi 2007/46/EZ.«

Postupanje prilikom TP:

Sukladno gore navedenom dodana je definicija vozila s pogonom na alternativna goriva. Ova izmjena ili dopuna nema utjecaja na postupanje prilikom tehničkog pregleda ili registracije vozila.

članak 97. mijenja se i glasi:

»(1) Vozila kategorije M i N moraju imati jednu kutiju za pribor prve pomoći, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije.

Postupanje prilikom TP:

Nema izmjene u postupanju prilikom TP.

(2) Vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka koja se registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kutijom za pribor prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112.

Postupanje prilikom TP:

Ovom izmjenom vozila M i N kategorije moraju prilikom TP biti opremljena kutijom prve pomoći s oznakom HRN 1112. Ako kutija prve pomoći nije u skladu s gore navedenim zahtjevom isto je potrebno evidentirati kao MANJI NEDOSTATAK (greška 1503A3A KUTIJA/SPREMNIK PRVE POMOĆI, NIJE U SKLADU SA ZAHTJEVIMA).

Napomena: Kutiju za pribor prve pomoći nije potrebno otvarati kako se ne bi narušili higijenski uvjeti unutar kutije.

Slika 1 Primjer kutije prve pomoći s navedenom normom HRN 1112

(3) Na vanjskom dijelu kutije za pribor prve pomoći iz stavka 2. ovoga članka mora biti označen krajnji rok trajanja. Ako je rok istekao, kutija za pribor prve pomoći se smatra nevažećom.

Postupanje prilikom TP:

Ovom izmjenom kutije za pribor prve pomoći prilikom TP moraju imati evidentiran datum s oznakom roka trajanja. Ako je rok trajanja istekao ili nije naveden na kutiji za pribor prve pomoći isto je potrebno evidentirati kao MANJI NEDOSTATAK (greška 1503A4A KUTIJA / SPREMNIK PRVE POMOĆI, ISTEKAO ROK TRAJANJA).

Napomena: Kutiju za pribor prve pomoći nije potrebno otvarati kako se ne bi narušili higijenski uvjeti unutar kutije.

(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila stranih državljana koja su opremljena kutijama za pribor prve pomoći njihovih matičnih zemalja.«

Postupanje prilikom TP:

Ovom izmjenom propisano je da za vozila stranih registracijskih oznaka koja pristupe izvanrednom tehničkom pregledu nije potrebno utvrđivati ispunjavaju li gore navedene zahtjeve za kutije za pribor prve pomoći. Ipak, kod stranih vozila, nedostatak kutije za pribor prve pomoći potrebno je evidentirati kao manji nedostatak (greška 1503A1A KUTIJA/SPREMNIK PRVE POMOĆI, NEDOSTAJE)

U članku 104. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima.«

Postupanje prilikom TP:

Ova izmjena nema utjecaja na tehnički pregled iz razloga što se odnosi na opremljenost vozila dok vozilo sudjeluje u prometu na cestama u zimskim uvjetima. Znači, ukoliko vozilo pristupi tehničkom pregledu za vrijeme zimskih uvjeta i bez zimske opreme, isto nema utjecaja na tehničku ispravnost vozila.

U članku 136. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vozila moraju imati spremnik pribora prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1113 i važećim rokom trajanja.«

Postupanje prilikom TP:

Ovom izmjenom vozila L kategorije moraju prilikom TP biti opremljena spremnikom prve pomoći s oznakom HRN 1113. Ako spremnik prve pomoći nije u skladu s gore navedenim zahtjevom isto je potrebno evidentirati kao MANJI NEDOSTATAK (greška 1503A3A KUTIJA/SPREMNIK PRVE POMOĆI, NIJE U SKLADU SA ZAHTJEVIMA).

Ako je rok trajanja istekao ili nije naveden na spremniku prve pomoći, isto je potrebno evidentirati kao MANJI NEDOSTATAK (greška 1503A4A KUTIJA/SPREMNIK PRVE POMOĆI, ISTEKAO ROK TRAJANJA).

Napomena: Spremnik za pribor prve pomoći nije potrebno otvarati kako se ne bi narušili higijenski uvjeti unutar kutije.

Slika 2 Primjer spremnika prve pomoći za motocikle s normom HRN 1113

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Kontakti