kategorije pretrage

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (odnosno tijelo nadležno za promet), samostalno je, ili u suglasnosti s drugim ministarstvima, svojim rješenjima ovlastilo Centar za vozila Hrvatske d.d. za:

  • obavljanje ispitivanja konstrukcijskih osobina i uređaja vozila na motorni pogon i priključnih vozila, u skladu s člankom 276. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugim propisima (rješenje doneseno u suglasnosti s ministarstvom nadležnim za poslove gospodarstva),

  • obavljanje poslova organiziranja provođenja postupka pregleda i izdavanja potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe,

  • obavljanje poslova organiziranja i jedinstvenog provođenja postupka pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari, obrade dokumentacije te izdavanja Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari, na teritoriju Republike Hrvatske, u skladu s čl. 36. Zakona o prijevozu opasnih tvari i drugim propisima (rješenje doneseno u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova),

  • obavljanje provjere i ispitivanja minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta motornih vozila i njihovih priključnih vozila prema zahtjevima ITF/TMB/TR/MQ(2008)8/FINAL rezolucije,

  • obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozila u cestovnom prometu za područje Republike Hrvatske, u skladu s čl. 7 st. 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari,

  • obavljanje ispitivanja i izdavanja potvrda o ispitivanju izotermičkih vozila, vozila hladnjača i vozila za zagrijavanje, namijenjenih za cestovni prijevoz lako kvarljivih namirnica, prema Sporazumu o međunarodnom prijevozu lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda i posebnoj opremi koja mora biti uporabljena pri takvom prijevozu (ATP Sporazum).

Kontakti