kategorije pretrage

Utvrđivanje sukladnosti vozila

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu cestovna motorna i priključna vozila, traktori i traktorske prikolice (u daljnjem tekstu "vozila") kategorija M, N, O, L, T, C, S i R.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi Državni zavod za mjeriteljstvo, a pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavljaju, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub.

Utvrđivanju sukladnosti vozila prethodio je postupak homologacije vozila odnosno provjere homologacijske podobnosti vozila koja se uvoze, odnosno stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj. Početak provjere homologacijske podobnosti vozila je 15. rujna 1997. godine, od tog datuma svako vozilo i njegova pripadajuća dokumentacija, prije uvoznog carinjenja, prolazilo je postupak provjere.

Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila podrazumijeva:

 • Pregled dokumentacije i, prema potrebi, pregled vozila.

 • Izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta.

 • Izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa vozila.

 • Izjave o sukladnosti vozila.

 • Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

 • Upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih vozila:

 • Prije njihova unosa, uvoza ili prodaje.

 • Prije prve registracije vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se kao:

 • Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila.

 • Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila (homologacija) se može provoditi u jednom stupnju ili u više stupnjeva, kao višestupanjska homologacija.

Izjava o sukladnosti vozila i nove preinake na vozilu

Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj. U slučaju izmjene tipa vozila ili uvođenja nove varijante ili izvedbe, posjednik potvrde o sukladnosti/evidenciji tipa vozila (ovlašteni distributer vozila za RH) treba Državnom zavodu za mjeriteljstvo podnijeti zahtjev za dopunu potvrde.

Pojedinačna kupnja i unos/uvoz vozila u Hrvatsku

Svatko tko se upusti u pojedinačnu kupnju i unos/uvoz vozila treba voditi računa o tome zadovoljava li vozilo propisane homologacijske uvjete. Najbolji put do informacije je kontakt s odobrenim predstavnikom proizvođača vozila u Republici Hrvatskoj još dok vozilo nije kupljeno, ali je poznata VIN oznaka (broj šasije) vozila. Predstavnik proizvođača ima pristup bazi podataka proizvođača te će na osnovi toga podatka moći savjetovati kupca je li vozilo podobno ili nije za registraciju u Republici Hrvatskoj.

Nakon što vozilo dovezete u Hrvatsku potrebno je obaviti sljedeće:

 • U stanici za tehnički pregled koja je ovlaštena za poslove provjere sukladnosti obaviti postupak provjere sukladnosti

 • Javiti se u Carinski ured prema mjestu prebivališta radi obračuna posebnog poreza na motorna vozila

 • Ukoliko ste vozilo kupili od fizičke osobe, potrebno se obratiti i Poreznoj upravi radi obračuna posebnog poreza na stjecanje motornih vozila

 • Pristupiti tehničkom pregledu i registraciji vozila u stanici za tehnički pregled vozila

Kontakti