kategorije pretrage
homologacija_1610x201.jpeg

Utvrđivanje sukladnosti vozila

Na vozila zbog njihove važnosti i utjecaja na društvo primjenjuju se brojni propisi, a zajednički im je cilj povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, zaštita okoliša i zdravlja ljudi te ušteda energije.

Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.

Mjerenje razine buke vozila u vožnji

 

Utvrđivanje sukladnosti vozila u Republici Hrvatskoj

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu cestovna motorna i priključna vozila, traktori i traktorske prikolice (u daljnjem tekstu: “vozila“) kategorija M, N, O, L, T, C, S i R.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi Državni zavod za mjeriteljstvo, a pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavljaju, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub.

Utvrđivanju sukladnosti vozila prethodio je postupak homologacije vozila odnosno provjere homologacijske podobnosti vozila koja se uvoze, odnosno stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj. Početak provjere homologacijske podobnosti vozila je 15. rujna 1997. godine, od tog datuma svako vozilo i njegova pripadajuća dokumentacija, prije uvoznog carinjenja prolazilo je kroz postupak provjere.

Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila podrazumijeva pregled dokumentacije i po potrebi pregled vozila, izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta, izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila, potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih vozila prije njihova unosa, uvoza ili prodaje odnosno prije prve registracije vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se kao:

1.) utvrđivanje sukladnosti tipa vozila

2.) utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila

Utvrđivanje sukladnosti vozila (homologacija) se može provoditi u jednom stupnju ili u više stupnjeva, kao višestupanjska homologacija.

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila je postupak potvrđivanja sukladnosti tipa vozila s propisima koji se odnose na taj tip (kategoriju) vozila, a provodi se za nova vozila koja unose, uvoze ovlašteni predstavnici proizvođača vozila ili sam proizvođač vozila, odnosno za vozila koja se serijski proizvode u Republici Hrvatskoj.

Provodi se kao:

1.) nacionalna homologacija tipa vozila:

          - za serijski proizvedena vozila za koje nije izdana EU homologacija tipa

          - u postupku višestupanjske homologacije.

 

2.) evidentiranje tipa vozila

          - za nova vozila za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA)

H0105 H0106

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila (vozilo uzorak)

Postupak vodi Državni zavod za mjeriteljstvo, a pojedine poslove, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja vozila uzorka te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavlja Centar za vozila Hrvatske.

Ako tip vozila zadovoljava propisane uvjete Državni zavod za mjeriteljstvo na temelju izvještaja o zadovoljavanju propisanih zahtjeva izdaje podnositelju zahtjeva Potvrdu o evidenciji tipa vozila ili Potvrdu o sukladnosti tipa vozila.

Posjednik potvrde, za svako pojedinačno vozilo izdaje (ispisuje iz jedinstvene baze homologacijskih podataka) Izjavu o sukladnosti vozila kojom se korisniku jamči sukladnost vozila s tipom vozila potvrđenim od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačnog vozila je postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila s propisima koji se odnose na tip odnosno kategoriju toga vozila, a provodi se za nova i rabljena vozila koja se pojedinačno unose, uvoze, kao i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države u slučaju njihovoga stavljanja na tržište ili njihove registracije.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačnog vozila (pregled vozila)

Homologacijske oznake na staklenim površinama

Provedbu postupka, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavlja Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub putem ovlaštenih ispitnih mjesta.

Ako vozilo zadovoljava propisane uvjete, podnositelju zahtjeva u ovlaštenom ispitnom mjestu izdaje se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezno priložiti u postupku obračuna posebnog poreza na motorna vozila te kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Višestupanjska homologacija je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama) i kada se u svakoj narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze, a prva faza predstavlja izradu osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja.


Nepotpuno vozilo (nedovršeno) i potpuno dovršeno vozilo

 

 

Ispitivanje bočne zaštite ugradnje oznaka visoke uočljivosti (konturnih traka)

Provedbu postupka, provjeru dokumentacije i ispitivanje vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavlja Centar za vozila Hrvatske.

Kontakti