kategorije pretrage
homologacija_1610x201.jpeg

Vijesti

EURO VI E – NOVA TEŠKA GOSPODARSKA VOZILA
Odredbe Uredbe (EU) 2019/1939 оd 07. studenog 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 u pogledu pomoćnih strategija za ograničenje emisija (AES), pristupanja informacijama o OBD sustavu vozila i informacijama za popravak i održavanje vozila, mjerenja emisija tijekom razdoblja pokretanja hladnog motora i uporabe prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS) za mjerenje broja čestica s obzirom na teška vozila stupaju na snagu 01.01.2022, te se sukladno navedenom za nova vozila koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro VI E norma.

eCall – OSOBNA I LAKA GOSPODARSKA VOZILA

Uredbom (EU) 2015/758 utvrđuje se opća obveza da novi tipovi vozila kategorija M1 i N1 od 31. ožujka 2018. moraju biti opremljeni sustavima eCall koji se temelje na službi 112.

EURO VI D – NOVA TEŠKA GOSPODARSKA VOZILA

Odredbe Uredbe (EU) 2016/1718 оd 20. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 s obzirom na emisije iz teških vozila u pogledu odredaba o ispitivanju prenosivim sustavima za mjerenje emisija (PEMS) i postupku za ispitivanje trajnosti zamjenskih uređaja za kontrolu onečišćenja stupaju na snagu  01.09.2019, te se sukladno navedenom za nova vozila koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro VI D norma.

EURO VI C – NOVA TEŠKA GOSPODARSKA VOZILA

Odredbe Uredbe (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća stupaju na snagu  01.01.2017, te se sukladno navedenom za nova vozila koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro VI C norma.

EURO VI B –  NOVA TEŠKA GOSPODARSKA VOZILA

Odredbe Uredbe (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća stupaju na snagu  01.09.2015, te se sukladno navedenom za nova vozila koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro VI B norma.

EURO VI A –  NOVA TEŠKA GOSPODARSKA VOZILA

Odredbe Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009 o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških gospodarskih vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila stupaju na snagu  01.01.2014 za nova vozila koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro VI A norma.

 

ISPITIVANJA STVARNIH EMISIJA TIJEKOM VOŽNJE –  NOVA LAKA OSOBNA I GOSPODARSKA VOZILA

Euro 6d + RDE + WLTP

Odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 2016/646 оd 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6), stupaju na snagu  01.09.2018 te se sukladno navedenom za nova vozila kategorija M, i N1 razred I, koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijevaju ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE - real driving emission), s pomakom na 01.09.2019 za vozila kategorija N1 razred II, N1 razred III i N2. Uredba Komisije (EU) br. 2016/427 donosi zahtjeve za globalno usklađeni postupak testiranja za laka vozila WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure.

Euro 6c –  NOVA LAKA OSOBNA I GOSPODARSKA VOZILA

Odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 136/2014 оd 11. veljače 2014. o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) te Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) stupaju na snagu  01.09.2018, te se sukladno navedenom za nova vozila kategorija M, i N1 razred I, koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro 6c norma, s pomakom na 01.09.2019 za vozila kategorija N1 razred II, N1 razred III i N2.

Euro 6b –  NOVA LAKA OSOBNA I GOSPODARSKA VOZILA

Odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila stupaju na snagu  01.09.2015, te se sukladno navedenom za nova vozila kategorija M, i N1 razred I, koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro 6b norma, s pomakom na 01.09.2016 za vozila kategorija N1 razred II, N1 razred III i N2.

 

Euro 4 –  NOVA VOZILA KATEGORIJE L (vozila na dva ili tri kotača i četverocikli)

Odredbe Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013 o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala stupaju na snagu  01.01.2017, te se sukladno navedenom za nova vozila kategorija L3, L4, L5 i L7 koja se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva Euro 4 norma, s pomakom na 01.01.2018 za vozila kategorija L1, L2 i L6 (mopedi i laki četverocikli).

 

STUPANJ IV – NOVA VOZILA KATEGORIJE T (traktori)

Odredbe delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/96 оd 1. listopada 2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na zahtjeve u pogledu utjecaja na okoliš i učinkovitosti pogonskih jedinica traktora za poljoprivredu i šumarstvo stupaju na snagu  01.10.2016, te se sukladno navedenom za nove traktore kategorije T i C (osim T2, C2 i T4.1)  koji se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva stupanj IV emisije onečišćujućih tvari iz dieselovih motora traktora, s pomakom na:

  • 01.2017 – za traktore s pogonskim motorom snage (P) 130≤P<560 kW,
  • 10.2017 – za traktore s pogonskim motorom snage (P) 56≤P<130 kW.

Zahtjevi za nove traktore s pogonskim motorom snage (P) ostaju i nadalje:

  • 19≤P<37 kW – stupanj IIIA,
  • 37≤P<56 kW – stupanj IIIB.

STUPANJ V – NOVA VOZILA KATEGORIJE T (traktori)

Odredbe Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ, stupaju na snagu  01.01.2017., te se sukladno navedenom za nove traktore kategorije T i C (osim T2, C2 i T4.1)  koji se prvi puta registriraju (puštaju u promet) zahtijeva stupanj V emisije onečišćujućih tvari iz motora traktora, kako je navedeno u tablici:

Snaga motora [kW]

Datum primjene

P < 56 kW

1. siječnja 2019.

P ≥ 130 kW

1. siječnja 2019.

56 kW ≤ P < 130 kW

1. siječnja 2020.

Novi traktori kategorija T2, C2 i T4.1 bez obzira na snagu pogonskog motora trebaju ispunjavati minimalno zahtjeve Stupnja IIIB (Stage IIIB).

 

ZAŠTITA OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA

Odredbe Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača TPV 143 izdanje 01 (NN 78/11) stupaju na snagu 1. listopada 2011. godine za vozila kategorija M, N i O.

Navedeni pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2010/19/EC kojom se radi prilagođavanja tehničkom napretku izmjenjuje Direktiva 91/226/EEC o ugradbi sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača kod motornih vozila i njihovih prikolica. Jedna od novosti je obvezatna ugradnja sustava zaštite od prskanja ispod kotača na nova vozila.

 

Ugradba svjetlosne i svjetlosno signalne opreme

Oznake visoke uočljivosti (konturne trake)

Odredbe Pravilnika o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 izdanje 01 (NN 77/08) stupaju na snagu za homologaciju novih tipova vozila 1. listopada 2011. godine za vozila kategorija M, N i O.

Navedeni pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2007/35/EC kojom se radi prilagođavanja tehničkom napretku izmjenjuje Direktiva 76/756/EEC o ugradbi uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice. Jedna od novosti je obvezatna ugradnja oznaka visoke uočljivosti (konturne trake) na nova vozila.

Svjetla za vožnju po danu za nove tipove vozila

Odredbe Pravilnika o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 izdanje 02 (NN 17/12) stupaju na snagu za homologaciju novih tipova vozila 1. travnja 2012. godine za vozila kategorija M1 i N1 i 1. listopada 2012. godine za vozila ostalih kategorija.

Navedeni pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2008/89/EC kojom se radi prilagođavanja tehničkom napretku izmjenjuje Direktiva 76/756/EEC o ugradbi uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice. Jedna od novosti je obvezatna ugradnja svjetla za vožnju po danu za nove tipove vozila

 

Kontakti