kategorije pretrage

Propisane obaveze

NEKE OD PROPISANIH OBVEZA:

a) Godišnja naknada za uporabu javnih cesta

Vlasnik motornog vozila, prema Zakonu o javnim cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, je obvezan prilikom registracije vozila, odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole platiti godišnju naknadu za uporabu javnih cesta.

b) Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Jedan od uvjeta za registraciju vozila, odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole je i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

Pregled osiguravajućih kuća u Hrvatskoj

c) Posebna naknada za okoliš

Vlasnik motornog vozila, prema Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Pravilniku o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon , je obvezan prilikom registracije vozila, odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole platiti posebnu naknadu za okoliš.

d) Upravna pristojba

Novi vlasnik motornog vozila, prema Zakonu o upravnim pristojbama i Uredbi o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, plaća upravnu pristojbu na stjecanje rabljenog motornog vozila, pri registracijskom postupku promjene vlasništva

Kontakti