kategorije pretrage

Međunarodna priznanja

Centar za vozila Hrvatske d.d. Laboratorij za homologacijska ispitivanja ovlašten je kao tehnička služba oznake E 25/C pri Gospodarskoj komisiji Ujedinjenih naroda za Europu i odgovoran je za obavljanje homologacijskih ispitivanja prema određenim ECE pravilnicima, odnosno prema Sporazumu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjete za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (dalje: Sporazum).

U statusu Sporazuma navedena su nadležna tijela zemalja potpisnica, zajedno s ovlaštenim tehničkim službama prema ECE pravilnicima.

Aktualan status Sporazuma dostupan je na stranici_

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

 

Centar za vozila Hrvatske d.d. Laboratorij za homologacijska ispitivanja imenovan je kao tehnička služba kategorije A prema zahtjevima Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila.

Popis tehničkih službi dostupan je na stranici:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?tags=technical-service-auto&pageSize=30&sortCol=title&sortOrder=asc

 

Centar za vozila Hrvatske d.d. ovlašten je da u ime nadležnog tijela izdaje certifikate o usklađenosti sa Sporazumom o međunarodnom prijevozu lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda i posebnoj opremi koja mora biti uporabljena pri takvom prijevozu (dalje: ATP Sporazum) pri Gospodarskom povjerenstvu Ujedinjenih naroda za Europu.

Centar za vozila Hrvatske d.d. Odjel za ispitivanje vozila ovlašten je kao ispitna stanica za provjeru usklađenosti prema zahtjevima ATP Sporazuma pri Gospodarskom povjerenstvu Ujedinjenih naroda za Europu.

Aktualno stanje ovlaštenih tijela i ispitnih stanica dostupno je na stranici:

http://www.unece.org/trans/main/wp11/teststationsnew.html

 

Kontakti