kategorije pretrage

III/2, broj:2529-1/20

Zagreb, 04/09/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Prilaganje COC dokumenta uz nova vozila M, N, O kategorije za koje je Izjava o sukladnosti izdana 1.9.2020. godine ili kasnije

Poštovani,

sukladno odredbama Uredbe (EU) 2018/858 od 1. rujna 2020. godine proizvođači vozila kategorija M, N i O koji su obavili EU homologaciju tipa vozila dužni su kupcu zajedno sa vozilom besplatno izdati i COC dokument (Certificate Of Conformity) u papirnatom obliku (na barem jednom od službenih jezika Europske Unije). Sukladno opisanom, od dana 15. rujna 2020. godine u postupku prve registracije vozila za koja je Izjava o sukladnosti izdana s datumom 1. rujna 2020. ili kasnije, obvezno se treba priložiti i COC dokument.

Iznimka su vozila koja imaju nacionalnu homologaciju tipa vozila.

COC dokument potrebno je skenirati u aplikaciji CVH.STP u odjeljak „Utvrđivanje sukladnosti“, kopiju treba odložiti u dosje koji se pohranjuje u arhivu STP, a original se obavezno vraća stranci.

Ako je priložen COC dokument za krivo vozilo ili se radi o dokumentu na kojem su zamijećeni neispravni podaci, vozilo se ne smije registrirati i stranku se mora uputiti trgovcu koji je vozilo prodao po ispravan dokument.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Prilog:

Obavijest DZM-a od 04.09.2020.

Kontakti