kategorije pretrage

Hrvatska akreditacijska agencija

Centar za vozila Hrvatske d.d. Mjeriteljski laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 2019.

Centar za vozila Hrvatske d.d. Mjeriteljski laboratorij akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6053.

Centar za vozila Hrvatske d.d. Laboratorij za homologacijska ispitivanja akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1038.

Centar za vozila Hrvatske d.d. Pododjel za posebna ispitivanja akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1038.

Centar za vozila Hrvatske d.d. Pododjel za posebna ispitivanja akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6053.

Centar za vozila Hrvatske d.d. Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, Lokacija: Stanica za tehnički pregled „Institut“ akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6053.

 

Obavijest o postupanju akreditiranih tijela Centra za vozila Hrvatske u situaciji epidemije koronavirusa COVID-19

Akreditirana tijela Centra za vozila Hrvatske d.d. (CVH) prate razvoj situacije povezane s epidemijom koronavirusa. U organizaciji rada primjenjuju se preporuke i opće mjere zaštite Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva uprave i nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te preporuke Hrvatske akreditacijske agencije, Europske organizacije za akreditaciju (EA), kao i međunarodnih udruga za akreditiranje laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela (ILAC, IAF).

Akreditirana tijela CVH optimiraju svoje aktivnosti te na taj način doprinose održavanju sustava upravljanja što je od velike važnosti u okruženju epidemije koronavirusa COVID-19 koji je ograničio gospodarska kretanja na globalnoj razini. Zdravlje naših korisnika usluga i naših zaposlenika nam je na prvome mjestu. Svi zaposlenici akreditiranih tijela CVH pravovremeno se obavještavaju o mjerama osobne higijene i mjerama osobne zaštite putem okružnica, elektroničke pošte i službenih obavijesti. Pravila o postupanju u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19 koja vrijede za postupke tehničkog pregleda i registracije vozila primjenjuju se na sva akreditirana tijela CVH i dostupna su na poveznici https://cvh.hr/aktualno-covid-19/.

Akreditirana tijela CVH raspolažu s dovoljnim brojem kompetentnih zaposlenika i opreme i ostalih resursa za provođenje svojih inspekcijskih i laboratorijskih aktivnosti.

U slučajevima kada akreditirana tijela CVH nisu u mogućnosti provesti inspekcijske i laboratorijske aktivnosti na zadovoljavajući način, ne izdaju se dokumenti s rezultatima tih aktivnosti pozivajući se na status akreditiranog tijela o čemu će kupac pravovremeno biti obaviješten.

Akreditirana tijela CVH redovito prate daljnja kretanja u vezi s epidemijom pri čemu su spremna usvojiti daljnje mjere i ažurirati postojeće. Provedba svih inspekcijskih i laboratorijskih aktivnosti, zaštita zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti svih akreditiranih tijela CVH.

 

Pritužbe i žalbe

Postupak za postupanje s procesom pritužbi i žalbi dostupan je na zahtjev svim zainteresiranim stranama.

Kontakti