kategorije pretrage

Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija akreditirala je:

Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila Centra za vozila Hrvatske d.d. lokacija STP Institut, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 kao inspekcijsko tijelo vrste C, za provedbu tehničkih pregleda vozila te periodičnih tehničkih pregleda kočnica cestovnih vozila,

Pododjel za posebna ispitivanja Centra za vozila Hrvatske d.d. kao inspekcijsko tijelo vrste A prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju ADR vozila i cisterni za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu,

Pododjel za posebna ispitivanja Centra za vozila Hrvatske d.d. kao inspekcijsko tijelo vrste C prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda,

Mjeriteljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske d.d. kao inspekcijsko tijelo vrste C prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju zakonitih mjerila,

Mjeriteljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske d.d. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje mjerila tlaka, umjeravanje mjerila sile kočenja na obodu kotača cestovnih vozila, umjeravanje analizatora ispušnih plinova, umjeravanje mjerila za mjerenje neprozirnosti ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem, umjeravanje radnih etalona neprozirnosti ispušnih plinova, umjeravanje uređaja za umjeravanje regloskopa i umjeravanje regloskopa,

Laboratorij za homologacijska ispitivanja Centra za vozila Hrvatske d.d. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za homologacijska ispitivanja,

Pododjel za posebna ispitivanja Centra za vozila Hrvatske d.d. prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje kapaciteta izoliranja opreme prema zahtjevima ATP Sporazuma.

Potvrde o akreditaciji dostupne su na www.akreditacija.hr.

 

Obavijest o postupanju akreditiranih tijela Centra za vozila Hrvatske u situaciji epidemije koronavirusa COVID-19

Akreditirana tijela Centra za vozila Hrvatske d.d. (CVH) prate razvoj situacije povezane s epidemijom koronavirusa. U organizaciji rada primjenjuju se preporuke i opće mjere zaštite Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva uprave i nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te preporuke Hrvatske akreditacijske agencije, Europske organizacije za akreditaciju (EA), kao i međunarodnih udruga za akreditiranje laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela (ILAC, IAF).

Akreditirana tijela CVH optimiraju svoje aktivnosti te na taj način doprinose održavanju sustava upravljanja što je od velike važnosti u okruženju epidemije koronavirusa COVID-19 koji je ograničio gospodarska kretanja na globalnoj razini. Zdravlje naših korisnika usluga i naših zaposlenika nam je na prvome mjestu. Svi zaposlenici akreditiranih tijela CVH pravovremeno se obavještavaju o mjerama osobne higijene i mjerama osobne zaštite putem okružnica, elektroničke pošte i službenih obavijesti. Pravila o postupanju u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19 koja vrijede za postupke tehničkog pregleda i registracije vozila primjenjuju se na sva akreditirana tijela CVH i dostupna su na poveznici https://cvh.hr/aktualno-covid-19/.

Akreditirana tijela CVH raspolažu s dovoljnim brojem kompetentnih zaposlenika i opreme i ostalih resursa za provođenje svojih inspekcijskih i laboratorijskih aktivnosti.

U slučajevima kada akreditirana tijela CVH nisu u mogućnosti provesti inspekcijske i laboratorijske aktivnosti na zadovoljavajući način, ne izdaju se dokumenti s rezultatima tih aktivnosti pozivajući se na status akreditiranog tijela o čemu će kupac pravovremeno biti obaviješten.

Akreditirana tijela CVH redovito prate daljnja kretanja u vezi s epidemijom pri čemu su spremna usvojiti daljnje mjere i ažurirati postojeće. Provedba svih inspekcijskih i laboratorijskih aktivnosti, zaštita zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti svih akreditiranih tijela CVH.

Kontakti