kategorije pretrage

III/14, broj: 1700-01/21

Zagreb, 24/05/2021


-STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Prijava detaljnog TP vozila na cesti koji se obavlja u STP

Tehnički pregledi vozila na cesti propisani su Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila na cesti („Narodne novine“, broj 132/17 i 117/20). Navedenim Pravilnikom je propisano da će policijski službenici ili inspektori cestovnog prometa, zaustavljati vozila koja vizualno izgledaju loše održavana. Zaustavljena vozila će biti podvrgnuta početnom (inicijalnom) pregledu koja će po potrebi biti upućena na detaljan pregled vozila u najbližu stanicu za tehnički pregled. Početni pregled se evidentira u takozvani CRIS sustav, a svakom vozilu će biti dodijeljen CRIS broj i zapisnik o početnom tehničkom pregledu na cesti. Vozač vozila koje je upućeno na detaljan pregled u STP, dužan je u stanici za tehnički pregled priložiti zapisnik iz kojeg je vidljiv CRIS broj.

***Važno*** Detaljan tehnički pregled na cesti u STP, također se smatra pregledom prema nalogu službene osobe, iako vozač /vlasnik može samostalno dovesti vozilo u STP bez pratnje policijskog službenika, ali uz predočavanje Zapisnika o početnom tehničkom pregledu na cesti.

Slika 1. Primjer zapisnika o početnom pregledu s navedenim CRIS brojem (CRIS ID)

 

***Prijava tehničkog pregleda na cesti obavlja se samo za vozila koja imaju dodijeljen CRIS broj, pa je vozača / vlasnika potrebno zatražiti da predoči zapisnik o početnom pregledu.***

Prijava detaljnog TP vozila na cesti u STP obavlja se kroz modul Tehnički pregled – C Prijava TP na cesti.

Slika 2. Prijava TP na cesti

Za prijavu detaljnog TP na cesti u stanici za tehnički pregled, potrebno je upisati CRIS broj sa zapisnika o početnom tehničkom pregledu na cesti, kako bi se povukli osnovni podaci o vozilu iz sustava CRIS.

Slika 3. Unos CRIS broja i ostalih podataka

Nakon unosa CRIS broja povlače se podaci o vozilu i prijevozniku, a ostale podatke (Država registracije vozila, broj licencije, adresa prijevoznika…) je potrebno nadopuniti ako nedostaju.

Unos CRIS broja i podataka o prijevozniku je jedina razlika u odnosu na prijavu klasičnog izvanrednog tehničkog pregleda u STP. U nastavku je potrebno unijeti podatke o vlasniku vozila, vozilu i osobi koja je pristupila TP. Ako je vlasnik vozila osoba koja nema reguliran status u RH,  potrebno je kao vrstu osobe odabrati OSTALO. Isto vrijedi i za osobu (najčešće vozač) koja je pristupila prijavi TP vozila na cesti u STP. Naplata tehničkog pregleda na cesti obavlja se isključivo ako vozilo na tehničkom pregledu bude proglašeno neispravnim, na isti način kao i naplata izvanrednog tehničkog pregleda po nalogu službene osobe.

Unos rezultata TP na cesti također se ne razlikuje od klasičnog izvanrednog TP po nalogu službene osobe, osim u nekim manjim nedostacima koji će se pojaviti u katalogu nedostataka samo kod ove vrste tehničkog pregleda i po tome što se na samom kraju podaci o obavljenom TP na cesti šalju u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o čemu se pojavljuje poruka kako je prikazano na slici dolje.

 

Slika 4. Poruka o poslanim podacima prema MMPI

Također, umjesto uobičajenog Zapisnika o TP, potrebno je ispisati zapisnik o TP na cesti. Zapisnik o TP može se ispisati ako to vozač, vlasnik vozila, inspektor cestovnog prometa ili policijski službenik zatraže.

Slika 5. Ispis zapisnika o TP i zapisnika o TP na cesti

 

Slika dolje prikazuje primjer ispisanog Zapisnika o TP na cesti sukladno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila na cesti. Zapisnik je potrebno ispisati u jednom primjerku koji se uručuje vozaču / vlasniku vozila / inspektoru cestovnog prometa / policijskom službeniku. Zapisnik obavezno potpisuje nadzornik koji je tehnički pregled obavio.

Slika 6. Primjer zapisnika o detaljnom tehničkom pregledu na cesti

 

 

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

 

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti