kategorije pretrage

Prva registracija

Zakonodavni okvir

Da bi vozilo sudjelovalo u prometu na cestama, osim što mora biti tehnički ispravno,  mora biti i registrirano te imati važeću prometnu dozvolu. Uvjeti i način registracije, označavanja te odjava motornih i priključnih vozila propisani su odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o registraciji i označavanju vozila.

Postupak prve registracije vozila

Kada govorimo o prvoj registraciji vozila u stanici za tehnički pregled vozila, prvenstveno mislimo na prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj, bilo da se radi o novom ili rabljenom vozilu. 

Registraciju vozila obavlja stanica za tehnički pregled vozila nadležna prema  prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila, ali registraciju vozila može izvršiti i stanica za tehnički pregled izvan njihovog registracijskog područja nadležnog prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika  i to u roku od  30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju vozila.

Razlikujemo prvu registraciju novog i prvu registraciju rabljenog vozila.

Za prvu registraciju novog vozila vlasnik mora priložiti:

  • Dokaz o vlasništvu vozila (uobičajeno račun ovlaštenog distributera)
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama
  • Dokaz o identitetu (važeća osobna iskaznica ili putovnica), a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za registraciju vozila
  • Izjavu o sukladnosti vozila i COC dokument (Certificate of Conformity) ili potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili nacionalni certifikat o homologaciji pojedinačnog vozila ili odluku tijela nadležnog za mjeriteljstvo o izuzimanju vozila od postupka utvrđivanja sukladnosti, za vozila koja podliježu provjeri sukladnosti.

Novim vozilom u smislu članka 256. Zakona o sigurnosti prometa na cestama odnosno vozilom koje ne mora obaviti tehnički pregled prije prve registracije smatra se vozilo koja zadovoljava sva tri, dolje navedena uvjeta:

a) vozilo je proizvedeno u tekućoj ili prethodnoj godini

b) vozilo nikada nije bilo registrirano ili od čije prve registracije, označavanja registarskom pločicom ili puštanja u promet nije proteklo više od 6 mjeseci

c) vozilo ima manje od 6000 km ili 100 radnih sati

Kako nova motorna i priključna vozila, ne podliježu tehničkom pregledu prije prve registracije vozila, u stanici za tehnički pregled vozila će se  nakon provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti obaviti identifikacija vozila, uvid i provjera dokumentacije, uplate propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.).

Za prvu registraciju rabljenog vozila vlasnik mora uz gore navedeno priložiti i prijašnju (inozemnu) prometnu dozvolu i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

Važno je napomenuti da, ako se prijašnja prometna dozvola (iz druge države) sastoji od dva dijela, potrebno je priložiti oba dijela prometne dozvole ( I. i II. dio).

Za razliku od novih, za rabljena vozila se, prije registracijskog postupka, obavlja tehnički pregled nakon kojeg se vrši uvid i provjera dokumentacije, uplate propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.). 

Vozilo je registrirano unosom podataka o vozilu i vlasniku, odnosno            korisniku ili najmoprimcu u evidenciju o registriranim vozilima i ovjerom prometne dozvole.  Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice. 

Kontakti