kategorije pretrage

III/9, broj: 1296-01/20

Zagreb, 04/05/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Nova organizacija rada u stanicama za tehnički pregled vozila

Poštovani,

od 11.05.2020. stanicama za tehnički pregled dozvoljeno je produženje radnog vremena, na način da radno vrijeme može započeti najranije u 7.00 sati, a završiti najkasnije u 21.00 sati od ponedjeljka do petka, dok subotom može započeti najranije u 7.00 sati, a završiti najkasnije do 14.30. sati.

Stanice koje imaju veću frekventnost obavljanja tehničkih pregleda i registracije vozila (veći broj stranaka) mogu raditi u dvije smjene, dok stanice s manjom frekventnošću (manji broj stranaka) mogu raditi u jednoj smjeni.

Rad sa strankama mora završiti sat vremena prije isteka svake smjene te se u tom periodu mora obaviti čišćenje i dezinfekcija stanice.

Zaposlenici više ne moraju biti podijeljeni u timove koji se izmjenjuju svaka dva tjedna, već mogu radili u smjenama, kako je prethodno opisano. Prilikom zamjene smjena treba izbjeći kontakt zaposlenika u različitim smjenama.

Kako bi rad u dvije smjene odvijao uz što manji rizik zaraze, treba se pridržavati sljedećih uputa:

 1. Redovito obavljati čišćenje i dezinfekciju STP (sat vremena prije isteka svake smjene završava se rad sa strankama i obavljaju čišćenje i dezinfekcija).
 2. Sukladno prethodnim uputama, potrebno je ograničiti broj stranaka u administrativnom prostoru na broj slobodnih radnih mjesta referenata. Tek nakon što jedna stranka izađe može ući druga stranka.
 3. Kada stranka dođe na šalter, nakon provjere za postojanje mjera samoizolacije, nastavlja se prijava tehničkog pregleda ili registracijskog postupka. Sukladno prethodnim uputama odlučuje se hoće li se nastaviti s postupkom ili će stranku trebati uljudno odbiti i obavezno poslati prijavu o kršenju mjere prema policiji.
 4. Po završetku prijave postupka, stranku treba uputiti da pričeka pored vozila sa spuštenim prozorima, da ne kontaktira s ostalim strankama i da se pridržava mjere socijalne distance.
 5. Tehnički pregled se obavlja sukladno ranijim uputama uz obavezno korištenje zaštitnih rukavica i maski. Obavezno koristiti zaštitne maske koje prekrivaju i nos i usta kao i održavati fizičku distancu u kontaktu sa strankama i ostalim zaposlenicima.
 6. Ako je moguće u STP, prostorno osigurati razmak od minimalno dva metra između referenta, nadzornika i stranke prilikom obrade predmeta. Ako to nije moguće potrebno je komunikaciju i kontakte smanjiti na najmanju moguću mjeru.
 7. U vremenu kada se obavlja dezinfekcija i čišćenje radnih prostora potrebno je napraviti sljedeće:
 • Obračun blagajne i kontrolu izvještaja te provesti ostale radnje prema uputi financijskog odjela pravne osobe u sklopu koje posluje STP.
 1. Potrebno je izbjeći kontakt između zaposlenika koji rade u različitim smjenama. Tek nakon što zaposlenici jedne smjene napuste prostor STP, na radno mjesto dolaze zaposlenici koji rade u drugoj smjeni.

Kako bi se opisani način rada u STP mogao provoditi, dodatno je potrebno:

 • STP je obvezna osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke stranaka i obavijesti za stranke o pridržavanju svih mjera. Na ulazu u STP strankama osigurati dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuti obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Također na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno dva metra među strankama te između stranke i zaposlenika.
 • Uputiti zaposlenike da sami prije dolaska na posao izmjere tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osjećaju bolesno ili imaju bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), trebaju se javiti voditelju STP i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne jave svom liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.
 • Zaposlenicima osigurati da imaju stalno na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će periodički dezinficirati ruke.
 • Sve ranije mjere i preporuke koje su uvedene s ciljem zaštite zdravlja zaposlenika i drugih osoba koje dolaze u STP ostaju na snazi.

Molimo sve STP koje ne posluju u sastavu Centra za vozila Hrvatske d.d. da nam najkasnije do 08.05.2020. na adresu elektroničke pošte: iva.mikulic@cvh.hr dostave novo radno vrijeme po kojemu će raditi od 11.05.2020.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti