kategorije pretrage

III/09, broj: 3610-01/2020

Zagreb, 18/12/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Osram LED H7 žarulje, novo vozilo s Potvrdom o ispitivanju (atestom), novi ispis prometne dozvole, promjena podataka o vozilu, uključivanje stražnjih osovina na način rada u valjcima za teretna vozila marke Volvo, sustav dvostrukih automatskih spojki zraka „Duo-matic“

  1. Kako postupiti kada se u STP pojavi vozilo s naknadno ugrađenim svjetlosnim izvorom u LED tehnologiji marke Osram?

Na tržištu se pojavila LED žarulja njemačkog proizvođača Osram pod nazivom NIGHT BRAKER LED H7. Žarulja zamjenjuje standardnu halogenu H7 žarulju namijenjenu ugradnji u halogeni svjetlosni sklop. Izvedba ugradnje odobrena je prema njemačkom nacionalnom odobrenju za pojedinačna vozila i izvedbe, ali ne i prema zahtjevima homologacijskog pravilnika ECE R48, te je sukladno zahtjevima Pravilnika o ispitivanju vozila potrebno nakon takve ugradnje pojedinih svjetlosnih izvora pristupiti pojedinačnom ispitivanju vozila na svakom vozilu na kojem je izvršena preinaka.

Da bi se takva ugradnja odobrila putem pojedinačnog ispitivanja vozila potrebno je ugraditi originalan set koji se sastoji od žarulje, adaptera i el. instalacije.

Slika 1 originalan set koji se sastoji od žarulje, adaptera i el. instalacije

Ugradnja ovakvog seta moguća je, za sada, samo za određena vozila kao što su Audi A3, Audi A4, BMW serije 2, Ford Mondeo, Opel Astra, Peugeot 308, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat.

Važno!!! Vozila s ugrađenim LED H7 žaruljama ostalih proizvođača koji nemaju homologiranu žarulju neće moći zadovoljiti na ispitivanju te se moraju vratiti u prvobitno, tvorničko stanje.

 

  1. Kako postupiti kada u STP pristupi novo vozilo s Potvrdom o ispitivanju (atestom)?

Prilikom identifikacije novog vozila za koje se uz Izjavu o sukladnosti priloži i Potvrda o ispitivanju potrebno je, u ovisnosti o vrsti ispitivanja, odabrati izvor podataka kako je opisano u nastavku.

Isto tako, prilikom prijave prvog tehničkog pregleda rabljenog vozila iz unosa ili uvoza za koje se uz Potvrdu o sukladnosti priloži i Potvrda o ispitivanju potrebno je postupiti na isti način.

a) ako je napravljen „veliki atest“ kao izvor podataka o vozilu potrebno je odabrati Potvrda o ispitivanju – za vozila koja nikad nisu bila registrirana u RH.

Slika 2 Identifikacija vozila prema Potvrdi o ispitivanju

U podacima o vozilu u polju Broj atesta pojavit će se broj Potvrde o ispitivanju koji će biti ispisan na prometnu dozvolu.

Slika 3 Evidentiranje „velikog atesta“ u CVH.STP aplikaciji

b) ako je napravljen „mali atest“ kao izvor podatak o vozilu potrebno je odabrati Izjava o sukladnosti.

Slika 4 Identifikacija vozila prema Izjavi o sukladnosti

U tom slučaju u napomenu je potrebno upisati broj Potvrde o ispitivanju.

Slika 5 Evidentiranje „malog atesta“ u CVH.STP aplikaciji

 

  1. Novi ispis prometne dozvole – usklađivanje podataka za kategorije i vrste vozila

Zbog usklađivanja podataka kategorije i vrste vozila isključivo prilikom izdavanja nove prometne dozvole u istu će se ispisivati dodatno polje dopuni kazala „(16) vrsta vozila“. U tom slučaju u dosadašnje polje „J“ ispisat će se kategorija vozila (homologacijska), a ako ona nije poznata u PD ispisat će se crtica „ – “. U polje „(16)“ tada se ispisuje vrsta vozila (vidi sliku 7).

Slika 6 primjer ispisa dopune kazala na vanjskoj strani PD

Slika 7 primjer ispisa na unutarnjoj strani PD

Važno!!! Prilikom produženja važenja prometne dozvole i ostalim registracijskim postupcima kada se zadržava postojeća prometna dozvola, prethodno upisani podaci neće se mijenjati i u napomenu PD nije potrebno upisivati dodatne podatke.

 

  1. Promjena podataka o vozilu – registracijski postupak B

Prilikom registracijskog postupka B – promjena podataka o vozilu skeniranje dokumentacije je obavezno u slučajevima kada je promjena evidentirana temeljem dokumentacije kao što je potvrda proizvođača, preslika strane prometne dozvole priložene prilikom prve registracije vozila u RH, izjava o sukladnosti, upute za korištenje vozila ili slični dokumenti.

U slučajevima kada se promjena podataka o vozilu obavlja na osnovu vizualne provjere, dokumentaciju nije potrebno skenirati već je promjenu potrebno samo evidentirati, a to će biti u slučajevima kao što su promjena boje vozila, izmjena podataka mase ili najveće dopuštene mase temeljem naljepnice na vozilu i sl.

 

  1. Uključivanje stražnjih osovina na način rada u valjcima za teretna vozila marke Volvo

Kod nekih novijih teretnih vozila marke Volvo, najčešće kod vozila s dvostrukom pogonskom osovinom, na valjcima nije moguće ispitati stražnje osovine prije nego li se na vozilu ne uključi program rada na valjcima. U takvom slučaju potrebno je zamoliti vozača da kroz izbornik aktivirati takav način rada stražnjih osovina. Ukoliko vozač nije upoznat s procedurom potrebno je postupiti prema sljedećim uputama.

Primjer: Volvo FH 500 6x4

 

1.

 

Tipkama na desnoj strani upravljača potrebno je ući u glavni izbornik vozila.

2.

 

Listanjem prema dnu popisa u glavnom izborniku nalazi se dodatni izbornik „Postavke“ kojeg je potrebno odabrati.

3.

 

U izborniku „Postavke“ dalje je potrebno odabrati dodatni izbornik „Vozilo“ u kojemu se nalaze postavke vezane za kontrolu proklizavanja.

 

4.

 

U izborniku „Kontrola proklizavanja“ odabrati „Način valjaka“

5.

 

Ulaskom u izbornik „Način valjaka“ opcija „Isključeno“ biti će automatski odabrana. Potrebno je, kao i do sada tipkama na desnoj strani upravljača, odabrati opciju „Uključeno“.

 

Ispitivanje na valjcima može započeti.

 

Oprez! U slučaju da se vozilo prilikom vožnje do valjka kreće brzinom većom od 6 km/h, sustav će automatski isključiti opciju način ispitivanja u valjcima.

 

  1. Sustav dvostrukih automatskih spojki zraka „Duo-matic“

Za vučna i priključna vozila opremljena sustavom dvostrukih automatskih spojki zraka za potrebe ispitivanja prilikom obavljanja PTPK potrebno je koristiti adaptere koje prikazuju (Slika 8) i (Slika 10) .

Slika 8. Adapter za dvostruke automatske spojke zraka s izvedenim kontrolnim priključcima

Nakon što se odspoji priključak dvostruke automatske spojke između prikolice od vučnog vozila, potrebno je adapter spojiti između priključaka vučnog i priključnog vozila te spajanjem na kontrolne priključke provesti uobičajena u daljnjem tekstu opisana ispitivanja.

1.

2.

 

3.

 

4.

 

Slika 9. Primjer postavljanja adaptera na spojku vučnog vozila i spajanje s priključnim vozilom

Prilikom ispitivanja ispravnosti upravljačkog voda (žute spojke) i napojnog voda (crvene spojke) potrebno je manometrima spojiti se na izlaze adaptera za upravljački vod i napojni vod (Slika 9). Postupak ispitivanja kao i granične vrijednosti opisane su u biltenu br. 141. poglavljima 4.2.27 i 4.2.29.

Provjera točke aktiviranjem parkirne kočnice vučnog vozila pokreće se radno kočenje priključnog vozila također se provjerava spajanjem manometra na izlaze adaptera za upravljački vod (žuta spojka) ,a ispitivanje se izvodi sukladno biltenu br. 141. poglavljima 4.2.27

Provjera točke prekidom napojnog voda pokreće s radno kočenje priključnog vozila provjera se odspajanjem kompletnog adaptera što je ekvivalentno ispitivanju opisanom u poglavlju 5.2.21 biltena br.141.

Provjera točke prekidom (simulacijom kvara) upravljačkog voda tlak na napojnom vodu pada na nulu izvodi se spajanjem adaptera s otvorenim krajem na upravljačkom vodu (žute spojke) (Slika10). Postupak ispitivanje se provodi sukladno biltenu br. 141 poglavlju 4.2.29.

Slika 10. Adapter za simulaciju prekida (kvara) upravljačkog voda

Kako bi se mogla provesti sva gore navedena ispitivanja, sve STP i PTP moraju se opremiti adapterom sa slike 8 i adapterom sa slike 10.

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

 

Kontakti