kategorije pretrage

III/09, broj: 304-01/2020

Zagreb, 24/01/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Izmjene kod naplate PPMV-a za vozila osoba s invaliditetom, „van“ vozila i kombi vozila

  1. Naplata PPMV-a za vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 121/2019.) (dalje: Pravilnik o PPMV-u), mijenjaju se odredbe koje se odnose na oslobođenje od naplate PPMV-a pri unosu/uvozu vozila namijenjenih za prijevoz osoba s invaliditetom koja su definirana na dva načina.

Motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatraju se:

1. Prema članku 3., stavak 1. Pravilnika o PPMV-u, motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti (slika 1).

Ova se vozila izuzimaju od zabrane prodaje ili otuđenja po drugoj osnovi, davanja drugome na uporabu, zalog, najam, uporabe u komercijalne ili druge slične svrhe ili predaje kao osiguranja za druge obveze bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja PPMV-a, budući da se takva neosporno prilagođena vozila koriste i za prijevoz osoba s invaliditetom u javnom ili drugom komercijalnom prijevozu uz naknadu.

Važno: za ova vozila se nakon 2.1.2020. zabrana otuđenja ne upisuje, ako vlasnik priloži dokaz o oslobođenju od plaćanja PPMV sukladno članku 3., stavak 1. Pravilnika o PPMV-u.

Slika 1 Primjer vozila posebno prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom

2. Prema članku 3., stavak 2. Pravilnika o PPMV-u, motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila i čija se tehnička prilagodba odnosi na:

a) upravljački mehanizam koji je posebno prilagođen za upravljanje osoba s invaliditetom od najmanje 80 % tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili
b) prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju

Ova vozila koja su opisana u članku 3., stavak 2. Pravilnika o PPMV-u mogu se registrirati na dijete s težim smetnjama u razvoju, težim ili teškim invaliditetom, na roditelja ili na skrbnika djeteta, što je novost jer je do sada bilo propisana samo registracija na roditelja ili skrbnika. Ovakva se vozila ne smiju prodavati ili otuđiti po drugoj osnovi, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u komercijalne ili druge slične svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja posebnog poreza, i to do isteka roka od pet godina od dana registracije motornog vozila. Zbog toga se u prometnu dozvolu takvog motornog vozila upisuje zabrana otuđenja.

Važno: Dakle, ovakvim vozilima se ne može raspolagati na način kao sa vozilima iz točke 1. zbog čega im se i dalje u napomenu PD upisuje zabrana otuđenja u obliku:

 

ZABRANA OTUĐENJA DO ________________________________________

(upisati datum do kada traje zabrana otuđenja)

  1. Naplata PPMV-a za teretna vozila N1 (rabljena dostavna „van“ vozila i kombi vozila)

Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu mijenja se postupanje vezano za naplatu PPMV-a prilikom unosa/uvoza rabljenih teretnih vozila N1 kategorije.

Sva vozila registrirana kao N1 kategorija prilikom unosa/uvoza podliježu naplati PPMV-a ako nemaju „teretnu homologaciju“ tj. nisu tvornički proizvedena kao teretna vozila.

Teretnom homologacijom smatra se isključivo COC dokument ili potvrda proizvođača da je vozilo tvornički proizvedeno kao N1 teretno vozilo.

Znači sva vozila koja su proizvedena kao M1 (prema potvrdi proizvođača ili COC dokumentu) bez obzira što su u inozemnoj prometnoj dozvoli ili potvrdi o sukladnosti (homologaciji) označena kao N1 (bez obzira na broj sjedala) i kao takva unesena u RH, podliježu naplati PPMV-a. Za takva vozila nije potrebno mišljenje carine o obvezi plaćanja PPMV-a.

Mišljenje nadležnog carinskog ureda postoji li obveza naplate PPMV-a potrebno je ishoditi za rabljeno teretno vozilo koje je tvornički proizvedeno kao teretno vozilo s dva reda sjedala (najčešće „kombi“ s najviše dva reda sjedala npr. Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master, Citroen Jumper itd.).

Ako prilikom prve registracije teretnog N1 vozila nije moguće utvrditi je li vozilo tvornički proizvedeno kao teretno (nije priložen COC dokument ili potvrda proizvođača), potrebno je kontaktirati stanicu za tehnički pregled koja je izdala potvrdu o sukladnosti ili po potrebi Tehnički odjel CVH.

U privitku dostavljamo mišljenje Središnjeg ureda Carinske uprave, klasa: 410-19/19-11/1889, ur. broj: 513-02-1760/2-19-2 od 02.01.2020. godine.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01/4883-641.

S poštovanjem,

 

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

dr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Privitak: kao u tekstu (PDF, 442KB)

Kontakti