kategorije pretrage

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

 

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Kontakti