kategorije pretrage

Dokumenti

PROMETNA DOZVOLA

»prometna dozvola« je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo vozila, pravo označavanja vozila određenim registarskim pločicama i vlasništvo tih pločica, tehničke i druge osobine i karakteristike vozila te pravo sudjelovanja u prometu.

Vanjska strana

Unutarnja strana

KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH PREGLEDA VOZILA

Sastavni je dio prometne dozvole za sva vozila koja podliježu obvezi preventivnih tehničkih pregleda i mora se uvijek nalaziti u vozilu kojem je dodijeljen. Na kartonu se nalaze podaci o valjanosti periodičnog pregleda motornog vozila i pregleda kočnica.

Rok za ponovni pregled se računa od zadnjeg redovnog tehničkog pregleda, a obavlja se ovisno o starosti i vrsti vozila svakih 12, 6, 3 ili 2 mjeseca. Pregled kočnica obavlja se svakih 12 mjeseci, ali najviše 30 dana prije redovnog tehničkog pregleda.

KARTON TEHNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE

Lake prikolice se ne registriraju, ali mogu sudjelovati u prometu ako su tehnički ispravne i označene registarskom pločicom. Dokaz tehničke ispravnosti je Karton tehničke ispravnosti lake prikolice.

Vanjska strana

Unutarnja Strana Karton LP

Unutarnja strana

Kontakti