kategorije pretrage

III/09, broj: 251-01/2021

Zagreb, 21/01/2021


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Provjera podataka na CoC dokumentu i izjavi o sukladnosti

Poštovani,

od 25.1.2020. uvodi se nova funkcionalnost provjere podataka na CoC dokumentu i izjavi o sukladnosti prilikom identifikacije novih vozila. Na ovaj način se provjeravaju neki osnovni homologacijski podaci na izjavi i CoC dokumentu. Ako ti podaci nisu usklađeni, potrebno je netočne podatke i skenirane dokumente (izjava + CoC) poslati kroz formu koja će se automatski otvoriti.

VAŽNO!!! Bez obzira na ovu funkcionalnost potrebno je na CoC dokumentu i izjavi usporediti i ostale podatke koji se ispisuju u PD (mase, dimenzije, vrsta motora, CO2…).

Postupak identifikacije vozila kao i do sada započinje dohvatom Izjave o sukladnosti (slika 1)

Slika 1. Unos broja izjave i broja šasije

Nakon uspješnog dohvata Izjave o sukladnosti prikazuju se osnovni podaci (slika 2)

Slika 2. Uspješno pronađena izjava o sukladnosti

Ako je izjava izdana nakon 01.09.2020. prikazuje se obavijest (slika 3).

Slika 3. Poruka upozorenja za obvezno prilaganje

Nakon uspješne provjere Izjave o sukladnosti pojavljuje se forma za uspoređivanje podataka na izjavi i CoC dokumentu. Nadzornik koji obavlja identifikaciju mora usporediti podatke na ekranu i na CoC dokumentu te kvačicom označiti koja polja su identična, polja koja se razlikuju ostaviti prazna (slika 4). Na slici 4. prikazani su podaci koje je potrebno usporediti na Izjavi o sukladnosti i CoC-u, te primjer CoC dokumenta s podacima koje je potrebno usporediti.

Slika 4. Primjer CoC dokumenta i podataka koje je potrebno provjeriti

Ako je podatak identičan na Izjavi i CoC dokumentu, nadzornik mora označi „kvačicu“ u desnom polju i na kraju obavezno prepisati datum izdavanja EU homologacije s CoC dokumenta.

Ako neki od prikazanih podataka iz Izjave nije identičan kao na COC dokumentu (odnosno ako nisu u svim poljima postavljene kvačice ili se datum EU homologacije razlikuje), otvorit će se nova forma (slika 5) za skeniranje CoC dokumenta (Izjavu o sukladnosti automatski dodaje aplikacija). U tom slučaju neće biti moguće završiti identifikaciju niti registraciju. Vlasnika je potrebno uputiti izdavatelju izjave o sukladnosti ili generalnom distributeru za marku vozila u RH kako bi se podaci uskladili.

Napomena: Ako su svi podaci identični sa CoC dokumentom (sve kvačice postavljene i datum EU homologacije identičan) neće se prikazati forma za skeniranje CoC i Izjave, te je identifikaciju moguće završiti. U tom je slučaju CoC dokument i dalje potrebno skenirati, ali na kraju registracijskog postupka, ako je identifikacija uspješno obavljena.

Slika 5. Skeniranje i CoC dokumenta i povlačenje izjave o sukladnosti prije slanja

Nakon skeniranja CC dokumenta aplikacija prikazuje obavijest da nije moguće nastaviti identifikaciju vozila, jer podaci na Izjavi i CoC dokumentu nisu identični. (slika 6)

Slika 6. Poruka da identifikacija nije moguća jer svi podaci na CoC dokumentu i izjavi nisu sukladni

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti