kategorije pretrage

Mjeriteljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske

AKREDITIRANO PODRUČJE
Mjeriteljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske akreditirala je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje etalona i za umjeravanje mjerila koja se koriste u stanicama za tehnički pregled. Akreditacija vrijedi za postupke koji su navedeni u Potvrdi o akreditaciji HAA br. 2019.
Mjeriteljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske akreditirala je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) kao inspekcijsko tijelo vrste C prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju u svrhu ovjeravanja zakonitih mjerila koja se koriste u stanicama za tehnički pregled. Akreditacija vrijedi za postupke koji su navedeni u Potvrdi o akreditaciji HAA br. 6053.
Potvrde o akreditaciji dostupne su na www.akreditacija.hr.

ZAKONSKO MJERITELJSTVO
Državni zavod za mjeriteljstvo ovlastio je Centar za vozila Hrvatske d.d. za obavljanje prve, redovne i izvanredne ovjere zakonitih mjerila prema važećem Rješenju o odobrenju. Identifikacijski broj ovlaštenog tijela je 76.
Državni zavod za mjeriteljstvo ovlastio je Centar za vozila Hrvatske d.d. za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila prema važećem Rješenju o odobrenju. Identifikacijski broj ovlaštenog tijela je 701.

Kontakti