kategorije pretrage

III/23, broj: 347-01/2021

Zagreb, 20/01/2021


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: ukidanje registracije, postupanje u registracijskim postupcima nakon postupka ukidanja registracije, postupanje s registarskim pločicama u STP, prometnim dozvolama i rad sa skladištem, uporaba pečata s grbom RH i prijamnog štambilja, potvrda prijave stjecanja u vrijeme epidemije, prijava gubitka prometne dozvole i/ili knjižice vozila i registarske pločice u STP, prilaganje potvrde o ovlaštenju za ovlaštenog zastupnika za nova vozila u registracijskom postupku, postupanje s vozilima uvezenim i

Poštovani,

radi ujednačenog postupanja u stanicama za tehnički pregled vozila donosimo odgovore na najčešća pitanja iz svakodnevnog rada:

 1. Podsjetnik na postupanje u postupku ukidanja registracije
 • U postupku ukidanja registracije podnositelj zahtjeva je dužan priložiti kupoprodajni ugovor ili račun u izvorniku (izvornikom se smatra i drugi ili treći primjerak samokopirajućeg obrasca kupoprodajnog ugovora ili fotokopija kupoprodajnog ugovora koji je originalno potpisan).
 • Nakon što stanica za tehnički pregled vozila donese rješenje o ukidanju registracije, obavlja se postupak odjave vozila. U postupku odjave vozila obavezno je odabrati razlog odjave - ukidanje registracije, a kupoprodajni ugovor i rješenje o ukidanju registracije obavezno je skenirati u postupku. Podnositelj zahtjeva uobičajeno neće uz zahtjev za ukidanje registracije priložiti prometnu dozvolu i registarske pločice pa je stanica za tehnički pregled dužna nakon donesenog rješenja o ukidanju registracije,  pisanim putem zatražiti od nadležne PU/PP (PU/PP koja je prometni dokument izdala) raspisivanje potrage za navedenim obrascima. Uz pisani zahtjev nadležnoj PU/PP obavezno je priložiti i primjerak rješenja.

 

 1. Koju dokumentaciju je vlasnik dužan dostaviti u registracijskom postupku koji se obavlja nakon odjave vozila radi ukidanja registracije?

Za registracijske postupke nakon odjave zbog ukidanja registracije potrebno je preuzeti potražne dokumente, na prometnoj dozvoli evidentirati odjavu, a potom provesti potreban postupak. Najčešće je to promjena vlasnika. Vlasnik vozila mora priložiti kupoprodajni ugovor, stanica za tehnički pregled nije dužna istraživati povijest postupaka koji su prethodili, no ako se pojave određene nelogičnosti, može zatražiti od stranke da nelogičnost pojasni, o tome sastavi kratki zapisnik koji stranka mora vlastoručno potpisati. Isti je potrebno skenirati u dosje vozila, odjeljak „Ostalo“ i priložiti ga u predmet. Ovime prestaje važiti uputa iz okružnice III/20, br: 2648-01/2019, točka 8. Vlasnik svakako mora priložiti i prometnu dozvolu. Ako su prometna dozvola i registarske pločice oduzete u prometu od strane prometne policije i izdana potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, sve dok novi vlasnik ne ishodi prometnu dozvolu nije moguće provesti postupak. Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta nije dokument koji zamjenjuje prometnu dozvolu (slika 1).

      

Slika 1

 1. Postupanje s registarskim pločicama, prometnim dozvolama i rad sa skladištem
 • Što je potrebno za narudžbu registarskih pločica s istim registracijskim oznakama odjavljenih i poništenih registarskih pločica?

U slučaju da stranka zahtijeva izradu registarskih pločica koje su odjavljene i poništene potrebno je utvrditi kada je proveden postupak odjave i poništenja registarskih pločica.

 • Ako su registarske pločice odjavljene i poništene prije 01. 01. 2018. potrebna je potvrda nadležne PU/PP (slika 2) u kojoj će biti naveden status registarskih pločica i konstatacija da se iste mogu ponovo naručiti. Postupak se provodi provjerom dostupnosti, rezervacijom i naplatom istih.

 Slika 2

 

 • Ako su registarske pločice odjavljene i poništene nakon 01. 01. 2018. potrebno je kontaktirati STP u kojoj je postupak odjave proveden. STP će dostaviti potvrdu o odjavi vozila, statusu registarskih pločica i dokaz da su iste preuzete na poništenje. Potom se provodi postupak provjere dostupnosti, rezervacija i naplata pločica.
 • Smiju li se registarske pločice po narudžbi ili izboru proslijediti drugoj STP kako bi ova registrirala vozilo?

Ne, STP koja je naručila pločice po narudžbi ili izboru iste mora izdati kroz registracijski postupak i nije dozvoljeno takve pločice dostavljati drugoj STP ili ih izdavati sa skladišta kroz modul: Izlaz robe; Izdavanje reg. pločica po narudžbi. Registracijski postupak u kojem se izdaju naručene registarske pločice može obaviti samo ona STP koja je registarske pločice i naručila!

 • Postupanje s registarskim pločicama zamjena za EU logo i zamjena za oštećene pločice

Izdavanje registarskih pločica zamjena za EU logo moguće je samo ako se „stare pločice“ (one koje se zamjenjuju) nalaze na vozilu i vozilo nije odjavljeno. Uz to:

 • Zamjena za EU logo provodi se kroz registracijski postupak C s naplatom usluge izdavanja registarskih pločica.
 • Zamjena za oštećene pločice provodi se kroz modul Skladište – Izlaz robe; Izdavanje reg. pločica po narudžbi, bez naplate usluge izdavanja.

 

 • Podsjetnik na postupanje s registarskim pločicama, prometnim dozvolama i drugim artiklima koji se nalaze na skladištu (kartoni tehničke ispravnosti LP, kartoni PTPK, znak – naljepnice i ostalo):
 • registarske pločice po dostavi u STP potrebno je pažljivo unijeti u skladište (obavezno usporediti registarske oznake upisane na primci i stvarnim registarskim pločicama i kontrolirati dostavljenu količinu registarskih pločica. Isto se odnosi i na obrasce prometnih dozvola, kartona tehničke ispravnosti LP, kartona PTPK, znak – naljepnice i ostale obrasce koji se unose na skladište
 • potrebno je pažljivo izdavati obrasce, kako ne bi došlo do zamjene brojeva prometnih dozvola, registarskih pločica, znaka – naljepnice ili ostalih dokumenata što može izazvati neželjene posljedice
 • stanje skladišta potrebno je češće kontrolirati, barem svaka tri mjeseca, kako bi se na vrijeme utvrdila bilo kakva nepravilnost (PD je uništena a još se vodi na skladištu, registarske pločice koje treba izdati ne nalaze se na skladištu, količina obrazaca na skladištu ne odgovora stvarnom stanju i sl.)
 • prema svim artiklima koji se nalaze na skladištu obavezno je postupati s dužnom pažnjom kako bi se stranci izdali dokumenti koji su i provedeni u aplikaciji CVH.STP i kako bi isti bili ispravno provedeni u podacima MUP-a (podaci se trajno čuvaju i moraju odgovarati stvarnom stanju)
 • navedeno se odnosi i na znak - naljepnicu kojom se označava rok važenja TP-a, vozilo za kojeg je izdana pri TP-u ili u postupku registracije mora biti njome i označeno
 • s dužnom pažnjom je potrebno postupati i kod dostave registarskih pločica na uništenje prema AKD-u. U postupku izrade specifikacije povrata registarskih pločica u AKD nužno je uskladiti stvarne podatke. Registarska oznaka unesena za povrat registarskih pločica u AKD, mora biti identična onoj na registarskim pločicama i sve registarske pločice koje se nalaze na listi povrata moraju i fizički biti dostavljene u AKD.

 

 1. Uporaba pečata s grbom RH i prijamnog štambilja
 • Pečat s grbom RH dimenzija 18 mm (mali pečat) se zbog svojih dimenzija koristi samo za ovjeru prometne dozvole, dok se onaj promjera 38 mm (veliki pečat) koristi za ovjeru uvjerenja, zaključaka, rješenja i ostalih pismena iz upravnog postupka
 • U postupcima zaprimanja pismena u STP poželjno je koristiti prijamni štambilj radi pojednostavljivanja poslovanja i unificiranja istog (otiskuje se u gornji desni ugao pismena, popunjavaju se potrebne rubrike: datum primitka, urudžbeni broj, broj priloga i vrijednost). Primjer pismena sa prijamnim štambiljem (slika 3)

Slika 3

  

 1. Koja dokumentacija se može prihvatiti kao dokaz o prijavi stjecanja prijevoznog sredstva iz druge države članice EU u ispostavi Porezne uprave u vrijeme epidemije?

Sukladno važećem Zakonu o PDV-u, za rabljena prijevozna sredstva i vozila koja ne zadovoljavaju kriterije prijevoznog sredstva, prijava stjecanja obavlja se u ispostavi Porezne uprave, a prijavu stjecanja obavljaju samo kupci – porezni obveznici u sustavu PDV-a. Dokazom o prijavi stjecanja smatra se ovjera Porezne uprave na računu ili zasebnom listu papira s napomenom: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u obrascu PDV“.

Međutim, zbog situacije izazvane epidemijom COVID 19 virusa omogućena je ovjera stjecanja putem elektroničke pošte. Navedeno znači da će vlasnik vozila elektroničkom poštom ispostavi Porezne uprave dostaviti račun, ispostava Porezne uprave će na zaprimljenom računu ovjeriti stjecanje i ispisati gore navedenu napomenu. Nakon toga će vlasniku putem elektroničke pošte dostaviti ovjereni račun.

Ovako ovjerene račune, s obzirom na trenutnu situaciju, moguće je prihvatiti u postupku, ali je vlasnik u postupku dužan dostaviti i ispisani sadržaj elektroničke pošte iz kojeg je vidljivo da je ovjereni račun poslan s adrese elektroničke pošte nadležne ispostave Porezne uprave. Također, provjeru je, po potrebi moguće obaviti i direktnim telefonskim kontaktom s nadležnom ispostavom. Račun s takvom ovjerom, originalni račun i ispisani sadržaj elektroničke pošte obavezno je skenirati u registracijskom postupku. Ovakvo postupanje dozvoljeno je do prestanka proglašenja epidemije.

 

 1. Prijava gubitka prometne dozvole i/ili knjižice vozila i registarske pločice u STP

Podsjećamo na okružnicu 1036-01/20 od 27.3.2020. godine kojom je u točki 1. opisan način prijave gubitka prometne dozvole i/ili knjižice vozila i reg.pločice u STP.

Podsjećamo da STP može zaprimiti izjavu vlasnika o gubitku navedenih dokumenata i proslijediti je nadležnoj PU/PP isključivo u slučaju da vlasnik odmah nakon prijave gubitka pristupa registracijskom postupku izdavanja nove prometne dozvole. STP nije ovlaštena prijaviti gubitak dokumenata u slučaju da vlasnik nema namjeru nakon prijave gubitka pristupiti registracijskom postupku, a navedena izjava vlasniku ne služi kao zamjena za prometnu dozvolu.

Nije dozvoljeno prijaviti gubitak dokumenata u jednoj STP, a registracijski postupak obavljati u drugoj STP!  

 1. Treba li u postupku registracije novog vozila zahtijevati i potvrdu o ovlaštenju za ovlaštenog zastupnika za nova vozila?

Sukladno radnoj uputi Administrativni postupci u STP, verzija 0.8 od 01. 07. 2020., poglavlje 16.11.1 i uputi MUP-a, nakon 1.11.2018. više nije potrebno tražiti Potvrdu o ovlaštenju za ovlaštenog zastupnika za nova vozila ako je priložena važeća Izjava o sukladnosti, jer je Izjava dovoljan dokaz da trgovac ima ovlaštenje prodavati određenu marku vozila. 

 1. Postupanje s vozilima uvezenim iz Velike Britanije nakon 01. 01. 2021.

Za vozila koja se uvoze iz Velike Britanije u Republiku Hrvatsku nakon 01. 01. 2021., u postupcima u stanicama za tehnički pregled obavezno je uz, do sada, uobičajenu dokumentaciju priložiti i carinsku deklaraciju (kao i za ostale treće zemlje). Ako se nedvojbeno može utvrditi da je vozilo uneseno u RH prije 01. 01. 2021. (račun ili kupoprodajni ugovor s datumom izdavanja/sklapanja do 31. 12. 2020., postupak homologacije je obavljen prije navedenog datuma i sl.) postupiti će se po do tada uobičajenom postupku (vlasnik ima stečena prava).

Za državljane Velike Britanije koji u RH imaju prijavljeno boravište i žele u RH registrirati svoja vozila postupiti će se kao i za ostale strance, državljane trećih zemalja, za vozilo će se dodijeliti registarske pločice sa slovnim i brojčanim oznakama zelene boje, a u napomenu prometne dozvole upisati će se: „Registarske pločice sa zelenim slovnim i brojčanim oznakama“.

Ako se u postupku produženja važenja prometne dozvole (ili bilo kojem drugom registracijskom postupku) utvrdi da je vozilo u vlasništvu državljana Velike Britanije označeno registarskim pločicama s oznakama crne boje, one se moraju zamijeniti novim registarskim pločicama sa zelenim oznakama.

 1. Postupanje s računima ili kupoprodajnim ugovorima izdanim od tvrtke u stečaju ili likvidaciji

Ako tvrtka u stečaju ili likvidaciji prodaje vozilo putem računa u postupku promjene vlasništva nije potrebno zahtijevati da na računu postoje podaci o stečajnom upravitelju ili likvidatoru tvrtke, kao ni njegov vlastoručni potpis i pečat tvrtke (račun koji izdaju pravne osobe iz RH može se prihvatiti kao valjan ako sadrži sve obvezne elemente računa: naziv prodavatelja, adresu, OIB  - PDV ID broj  poreznog obveznika koji je isporučio vozilo, ime i prezime/sjedište kupca stjecatelja vozila, adresu i OIB istog, podatke o vozilu, cijenu vozila, stopu i iznos PDV i ukupni iznos, broj računa i datum ispostavljanja istog). Nije potrebno zahtijevati elemente kao što su originalan pečat ili potpis ovlaštene osobe prodavatelja. Ovime se stavlja van snage uputa iz poglavlja 31 Administrativni postupci u STP, koja se odnosi na izdavanje računa tvrtki koje su u stečaju/likvidaciji.

Ako je vozilo prodano putem kupoprodajnog ugovora i dalje je potrebno zahtijevati potpis stečajnog upravitelja, odnosno likvidatora.

Identično se postupa i u slučaju izdavanja računa prodavatelja „Stečajna masa iza...“.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

 

Kontakti