kategorije pretrage

Rješenje o utvrđivanju cijena dozvola i dopuštenja (licencija)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 300. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), ministar unutarnjih poslova donosi

 

RJEŠENJE
O UTVRĐIVANJU CIJENA DOZVOLA I DOPUŠTENJA (LICENCIJA)

 

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena izdanih dozvola i dopuštenja (licencija) u sljedećem iznosu:

- dozvola za instruktora vožnje 20,00 kn
- dozvola za voditelja autoškole 30,00 kn
- dozvola za predavača u autoškoli 30,00 kn
- dopuštenje (licencija) ovlaštenog ispitivača za provođenje vozačkog ispita 40,00 kn
- dopuštenje (licencija) nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenta za poslove registracije vozila 40,00 kn.

U cijene iz stavka 1. ove točke uračunata je plastična navlaka (etui) i kopča.

II.

Prikupljena sredstva iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se u korist Ministarstva unutarnjih poslova u Državnu riznicu.

III.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene dozvola i dopuštenja (licenci), (»Narodne novine«, broj 60/05).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-65968/08
Zagreb, 26. studenoga 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Kontakti