kategorije pretrage

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
“Narodne novine”, ", broj 16/18, 63/19, 117/20 i 100/22

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti
"Narodne novine", broj 132/17, 117/20 i 100/22

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
"Narodne novine", broj 85/16, 24/17, 70/19, 60/20 i 79/23
Pravilnik o ispitivanju vozila
"Narodne novine", 152/09 i 8/15
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA
"Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 60/16, 2/19, 100/20 i 150/22

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA
"Narodne novine", broj 80/13, 97/14, 1/16, 60/16, 2/19, 150/22 i 3/23

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
"Narodne novine", broj 80/13, 1/16, 60/16, 2/19, 90/19, 150/22 i 3/23


Pravilnik o starodobnim vozilima (oldtimerima)
"Narodne novine", broj 58/2009 od 20.05.2009.


Pravilnik o natjecateljskom vozilu
"Narodne novine", broj 107/15

Zakon o prijevozu u cestovnom prometuZakon o prijevozu opasnih tvari
Zakon o cestamaPravilnik o izvanrednom prijevozu
"Narodne novine", 92/18 i 47/23

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostZakon o upravnim pristojbama

UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI
“Narodne novine”, broj 156/22

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
"Narodne novine", broj 1/17, 2/18, 1/20 i 32/21

Zakon o povlasticama u prometuKontakti