kategorije pretrage
informacije_1610x201.jpg

OBFCM - Uredba Komisije (EU) 2021/392

Sukladno provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2021/392 od 04. ožujka 2021. o praćenju podataka koji se odnose na emisije CO2 osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila i izvješćivanju o njima u skladu s Uredbom (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage provedbenih uredbi Komisije (EU) br. 1014/2010, (EU) br. 293/2012, (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153, stanice za tehnički pregled vozila su dužne Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za okoliš dostavljati podatke dobivene iz uređaja za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije, zajedno s VIN oznakom vozila. Set podataka o potrošnji goriva i/ili energije koji se dostavlja je propisan točkom 3.1. podtočkom (a) i (b) i točkom 3.2. podtočkama (a) do (g) i podtočkom (l) priloga XXII. Uredbi (EU) 2017/1151.

Podaci se prikupljaju kako bi se utvrdilo kako se razlika između stvarnih emisija i stvarne potrošnje goriva ili energije i odgovarajućih homologacijskih vrijednosti mijenja tijekom vremena, i to u svrhu praćenja djelotvornosti emisijskih normi za CO2 zbog smanjenja emisija CO2 vozila i u svrhu informiranja javnosti.

Podatke koje prikupe stanice za tehnički pregled vozila Centar za vozila Hrvatske d.d. dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova, koje zatim te podatke dostavlja Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za okoliš.

Vlasnik vozila ili osoba koja s vozilom pristupi tehničkom pregledu može zatražiti uvid u prikupljene podatke i/ili ispravak podataka, a može i odbiti dostavu podataka Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za okoliš. Zahtjev za uvidom u podatke i ispravkom podataka te izjava kojom se odbija dostava podataka podnosi se u pisanom obliku stanici za tehnički pregled vozila koja je obavila tehnički pregled. Izjava kojom se odbija dostava podataka se može podnijeti tijekom tehničkog pregleda, najkasnije dok vozilo ne napusti prostor STP.

Podatke koje prikupe u svrhu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/392 od 04. ožujka 2021., stanice za tehnički pregled vozila i Centar za vozila Hrvatske d.d. čuvaju dok ih ne dostave Ministarstvu unutarnjih poslova, osim ukoliko postoji druga pravna osnova temeljem koje se istovrsni podaci prikupljaju i čuvaju.

Kontakti