kategorije pretrage

Odluka o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« 36/98 i 83/02) i članka 19. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obav­lja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« 111/03), uz suglasnost Ministarstva, pomorstva, prometa i veza, klasa: 011-01/03-05/45, urbroj: 530-01-03-2 AS/KK od 19. 12. 2003. godine, Nadzorni odbor Centra za vozila Hrvatske d.d. i Upravni odbor Hrvatskog autokluba donijeli su

ODLUKU
O VISINI NAKNADA ZA PREGLED VOZILA RADI IZDAVANJA POTVRDE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknada za pre­gled vozila radi izdava­nja potvrde o ispu­njava­nju posebnih uvjeta za vozila kojima se obav­lja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe kako slijedi:

1. Osobni automobil (taksi) 51,64 kn
2. Autobus 60,66 kn
3. Teretni automobil 32,79 kn
4. Prik­ljučno vozilo 32,79 kn

II.

Prihodi od naknada iz točke I. ove odluke raspoređuju se na isti način kao i prihodi ostvareni na teme­lju propisa o sigurnosti prometa na cestama koji se odnose na redovni tehnički pre­gled vozila.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2004. godine.

Broj: 9579/3
Zagreb, 12. prosinca 2003.
Hrvatski autoklub
Predsjednik
dr. sc. Antun Vujić
I/1, broj: 2842-1/03
Zagreb, 16. prosinca 2003.
Centar za vozila Hrvatske
Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Babovac, dipl. ing.

Kontakti