kategorije pretrage

III/9, broj: 1639-01/21

Zagreb, 18/05/2021


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA, STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Provjera statusa pravne osobe i prošireni dohvat vozila u registracijskom postupku

Poštovani,

s danom 19.5.2021. godine u sve STP bit će puštene nove funkcionalnosti u aplikaciji CVH.STP:

  • Provjera statusa pravne osobe i
  • Prošireni dohvat vozila u registracijskom postupku

 

  1. Provjera statusa pravne osobe

U sklopu prijave tehničkog pregleda i u registracijskim postupcima kroz aplikaciju CVH.STP omogućena je provjera statusa za pravne osobe koje su registrirane pri trgovačkom sudu (trgovačka društva). Provjerom se dohvaćaju podaci o tome je li pravna osoba aktivna ili pasivna (brisana). Provjera se obavlja sa sudskim registrom na temelju OIB-a pravne osobe. U slučaju da vlasnik vozila, pravna osoba, u sudskom registru ima status BRISAN, u aplikaciji će se pojaviti jedna od sljedećih poruka:

U slučaju da korisnik leasinga u sudskom registru ima status BRISAN, pojavit će se sljedeća poruka:

 

U navedenim slučajevima potrebno je obavijestiti registar pravnih osoba MUP-a (u daljnjem tekstu: RPO MUP-a) o statusu pravne osobe kako bi se podaci u bazama MUP-a ažurirali i pravna osoba označila kao pasivna (neaktivna, brisana).

Navedeno se obavlja kroz aplikaciju, u modulu Registracija – Registar pravnih osoba – Zahtjev za unos/promjenu u RPO. Ulaskom u modul otvara se prozor za unos podataka o pravnoj osobi. Za vrstu unosa potrebno je odabrati PROMJENA PODATAKA, a kao status odabrati BRISAN.

Nakon slanja zahtjeva za ažuriranje registra pravnih osoba u MUP-u, MUP će izmijeniti status pravne osobe u svojim evidencijama.

Postoji mogućnost da je pravna osoba iz nekog razloga u RPO MUP-a evidentirana kao neaktivna (brisana), a u registru trgovačkog suda je aktivna. U navedenom slučaju, u aplikaciji će se pojaviti poruka:

U tom slučaju potrebno je provjeriti podatke o pravnoj osobi putem Baze znanja, korisnih linkova u registru trgovačkog suda te s RPO MUP-a utvrditi razlog takvog statusa u evidencijama MUP-a. Ako se utvrdi da nema razloga za status PASIVAN, potrebno je od RPO MUP-a zatražiti usklađivanje podataka.

Nažalost, za sada, na ovaj način neće biti moguće provjeriti statuse obrta, OPG-ova, slobodnih zanimanja i sl.

  1. Prošireni dohvat vozila u registracijskom postupku

U aplikaciji je u modulu Registracija vozila, nakon odabira registracijskog postupka omogućena funkcionalnost za prošireni dohvat vozila i dodatnu provjeru odabira vozila. Nakon odabira registracijskog postupka, otvara se prozor za unos broja TP ili broja PD ili broja šasije:

U dnu ekrana nalaze se tipke F4 Lista TP, F5 Identifikacije, F6 Utiskivanje br. šasije za „pozivanje“ tehničkih pregleda i identifikacija obavljenih u STP koja obavlja registracijski postupak.

Nakon unosa jednog od traženih parametara, pritiskom tipke Traži otvara se prozor s podacima vozila koja zadovoljavaju unesene parametre:

Označavanjem jednog od ponuđenih vozila, u rubrici Tehnički pregledi , registracije, identifikacija prikazuju se podaci o zadnjim obavljenim postupcima za odabrano vozilo.

Uspoređujući prikazane podatke sa podacima iz dokumentacije vozila ili na vozilu, ova funkcionalnost smanjuje mogućnost pogreške kod odabira vozila jer su referentu ponuđeni svi podaci o vozilu i postupcima za vozilo iz baze CVH, a posebno u slučajevima u kojima postoji više vozila s istim brojem šasije.

Napominjemo da je jedan od identifikatora za vozilo koji se nudi u rubrici Vozila i broj prometne dozvole što olakšava odabir ispravnog vozila u slučaju da postoji više vozila s istim brojem šasije, markom i godinom proizvodnje.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,

 

 

 

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

  1. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti