kategorije pretrage

ITF – CEMT potvrda

Općenito

Europska konferencija ministara prometa CEMT (franc. Conférence Européenne des Ministres des Transports) ili engleski ECMT (European Conference of Ministers of Transport) od svog osnutka 1953. godine nastoji olakšati međunarodni  prijevoz i integrirati tržišta cestovnog teretnog prijevoza. Kvota multilateralnih dozvola za prijevoz uvedena je 1. siječnja 1974. godine nakon probnog razdoblja od tri godine. Vijeće ministara smatralo je kvotu praktičnim korakom prema postupnoj liberalizaciji cestovnoga teretnog prijevoza, koja se jedino može postići zajedničkim naporima zemalja članica prema harmonizaciji uvjeta konkurencije između cestovnih prijevoznika iz raznih zemalja i načina prijevoza.

Uvođenjem standarda vezanih uz emisije buke i ispušnih plinova za «zelene» kamione kao i još strožih standarda za emisije i sigurnosne zahtjeve za «zelenije i sigurne», «EURO 3 sigurne», «EURO 4 sigurne»,  «EURO V sigurne», «EEV sigurne» i «EURO VI sigurne»  kamione i njihova priključna vozila, multilateralna kvota promiče uporabu ekološki prihvatljivijih i sigurnijih vozila, te na taj način doprinosi osiguravanju održivosti razvoja na tom području. Multilateralni karakter dozvola služi i za racionalizaciju uporabe vozila smanjenjem broja praznih vožnji.

Od 2007. godine CEMT počinje djelovati pod okriljem ITF-a (engl. International Transport Forum). ITF je međunarodna organizacija sa 53 članice i djeluje na rješavanju globalnih pitanja prometne politike i organizira godišnje konferencije ministara prometa zemalja članica. Cilj ITF-a je da stalno unaprijeđuje globalnu prometnu politiku, te da i dalje doprinosi održivom razvoju i napretku vodeći brigu o zaštiti ljudskih života i okoliša. Također, nastoji olakšati razmjenu informacija na međunarodnoj razini i poboljšati sposobnost za donošenje odluka u zemljama članicama.

Ispitivanja vozila za izdavanje ITF/CEMT potvrde (certifikata)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sukladno pravima koja su dana zemljama članicama ovlastilo je Centar za vozila Hrvatske za obavljanje ispitivanja i provjere minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta, te ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za izdavanje ITF/CEMT potvrda.

Provjera i ispitivanje minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta motornih i priključnih vozila za izdavanje ITF/CEMT potvrde

ITF/CEMT Potvrdu o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za potrebe provjere i ispitivanja minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta izdaje opunomoćeni predstavnik proizvođača vozila u Republici Hrvatskoj ili opunomoćeni predstavnik u kombinaciji s ovlaštenom službom u zemlji registracije u slučajevima kada se radi o vozilima koja su iz tvornice izašla kao šasije s kabinom, odnosno koja nisu tegljači. Ako opunomoćeni predstavnik ne postoji onda Potvrdu izdaje samo ovlaštena služba, odnosno Centar za vozila Hrvatske, što je česti slučaj kod priključnih vozila.

Primjer najnovije Potvrde o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorno vozilo

           Primjer najnovije Potvrde o sukladnosti priključnog vozila s tehničko-sigurnosnim zahtjevima

Ispitivanje tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila za izdavanje ITF/CEMT potvrde.

obavlja se u ovlaštenim ispitnim mjestima, a prilikom pregleda provjerava se dokumentacija, te se obavlja ispitivanje minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta. Preporučuje se da se provjera i ispitivanje tehničke ispravnosti za izdavanje ITF/CEMT potvrde iz praktičnih i financijskih razloga obavi u sklopu redovnoga tehničkog pregleda.

Kod pristupanja pregledu potrebno je priložiti Potvrdu o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima i prometni dokument vozila, a temeljem provjere i ispitivanja u Centru za vozila Hrvatske izdaje se Potvrda o ispitivanju tehničke ispravnosti vozila.

Potvrda o ispitivanju tehničke ispravnosti vozila vrijedi 12 mjeseci, odnosno do zadnjega dana u tekućem mjesecu, a potvrdu je potrebno obnavljati svake godine.

 

Kontakti