kategorije pretrage

Ispitivanje vozila

Ispitivanje lakih prikolica

Prikolice kategorije O1 kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

Primjeri izvedbi lakih prikolica (zatvorena, otvorena, za prijevoz čamaca)

Kao rezultat ispitivanja lakih prikolica izdaje se Potvrda o ispitivanju iz koje se popunjava Karton tehničke ispravnosti lake prikolice pri tehničkom pregledu i označavanju lakih prikolica.

 

ISPITIVANJE VOZILA S UGRAĐENIM UREĐAJIMA I OPREMOM ZA POGON PLINOM

Zbog ekonomskih i ekoloških razloga danas na našim i europskim cestama prometuje značajan broj vozila s pogonom na plin. Kada se govori o plinu kao pogonskom gorivu najčešće se misli na ukapljeni naftni plin (UNP), engl.liquefied petroleum gas (LPG), koji je ujedno i najzastupljeniji.

Primjer izvedbe plinske instalacije za UNP


Primjer izvedbe cilindričnog spremnika za ukapljeni naftni plin


Primjer izvedbe torusnog spremnika za ukapljeni naftni plin

Pored plinske instalacije za UNP (LPG) u vozila se ugrađuje i plinska instalacija za pogon stlačenim prirodnim plinom,  engl. compressed natural gas (CNG), odnosno metanom, koja zbog cijene toga plina predstavlja još povoljniju pregradnju vozila, ali s druge strane, zbog male rasprostranjenosti punionica u RH i skuplje pregradnje nije jako zastupljena. Najčešće se koristi u različitim vozilima za gradski prijevoz, npr. autobusima. Kao jedan od primjera možemo navesti značajan broj autobusa u zagrebačkom javnom prijevozu koji koriste isključivo metan kao pogonsko gorivo.

Vozila koja su uredno registrirana s plinskom instalacijom imaju u prometnim dokumentima označeno LPG ili CNG kao dodatno pogonsko gorivo, za njih se izdaje certifikat za posudu pod tlakom i uvjerenje za plinske uređaje ugrađene u vozilo, te su označena naljepnicom na kojoj je navedeno je li riječ o ukapljenom naftnom plinu ili metanu.

Primjer autobusa s metanom kao pogonskim gorivom

Primjer ugradnje metanskih spremnika ispod vozila

 

ISPITIVANJE PREGRAĐENIH, DOGRAĐENIH ILI NADOGRAĐENIH VOZILA

Primjeri pregrađenih, dograđenih ili nadograđenih vozila su npr. pregradnja vozila iz jedne vrste vozila u drugu (osobni automobil u teretni i obratno), pregradnja vozila u elektrovozila, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja bitnih za sigurnost i ekološku podobnost vozila, ugradnja udvojenih komandi u vozila za autoškole, vozila prepravljena u vozila kojima mogu upravljati osobe s invaliditetom, nadogradnja vozila različitim vrstama nadogradnji i sl.

Ispitivanje elektrovozila i vozila s hibridnim pogonom

Današnji trendovi u proizvodnji vozila s manjom emisijom ispušnih plinova u svakom slučaju su vozila s hibridnim pogonom i elektrovozila. Hibridi za razliku od električnih vozila nisu ovisni o vanjskom izvoru električne energije (nije ih potrebno puniti na vanjskim izvorima), već električnu energiju dobivaju preko generatora kojeg pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, odnosno oksidacijom vodika u gorivnim ćelijama ili regenerativnim kočenjem. Na taj je način električna energija proizvod samog sustava hibrida, dok se kod elektrovozila izvor energije, baterija, puni iz vanjskog izvora.

Izvedba pogonskog agregata vozila s hibridnim pogonom

Izvedba vozila s elektromotorom kao pogonskim agregatom

Zbog zahtjeva za manjom emisijom ispušnih plinova, a ujedno i zbog dobrih performansi koje omogućavaju elektromotori najčešće se ispituju klasični automobili s motorom s unutarnjim izgaranjem koji se pregrađuju na čisti električni pogon.

Ispitivanje nadograđenih vozila

Primjer ispitivanja klizne platforme za prijevoz automobila koja na sebi ima i „kran“ za izvlačenje automobila.

 

Primjeri ispitivanja raznih izvedbi teretnih automobila

Izvedba samoistovarivača, vozila za prijevoz kontejnera i vozila s dizalicom i košarom za radnike

Izvedba vozila za prijevoz trupaca, platforme s dizalicom za prijevoz vozila i sanduka s ceradom

Ispitivanje vozila za prijevoz pića, vozila za prijevoz kruha i“ flota“ vozila s utovarno-istovarnom rampom

Specijalno elektrovozilo za spašavanje ljudi iz tunela

Primjeri karakterističnih provjera kod ispitivanja vozila, izvedbe spajanja nadogradnji i pojedinih dijelova nadogradnji.

Ispitivanje vezivanja nadogradnje, dizalice i utovarno-istovarne rampe na šasiju i pomoćnu šasiju vozila

ISPITIVANJE UGRADNJE POJEDINIH DIJELOVA, SKLOPOVA ILI UREĐAJA

Ovom vrstom ispitivanja provjerava se samo ugradnja pojedinih dijelova, sklopova ili uređaja, dok se ostale tehničke karakteristike vozila ne razmatraju. Ovakav postupak ispitivanja ne obuhvaća npr. vaganje vozila, utvrđivanje tehničkih karakteristika kao što su dimenzije, vrsta ovjesa i kočnica i sl., a Potvrda o ispitivanju vrijedi samo za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja.

Primjeri ispitivanja vozila na kojima se ugrađuje pojedini dio, sklop ili uređaj za koje se izdaje Potvrda o ispitivanju:

- Naknadna ugradnja i mijenjanje položaja uređaja za osvjetljavanje i signalizaciju, zamjena tipno odobrene svjetlosno signalne opreme s opremom drugog tipa, dodatna svjetlosna oprema (na vozilima za obavljanje određenih radova);

- Naknadna ugradnja odobrenih uređaja za odvod i ispuštanje ispušnih plinova, zamjena tipno odobrenih s opremom drugog, odobrenog, tipa;

- Naknadna ugradnja uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila (vučna kuka) i zamjena tipno odobrenog s opremom drugog tipa;

- Preinaka ili naknadna ugradnja branika ili spojlera odobrenog tipa;

- Promjena guma i naplataka s gumama i naplatcima drugačijim od tipno odobrenih za predmetno vozilo (u ispitivanje nije uključena provjera brzinomjera ukoliko je potrebna).

Ispitivanje ugradnje vučnog uređaja (kuke)

Bitno je naglasiti da su predmet ovakvih vrsta ispitivanja samo odobreni dijelovi, uređaji ili oprema, svi ostali nisu predmet ispitivanja, odnosno neodobreni dijelovi, uređaji ili oprema se prije same ugradnje moraju prvo ispitati ili homologirati da bi se dopustila njihova ugradnja na vozilo. Odobreni dijelovi, uređaji ili oprema mogu se najčešće prepoznati prema identifikacijskim pločicama, trajnim naljepnicama ili utisnutim oznakama koje postoje na njima.

Identifikacijske oznake s brojem odobrenja

Npr. Sva odobrena svjetla imaju na sebi odgovarajuće homologacijske oznake, kuke imaju identifikacijske pločice ili naljepnice, ispušni lonci imaju utisnute, ugravirane ili na neki drugi način utisnute oznake, kod branika ili spojlera najčešće se prema tehničkoj dokumentaciji može utvrditi da li su odobreni, gume na sebi imaju homologacijske oznake, a naplatci oznake prema kojima se u usporedbi s tehničkom dokumentacijom može provjeriti da li su odobreni.

Kontakti