kategorije pretrage

Promjena vlasništva

Zakonski okvir

Da bi vozilo sudjelovalo u prometu, osim što mora biti tehnički ispravno, vozilo mora biti i registrirano i imati važeću prometnu dozvolu. Svi postupci i dokumenti potrebni pri registraciji i odjavi motornog vozila su propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Postupak promjene vlasništva

Za promjenu vlasništva motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Promjena vlasništva se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva.

1. Dokumenti potrebni za promjenu vlasništva vozila:

  • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, pravomoćno rješenje suda i sl.).
  • Prometna dozvola
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (ukoliko je istekla valjanost prometne dozvole)
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
  • Osobna iskaznica ili putovnica.

2. Ovlašteni djelatnik provodi postupak promjene vlasništva vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Postupak promjene vlasništva završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.

Kontakti