kategorije pretrage

Vrste ispitivanja vozila

Različite svakodnevne potrebe uvjetuju da se izvedbe nadogradnji, pregradnji i dogradnji vozila umnogome razlikuju. Postoje nadogradnje koje nam služe da bi što lakše prevozili različita sredstva za svoje osnovne potrebe, različite vrste tereta, opreme i sl. Postoje one nadogradnje koje nam služe kao sredstvo rada kojim stvaramo nove vrijednosti kojima se služimo kod građevinskih radova i sl. ili ih koristimo za različite vrste prijevoza robe, te nadogradnje za posebne namjene (npr. vozila za vatrogasne potrebe, vozila hitne medicinske pomoći i sl.).

Naravno, da bi se odobrilo da se bilo kakva izvedba preinake vozila može na siguran i ekološki prihvatljiv način uključiti u cestovni promet potrebno je pristupiti ispitivanju vozila da bi se u samom postupku ispitivanja provjerila sukladnost s različitim propisima i normama koji se primjenjuju na tom području.

Ispitivanje vozila

Prikolice kategorije O1 kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

Pregradnja vozila iz jedne vrste vozila u drugu (osobni automobil u teretni i obratno), pregradnje vozila u elektrovozila, ugradnja udvojenih komandi u vozila za autoškole, vozila prepravljena u vozila kojima mogu upravljati osobe s invaliditetom, Pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja bitnih za sigurnost i ekološku podobnost vozila, nadogradnja vozila različitim vrstama nadogradnji, utvrđivanje tehničkih podataka i svi ostali slučajevi koji su definirani Pravilnikom o ispitivanju vozila.

Naknadna ugradnja i mijenjanje položaja uređaja za osvjetljavanje i signalizaciju, zamjena tipno odobrene svjetlosno signalne opreme s opremom drugog tipa, naknadna ugradnja odobrenih uređaja za odvod i ispuštanje ispušnih plinova, ugradnja uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (vučna kuka), zamjena tipno odobrenih s opremom drugog, odobrenog, tipa, preinaka ili naknadna ugradnja branika ili spojlera odobrenog tipa, promjena guma i naplataka s gumama i naplatcima drugačijim od tipno odobrenih za predmetno vozilo.


ISPITIVANJE VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI - ADR

Ispitivanje vozila za prijevoz određenih opasnih tvari, koja spadaju u tipove EXII, EXIII, FL, AT i MEMU prema poglavlju 9.1.1.2 ADR Sporazuma, a za koja prema ADR Sporazumu i prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari postoji obveza certificiranja.

Ispitivanje vozila za izdavanje ITF/CEMT potvrde

Provjera i ispitivanje minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta motornih vozila i njihovih priključnih vozila za izdavanje ITF/CEMT potvrde

Ispitivanje autobusa kojima se organizirano prevoze djeca

Ispitivanje autobusa kojima se obavlja organizirani prijevoz djece, a koji moraju udovoljiti posebnim uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca. Pod organiziranim prijevozom djece podrazumijeva se prijevoz skupine djece, pri čemu se u autobusu voze isključivo djeca ili djeca u pratnji roditelja, nastavnika, trenera i sl.

Kontakti