kategorije pretrage

III/9, broj: 1045-01/2020

Zagreb, 28/03/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Mogućnost provjere osoba s mjerama vezanim uz COVID (samoizolacija, karantena, tranzit)

Poštovani,

od 30.03.2020. u sklopu prijave tehničkog pregleda ili registracijskih postupaka, omogućena je provjera osoba sa mjerama koje su vezane uz COVID-19 (dalje: Mjera). Na početku prijave, pojavit će se forma za unos podataka o osobi koja pristupa postupku u kojoj na uobičajen način treba odabrati o kojoj vrsti osobe se radi i nakon toga se upisuje broj identifikacijskog dokumenta.

Slika 1. Izgled forme za provjeru mjera COVID-19

S obzirom na ovu novost, rad u STP treba organizirati na sljedeći način:

  1. Zaposlenik STP od stranke preuzima osobnu iskaznicu ili putovnicu i unosi je u administrativni prostor STP, a za to vrijeme stranka s vozilom ostaje čekati ispred STP,
  2. Zaposlenik STP diktira broj identifikacijskog dokumenta referentu koji ga upisuje u modul za provjeru,

Slika 2. Poruka kod provjere mjera vezanih uz COVID-19 koja upozorava da stranka ima Mjeru

  1. Ako modul za provjeru prikaže poruku da osoba ima Mjeru vezanu uz COVID-19 (slika 2.), zaposlenik STP stranci (osobi koja je došla s vozilom) vraća identifikacijski dokument i objašnjava da zbog mjera predostrožnosti nije moguće obaviti tehnički pregled na vozilu s kojim je došla. Stranku treba zamoliti da se s vozilom udalji iz kruga STP.
  2. Odmah popuniti obrazac u prilogu ove okružnice i poslati ga putem telefaxa ili e-maila prema lokalnoj PU/PP, radi prijave osobe koja je prekršila Mjeru. Sa poruke koja prikazuje da osoba ima Mjeru (slika 2.), na obrazac prijave prepisati OIB koji se u zagradama ispisuje uz ime i prezime osobe.
  3. Ako modul za provjeru za osobu koja je dovezla vozila na tehnički pregled ne utvrdi da ima Mjeru, stranka se poziva u STP i započinje se redovna prijava TP-a ili nekog od registracijskih postupaka.

Osobi za koju je utvrđena Mjera, treba objasniti da isto vozilo, uz osobnu iskaznicu ili punomoć vlasnika, može dovesti i bilo koja osoba koja nema Mjeru.

Za organizaciju ovakvog načina rada odgovorni su voditelji stanica za tehnički pregled, odnosno voditelji smjene, ukoliko je voditelj odsutan.

Posebno napominjemo da se provjere ovih mjera mogu obavljati isključivo za osobe koje su pristupile u stanicu za tehnički pregled vozila u svrhu obavljanja određenog postupka te nije dozvoljeno pristupati podacima izvan tih okvira. O svim izvršenim provjerama vodit će se evidencija u informatičkom sustavu MUP-a i CVH.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Prilog: Obrazac za prijavu osobe koja je prekršila mjeru vezanu uz COVID-19

Kontakti