kategorije pretrage

Laboratorij za homologacijska ispitivanja

Laboratorij za homologacijska ispitivanja je ispitni laboratorij koji se bavi ispitivanjem sklopova, uređaja i opreme vozila te značajki vozila prema homologacijskim propisima.

AKREDITIRANO PODRUČJE

Laboratorij za homologacijska ispitivanja akreditirala je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za homologacijska ispitivanja vozila. Akreditacija vrijedi za postupke koji su navedeni u Potvrdi o akreditaciji HAA br. 1038.

Potvrda o akreditaciji dostupna je na www.akreditacija.hr.

Kontakt:

Centar za vozila Hrvatske
Laboratorij za homologacijska ispitivanja

Velika Gorica, Sisačka 39c
e-mail: lhi@cvh.hr
tel: +385 (1) 63 79 200
fax: +385 (1) 63 79 233

Kontakti